Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
μέχρι θονότου γp
νο εppoζeΥ
tλεoθερο/
την όοy/
Μαΐου
Αριθ. φύλλου 6008
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
penTA
Ανοίγει
το λιανεμπόριο
Τα καταστήματα που θα ανοίξουν
από τη Δευτέρα 11 Μαΐου
Σελίδα 12
Τοπικά προϊόντα Κοζάνης
Γνωρίστε τα,
ζητήστε τα!
ΕΠιναλετουργα
Σελίδα 15
των σχολείων
ΦΑΠοστάσειs , υποιμήματα
και μαθήματα
σε διαφορεικέs μέρεs
Ελεύθερες από τις 18 Μαϊου
οι μετακινήσεις
από νομό σε νομό
Σελίδα 13
Το μέλλον
των πρωταθλημάτων
σε Α ' και Β ' κατηγορία
Μετάβαση στη
μεταλιγνιτική
εποχή:
Χρηματοδότηση της πρότασης EVIDEΝΤ
του Πανεπιστη.
Δυτικής ΜακεΙδονίας στο πλαί
Σελίδα 4 ,
Ανακοινθηκαν αnό την ΕΠΣ Κοζάνns
Πρέπει
να διαλέξου με. .
οι αnoφάσειs tou ΔΣ
Σελίδα 24
ENE, KOZANHE
Με ιδιαίτερη ψυχραιμία αντέδρασαν οι αγορές στην
| απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμ .
νίας να αμφισβητήσει το πρόγραμμα αγοράς ομολό
Ι γων από την ΕΚΤ , Προκειμένου να στηριχτούν οι!
| ευρωπαϊκές οικονομίες οι oroίες πλήττονται από την
| επιδημία του "κορονοίού.
H aπόφαση του γερμανικού δικαστηρίου έρχεται σε
| αντίθεση με την aπόφαση του Ευρωπaϊκού Δικαστη
Ιρίου του οποίου η δικαιοδοσία υπερισχύει των εθνι
AACCAMHO
του προγράμ
ματος H2020
συνέχεια στη σελίδα 4 ,
Σελίδα &
KNAIKO: EO EATA