Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2020
AP. ØYAAOY 27537
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Tnà. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Tipń 0,60 EYPQ
Η διάρκεια της
Πανδημίας και ο
τουρισμός θα
καθορίσουν την
ύφεση της
Ελλάδος
Εγγύηση δανείων 3,5 δις ευρ
για χρηματοδότησ επιχειρήσεων
Μείωση του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχριου Προϊόντος ) της Ελλάδας κατά 6%
φέτος, λόγω του αντίκτυπου της πανδημίας του κορονοϊού , αλλά και αύξη σή του
κατά 6% το 2021 αναμένει η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ
ξης (ΕΒRD) με την έκθεσή της για την
πορεία των οικονομιν των χωρν στις
οποίες δραστηριο ποιείται Στην έκθεσή
της , με τίτλο: COVID-19:
Από το σοκ στην ανάκαμ- ΣΣΛΑ
Ναι στην Βοήθεια
των εταίρων από
τη Γερμανία
Επιχειρήσεων CoViD- 19 ύψους 1 δισ. ευ ρ, που στόχο έχει να στηρίξει την χρηματοδότηση μικρν , μικρομεσαίων αλλά και
μεγάλων επιχειρήσεων της χρας . Συγκεχρμένα υπογραμμίζονται τα εξής:
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δημοσίευσε ήδη την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα, για την προσχρηση σε συνεργασία με σκοπό την παροχή εγγυημέ
νων δανείων , ύψους 3,5 δισ ευρ . Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί , μέχρι και την
26η Μαΐου υποβάλλουν τις προτάσεις
τους προς την Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα . Θα ακολουθήσει η υπογραφή
των σχετικν συμβάσεων μεταξύ της ΕAΤ
και των ενδιαφερομένων χρηματοπιστωτικν οργανισμν , στε να
διαμορφω θεί το δανειακό
Μέχρι και την 26η Μαΐου έχουν το
Η Γερμανία πρέπει να βοηθήσει τους
περιθριο οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί , προκειμένου να υποβάλουν τις προ
τάσεις τους προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Αυτό γνωστοποίησε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης για την έναρξη λει τουργίας του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας
γείτονές της στην Ευρωπαϊκή Ενωση να
ενισχύσουν την οικονομία τους μετά την
κρίση του κορονοϊού, δήλωσε σήμερα η
καγκελάριος Αγγελα Μέρχελ σε συνάντη
ση με βουλευτές του συντηρητικού συνασπισμού της, σύμφωνα με αρχετούς συμμετέχοντες .
Είναι σημαντικό για τη Γερμανία , ως εξαγωγική χρα , και οι εταίροι της στην ΕΕ να τα πάνε καλά , είπε η Μέρκελ στους
βουλευτές , ενόψει των διαβουλεύσε ων
για ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης της
ΕΕ , του οποίου και το εύρος και η χρηματοδότηση είναι ανοιχτά , δήλωσε η χαγκελάριος
Συστάσεις της
για στήρι ξη του τουρισμού
με ασφάλεια
ΣΕΑ 3
Επικίνδυνος για τα Παιδιά των φτωχν
χωρν ο covid-19
0ι Ευρωπαίοι θα μπορούν να ταξιδέΨουν αυτό το καλοκαίρι; Η Ευρωπαϊκή Ε πιτροπή δίνει μία απάντηση στην ερτη.
ση δημοσιεύοντας σήμερα ένα πακέτο
συστάσεων προς τις 27 χρες μέλη της
Ενωσης, παρακινντας τις να ανοίξουν
τα εσωτερικά τους σύνορα για να αποτραπεί ένα ναυάγιο των δραστηριοτήτων
του τουρι στικού τομέα, που αντιπροσωπεύει το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και το
12% των θέσεων απασχόλησης .
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την
προοδευτική άρση των ελέγχων και των
περιοριστικν μέτρων που έχουν επιβλη
θεί για την αντιμετπιση της επιδημίας
του κορονοϊού.
Ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικν
Υποθέσεων Πάολο Τζεντιλόνι εμφανίσθηχε καθησυχαστικός σε συνέντευξή του
δημοσιεύεται σήμερα σε έξι ευρωπαϊκές
εφημερίδες , εκφράζοντας την πεποίθηση
ότι οι δραστηριότητες του
τουριστικού τομέα μπορούν
Στ. Πέτσας:
Πλεονέκτημα η
χαμηλή διασπορά
του κορονοϊου
Η μάχη κατά του κορον οϊού ενδέχεται να έχει έμμεσες καταστροφικές επιπτσεις
για τις φτωχές χρες , όπως ο θάνατος 6.000 παιδιν κάθε ημέρα για τους επόμενους έξι
μήνες , προειδοποίησε σήμερα η Unicef ζητντας να αναληφθεί αμέσως δράση.
Σύμφωνα με το χειρότερο από τα τρία σενάρια που παρουσιάζονται σε έρευνα του αμερικανικού πανεπιστημίου Johns Hopkins, έως και 1,2 εκατομμύριο παιδιά κάτω των 5 ε.
τν που ζουν σε 118 χρες ενδέχεται να πεθάνουν σε διάστημα έξι μηνν , θύματα των
προβλημάτων που προκαλεί η μάχη χατά της επιδημίας coνid-19 στην παροχή βασικν υγειονομικν υπηρεσιν, εξηγεί η Unicef σε ανακοίνωσή της.
Οι θάνατοι αυτοί θα προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια παιδιά την ίδιας ηλικιακής ομάδας που ήδη πεθαίνουν κάθε έξι μήνες στις χρες αυτές .
Το ίδιο χρονικό διάστημα έως και 56.700 γυναίκες ενδέχεται να πεθάνουν Ε 3
<Η ελληνική κυβέρνηση χαιρετίζει το
πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμν και
συστάσεων για τον τουρισμό και τις μεταφορές που παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπήν, αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυ
πουργ και κυβερνητικός εκπρόσωπος
Στέλιος Πέτσας . Υπογραμμίζοντας πως
αστόχος είναι η σταδιακή , με κοινούς κα
νόνες και προϋποθέσεις, αποκατάσταση
των μεταφορν και του τουρισμού σε όλη
την ΕΕ , τονίζει πως το φετινό καλοκαίρι, δεν θα είναι σαν το
περσινόν .
www.dimoprasion.gr
ΣΕΛΛΑ 2
ΣΕΛΜΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα