Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

6

ΙΟΥΝΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5448

ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΩΣ 5.500 ΕΥΡΩ ΓΙΑ Ι.Χ.
ΚΑΙ 8.000 ΓΙΑ ΤΑΞΙ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕ∆ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 39 ΕΤΩΝ

«Γκάζι» στα
ηλεκτρικά
αυτοκίνητα

5.200 νέες
θέσεις
εργασίας

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 4

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 116 Π.Μ. ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΑΞΟ

ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ… ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ!

Ιερόσυλος στην
Παντάνασσα
ΣΕΛ. 5

Πύρινες γλώσσες
τρόµαξαν... τα αεροπλάνα
n Μέχρι την περίφραξη

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εγκαταστάθηκε
η πλατφόρµα
ΣΕΛ. 6

του αεροδροµίου
έφτασαν οι φλόγες
που έκαναν στάχτη
60 στρέµµατα
n «∆ύσκολο»

καλοκαίρι περιµένουν
οι πυροσβεστικές
υπηρεσίες λόγω
ξηρασίας και υψηλών
θερµοκρασιών
Άλλες δύο πυρκαγιές χθες, σε οικόπεδο στο Ρίο και σε κατάστηµα εστίασης, στην παραλία του Αιγίου
ΣΕΛ. 2
ΞΕΚΙΝΑ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΗ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Ανάπλαση στο
Έλος Αγυιάς
ΣΕΛ. 9

ΒΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Συνεταιρισµός
µελισσοκόµων

ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΕΝΤΑΧΡΟΝΗΣ

Γενέθλια
µε χαµόγελα
για τον Ηλία
- Στυλιανό!

Σταµάτησε
ξαφνικά η
καρδούλα της
ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΚΤΥΛΙΧΤΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΙ ∆ΗΛΩΣΕ ΣΤΗ «Γ» Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΠΑΙ∆ΩΝ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 10

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ Ε∆ΑΦΟΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αντίστροφη
µέτρηση…
για τον πάγκο
n ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ΑΥΤΟΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Ο Ι. ΜΙΛΕΡ
n ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

EΣΠΕΡΟ ΑΟΠΑ

n ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 1: ΣΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΜΗΝΕΣ

ΣΕΛ. 13-17