Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

9

ΙΟΥΝΙΟΥ
2020

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2545

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Καύσιµα»
πάνω από 60 δις
στην οικονοµία
Ο Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ,
ΧΑΡΗΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ «Γ»

«Να ακουστεί
η φωνή των
επιχειρήσεων»
ΣΕΛ. 4

«Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»
«ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ»
ΣΕΛ. 6-7

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Κακά µαντάτα!

Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 15 ΗΜΕΡΩΝ

Εστίαση: Tα νέα
δεδοµένα
ΣΕΛ. 11

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ

Καλοκαίρι...
πολιτισµού

ΣΕ ΑΝΑΜΜΕΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟ∆Υ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
63ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Π.
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 16

ΠΥΡΕΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΩΝ

ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΗΝ ΕΚΡΥΒΕ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ

Ταξίδευαν...
µε ηρωίνη

Πανελλαδικές:
Στην τελική
ευθεία
-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ: ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ
ΣΕΛ. 2, 10

∆ΥΟ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.

Επιστροφή
της οπαδικής
βίας!
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 8
ΣΕΛ. 17-25

ΠΑΡΑ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Παναχαϊκή: Προς
συµφωνία µε
Ελευθερόπουλο
n ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ΕΝΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
n ΕΠΣΑ: ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΡΙΟ,
ΣΧΕ∆ΙΑ ΣΤΑ ΝΙΦΟΡΕΪΚΑ