Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Μatou
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 706
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Πρόστιμο μέχρι
και 100.000 σε
όποιο σούπερ
μάρκετ δεν
ενημερσει το
e-καταναλωτής
Μείωση
τns Προκαταβολής
φόρου
Σε αισθητή μείωση νομικού επτελείου θα
προκαταβολής
Μέχρι τις 100.000
ευρ φτάνουν τα
πρόστιμα που μπορεί
να επιβληθούν στα
σούπερ μάρκετ , σε
περίπτωση μη υποβολής τιμν πλησης
βασικν αγαθν ή
υποβολής
βούς δήλωσης , στην κυβέρνησης . Τα σενά.
ψηφιακή πλατφόρμα
- Καταναλωτής, του
συνέχεια στην 11
φόρου που θα κλη.
θούν να πληρσουν
εφέτος οι επχειρήσεις
και οι επαγγελματίες
που δοκιμάζονται από
την πανδημία προχωρεί το οικονομικό επιτελείο
ήταν παράλογο να ζη .
τήσει κανείς από τους
φορολογουμένους να
προκαταβάλουν φέτος
φόρο για την επόμενη
χρονιά για κέρδη που
σίγουρα δεν θα έχουν
το 2020, το οποίο σητης μαδεύεται από βαθιά
ύφεση.
Σημεινεται ότι ως
ανακρι
ρια nou βρίσκονται στο
τραπέζ προβλέπουν , Τροκαταβολή φόρου
σύμφωνα με πληροφο - βεβαινεται το ποσό
ρίες, τη μείωση της
προκαταβολής φόρου
| κατά 30%-50%
Το μέτρο της μεί ωσης της προκαταβολής, φόρου αφορά τητας καθς και τυχόν
eίσο με 100% του
φόρου που προκύπει
μόνο από την άσκηση με εισόδημα από επ επιχειρηματικής
αγροτικής δραστηριό - ριότητα για πρτη φορά το roσό της προυποβάλλουν δήλωση
για όποιον υποβάλλει
χειρηματική δραστη. δήλωση για πρτη
ΟΑΕΔ:
Αύξηση των
εγγεγραμμένων | περίπου 1.000.000 επ
ανέργων κατά
21,73% μέσα σε
ένα χρόνο
φορά η προκαταβολή καταβολής περιορίζεχειρήσεις , ελεύθερους αφού
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους
και όπως αναφέρουν
παράγοντες του οικο διαφοράς τεκμηρίων , ισούται με το 50%. Για
τον υπολογισμό της
τες και προκατελη - λαμβάνονται υπόψη οι
ται στο μισό.
Το οχέδιο nou εξετάζει το υπουργείο Οικο για
αφαιρεθούν
τυχόν παρακρατηθέν- προκαταβολής
φθέντες φόροι.
Εξαιρετικά για όσους
νομικν
φόροι των εισοδημά . ελάφρυνση των φετι
των που προκύπτουν
συνέχεια στην 10
ΠΟΜΙΔΑ για τα ενοίκια:
Χωρίs κανένα
αντίβαρογια
τοUS ιδιοκτήτεs
η επέκταση
τns έκπτωσns ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΑΝΑΙ
Αύξηση κατά 21,73%
σημείωσε ο αριθμός
ανέργων ον Απρίλιο
του 2020 σε σχέση με
τον Απρίλιο του 2019
εν η αύξηση των εγγεγραμμένων ανέρ
γων τον Απρίλιο σε
οχέση με τον Μάρτιο
του τρέχοντος έτους
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9