Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Λαθραία τσιγάρα βρέθηκαν Διεθνές επιστημονικό συνέδριο Σύντομα ορίζεται ο νέος.
από το Ινστιτούτο Σπάρτης
σε σπίτι στη Σπάρτη
διοικητής του Νοσοκομέίου
> σελ 11 Σπάρτης σελ 16
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 | Ετος 24ο1 Αριθμός 5909 | Τuή φύλλου 0,50c
Τηλ. 2731001253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Πλήρης τουριστικός οδηγός
στο κέντρο της Σπάρτης
Απαγόρευση
κυκλοφορίας
σε Ταύγετο &
Πάρνωνα
Τις ημέρες
με αυξημένο κίνδυνο
πυρκαγιάς
| | Τourist information
Wands
Αnαγορεύεται , με απόφαση
του αντιηεριφερειάρχη Λοκωνίας θ. Βερούτη, η κυκλοφορία οχημάτων και η
Παραμονή εκδρομέων στα
δασικά συμηλέγματα Πάρνωνο, Αν . Ταυγέτου, Ζάρακ
Αναδασσεις Βρεσθένων
και Βασιλακίου , σε όλη τη
διάρκεια της αντιπυρικής Πeριόδου 2020, κατά τις ημέρες
nou unάρχει κίνδυνος εκδήλωσης Πυρκαγιάς με δείκτη
επικινδυνότητας 4 και 5
Enίσης την ίδια χρονική Πe .
ρίοδο , και με δείκτη επικινδυνότητας
Πυρκαγιάς 4 και 5 , απoγoρεύεται η διέλευση περιηατητν στο Φαράγγι του
Οιτύλου , αnό E0 ΑρεόΠολης-Καλαμότας μέχρι την IM
Σπηλαιτισσς , καθς και η
διέλευση οχημάτων στον
δρόμο anό Μονή Δεκούλου
Προς Φαβάτου.
Εξαιρούνται του μέτρου της
anαγόρευσης κάτοικοι και
κτηνοτρόφοι nou διαμένουν
ή δραστηριοποιούνται σε
συγκεκριμένες θέσεις εντός
των ανωτέρω δασικν συμ ηλεγμάτων , καθς και οι
έχοντες ειδική άδεια του Δο σαρχείου της ηεριοχής.
Έγιναν τα εγκαίνια του περιπτέρου Πληροφόρησης επισκεπτν
ΌΠως σημείωσε στον χαιρετι - και της Περιφέρειας γενικότερα,
Νέα δυναμική στην τουριστική nρτη φορά τον Φεβρουάριο
ανάπτυξη και Προβολή της του 2019, επί δημαρχίας Βα- σμό του , μετά την τελετή αγια - με Πληροφορίες και έντυno
Σπάρτης και της ευρύτερης πe - λιτη , επαναλειτουργεί -σε καριοχής υπόσχεται να προσδσει θημερινή Βάση λέον - επί της Πελοπονήσου Παναγιτης τρνονται στουχεία και εντυπuτο περίπτερο τουριστικής ηλη - Λεωφόρου Λυκούργου, ηλη - Νίκας , το εν λόγω nερίπτερο , σεις - Παρατηρήσεις των
ροφόρησης το onoio εγκαινιά- σίον του Πάρκου Γουδέ και ane - nou θα είναι στελεχωμένο με επισκεππτν , τα onoία στο τέλος
στηκε την Κυριακή 5 Ιουλίου . Η ναντι σπό το αρχαιολογικό Προσωηικό aπό την Περιφέρεια κάθε τουριστικής Περιόδου θα
τουριστική δομή , nou κατα - μουσείο της λακωνικής Πρω- Πελοποννήσου , θα συνδράμει αναλύονται και θα αξιοηοιούνται.
σκευάστηκε και λειτούργησε για τεύουσας
ομού .
περιφερειάρχης υλικό . Παράλληλα , θα συγκενεκδήλωσης
τmν ηροΒολή της Λακωνίας, αλλά
ουνέχεια σελ 8
Τελευταία λήψη στο φιλμ
του Νίκου Γεωργιάδη
Φτωχότερη η κοινωνία
και ο Πολιτισμός της Σπάρτης
Ένας γνήσιος ευγενής ευηa - Εστίας Σπάρτης, Νίκος Γεωρ τρίδης με μεγάλη Προσφορά γιάδης έφυγε αnό τη ζωή την
σε θέματα κοινωνικού και no - Κυριακή 5 Ιουλίου σε ηλικία 90
λιτιστικού χαρακτήρα , δε Βρί - ετν , με την anλεια του να
σκεται Πιa ανάμεσα μας και σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόστην Πόλη nou λάτρεψε και
υnnρέτησε σε Πολλoηλά επi - nολιτισμού, της τέχνης και του
Πεδα . Ο φωτογράφος κι επίτι - nνεύματος
μος Πρόεδρος της Πνευματικής
κληρης επoxής στον χρο του
ουνέχεια σελ 7
Η πανδημία
σαν αυταδέλφη.
της κλιματικής
κρίση
συνέχεια σελ 9-10
Β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του Παντελή Μnουκάλα
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα