Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρτής-Νικάλoος Καραθάνος 1951-1974οΙδωκτήτρια -Εκδότ ρια Σταυρίδον Ι. Στολανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)"Αp. φύλλου 6880-12.146
050 ε
Το πρόγραμμα
του Φεστ βάλ Ταινιν
Μικρού Μήκους
σήμερα στο θερινό
κινηματογράφο
Αλέξανδρος
Άλλαξε η όψη
| του πάρκου εκγύμνα σης
σκύλων στην περιοχή
Σύλληψη για απάτη στη Δράμα
Κινητικότητα
υποψήφιων
επενδυτν
Σε πέντε
χρόνια πήρε
από τον παθόντα
της ανάπλασης
Υπάλληλοι της υπηρεοίας
Πρασίνου επιμελήθη καν το χρο
στην ΠΑΕ
Δόξα Δράμας
σελ. 3η
Σης 19000 έχρι χθες οι απήσες γα m α κονωφελή εργοσί. Δρομολογείται η διαδικασία για αυτοψία
Μεγάλος ο αριθμός των αιτήσεων
και για Τις 298 θέσεις στη Δράμα
από το Δασαρχείο Δράμας μόνο
για Τις λεύκες στην Αγία Βαρβάρα
Η ανάγκη για εργοσία και η ανέχεια οδηγεί τον κδσμο στην κΟνωφελή εργασία
Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα από την πτση δέντρων
Του Θανόση Πολυμένη
ΕΡΑΣΜΕΝΕΣ τρεις το μεση
μέρι της Τετάρτης 1 bυλίοu
1στην περoχή της Αγίας Βαρ
βάρας , συμπολίτες μας απολαμβάνουν το γεύμα τους σε ταβέρνα της
περιοχής , από την πλευρά της οδού
19ης Μαου. Ξαφνκά, δύο τεράστες
λεύκες πολλν μέτρων ύφους, ξεριζνονταικυρολεκτικά καιπέφτουν. Η
μία απ ' αυτές, ουγκρατείται όλως τυχαίως από δυο πλατάνα που βρίσκον τα μπροστά της εν έχει ξερζωθεί.
και η δεύτερη ακουμπάeι στον τελευ ταίο όροφοτης πολυκατοίας . Και τε
λικά , μόνο από καθαρή τυχη δεν
eίχαμε τραυματίες , καθς από κάτω
σε ταβέρνα της περοχής , υπήρχαν
συμπολίτες μας
Δεν υπήρχε αέρας, δεν υπήρχαν έντονα καιρικά φανόμενα, παρ ' όλα
αυτά , τα δύο τεράστια δέντρα έπεσαν. Επειδή απλά ήταν γέρικα και δεν
άντεξαν άλλο! Τελικά τα δέντρα δεν πεθαίνουν πάντα στα δέντρα, οι δύο γέρκες λεύκες να είχαν καπεί και να
όρθια, αλλά ενίοτε μπορεί και α πέφτουν. Και όταν π - είχαν απομακρυνθεί εδ και αρκετό καρό.
φτουν μέσα στις πόλεις, σε περιοχός με συγκέντρωση κό
σμου τότε κάποου άνθρωποι μπορεί να κινδυνεύουν .
Πολλοί θα θυμούνται ακόμα και σήμερα όταν πρν από Μουρβετίδης τα δέντρα ήταν ηλικίας 40 ετν και έπεμεροκά χρόνια, μέσα στο πάρκο της Αγας Βαρβάρας ένα σαν επειδή το ριζκό τους σύστημα δεν άντεξε
μεγάλο κλαδί ίχε σπάσει από κάποο δέντρο , τραυματί
ζοντας σοβαρά μανύφη, η οπaία εκείνη την ρα έβγαζε πραγματικά σημαντικό αυτό να καταλάβουμε ι θα γινό
Τις φωτογραφέες τους γάμου της
Αφενός , θα πρέπει να πουμε ότι η υπηρεσία Πρασίνου ην πτση τους . Κατά τη διάρκεα των εργασιν, τελικά
του Δήμου Δράμας βρέθηκε άμεσα στο περιστατοκό και
έκανε ολονύχτες προσπάθεες για να βγάλει τα δέντρα νάλο βάρος , καθς παρουσίασαν επικίδυνη κλήση.
από εκεί που έπεσαν. Το πρόβλημα ήταν ότι έπρεnε να Όπως τόνισε στον -ΠTνο κ Mουρβετίδης τις επόμενες
έρθει μεγόλος γερανός από την Καβάλα, ο οποίος ημέρες θα ξειανήσει διαδκασία στε να γbeι αυτοφία
έφτασε στο περιστατικό στις 7 το απόγευμα , προeιμέ , από το Δασαρχείο Δράμας μόνο ια τς λεύκες, και όταν
νου να συγκρατήσει τους μεγάλους κορμούς στε να αυτή ολοκληρωθεί να πραβeί ο Δήμος σε ένα καθάρισμα
μπορέσουν να κοπούν χωρίς να υπάρξρυν άλλα προβλή - των επκάνδυνων δέντρων .
ματα, δημές ή τραυματισμοί
Η αλήeεα είναι ότι η επιχείρηση αυτή κράτησε πολλές
ρες, μέχρι και τα ξημερματα της Πέμπτης Όλη τη εξεταστεί από πολλές πλευρές.
νύχτα, συνεργεία του Δήμου προσπαθούσαν να μαζ ψουν τα ασυμμάζευτα
θα έλεγε κανείς! Και γιατί
το λέμε αυτό ; Γιατί, θα
έπρeπε αυτά τα δύο τεράΙΝΑ τόση η ανάγιη για εργασία υποψήφους εία 1 προς 35. Η προθε
στη χρα , που τα μεγάλα ποσοστά σμία κατάθεσης των ατήσεων ολοκληανεργίας τελικά φαίνονται μέσα ρνεται την ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου
από τέτοια προγράμματα του ΟΑΕΛ
και ρα 11.00 το πρωί
Όπως είναι νωστό , το 6ο μεγάλο Προσλήψεις στους Δήμους Π.Ε. Δρά
πρόγραμμα κονωφελούς εργασίας από μας
τον ΟΑΕΛ με 36500 θέσεις εργασίας οε
όλη τη χρα , αναμενόταν από τον περαΑπό αυτές τις 36.500 6έσεις οι Δήμοι
Δράμας θα επωφεληβούν με 298 0έσας
σμένο Απρθιο, το οποίο τελικά πήγε με - εργαζομένων , οι οποίου θα απασχοληθούν με διάφορες eδυκότητες άπως Δ
Την περασμένη εβδομάδα ο ΟΑΕΔ 0mτικού και οικονομικού , κτηνιάτρων,
ανακοίνωσε πλέον και επίσημα την λογιστν , πληροφοροκής , φυσικής αγω
έναρξη της διαδικασίας κατάθεσης των γής οικοδομκν εργασιν στην καθα
κοινωνικν λεπουργν,
βιβυοθηκονόμων , βρεφονητιοκόμων , γe
Μέχρι χeες, σύμφωνα με τα πρτα ωπληροφορικής και τατογραφίας, μηχασταχεία , φέρεται να κατέθεσαν ατήσεις ναλόγων μηχανικν , νοσηλευτν ,
πάνω από 130000 άτομα σε όλη τη φυσκοθεραπευτν , βοηθν μαγείρων,
χρα Και αυτό σημαίνει προς το παρόν , υλοτομίας , εργάτες πρασνου, δασκά
ότ , οι πιθανότητες εππυχίας για τους λων , φωτογράφων , δασκόλων ειδικής
αγωγής, υλακτυκό προσωπικό ακόμα και δημο
ρεκούς μήνες πίσω .
Όπως επεσήμανε στον Πρωνό Τποο αρμόδιος αν
πδήμαρχος Πολπικής Προστασίας και Πρασίου κ.
απήσεων , η οποία ξεκησε ήδη από την ρότητα,
περασμένη Δευτέρα
Κάθε ένα από αυτά ζύγιζε περάτου 9 τόνους και είναι
ταν ανταπλατάνια καιη rολυκατακία δεν σταματούσαν
κόπηκαν και τα δύο πλατάνια, τα οποία δέχθηαν το με
σιογράφων.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Σύμφωνα με τα στποι
χεία που υπάρχου , ο
Δήμος Δοξάτου θα
πάρει 37 θέσεις , ο
Δήμος Δράμας 137 04
σεις, ο Δήμος Κ. Νευρο
κοπίου 39 θέσεις , ο
Δήμος Παρανεστίου 18
θέσεις και ο Δήμος Προ
σοτσάνης 47 θέσεις
Τι γίνετα με τα δέντρα
Το πρόλημα είναι μεγολο και σοβαρό και θα πρέπει να
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αneκόνισης.
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχος Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
BARCΘm
ERSONALΓPROTECTIVE EσύιPNΕNΤ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όnισθεν .κ.Α
Τηλ: 2521-221 12 & 25210-20806
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ 25210 22423, Fax 2521022413
emailiatdiagnos 0 gmailcom
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου, Δράμα
2521031290 1 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ- OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 / 2521 10 4962
pά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα