Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
αΒήμαν για την
ενδοοικογενειακή βία από το ανάρτηση αντιδημάρχου
Νοσοκομείο Σπάρτης ελ 7
0 Π. Σκανδαλάκης
στην Υγειονομική Επιτροπή
για τον Αθλητισμό σελ 15
Αναψε αφωτιές
για την 21n Απριλίουν > σλ 1
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 29 Aπριλίου 2020 |Ετος 241 Aριθμός 5864 | Τιμή φύλλου 0,506
TnA: 2731081253 Fax: 2731081250 • [email protected]• www.lakonikos.gr
Τμηματικά με ορίζοντα δύο μηνν η αποκλιμάκωση των μέτρων
Κύκλωμα
ναρκωτικν
με cπλοκάμιαω
στη Λακωνία
Επιστρέφουμε προσεκτικά
από 4 Μαΐου
Εγκληματική οργάνωση, τα
μέλη της οποίας διακινούσαν
nooότητες ναρκωτικν ουσιν σε περιοχές της Αργο λίδας . Κορινθίας και Λακω
νίας , εξαρθρθηκε μετά αnό
Πολύμηνη και ενδελεχή
έρευνα του Τμήματος Δίωξης
Ναρκωτικν της ΥΠοδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας , σε συνεργασία με το
Τμήμα Συλλογής και Διαχεί ρισης Πληροφοριν της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοnoννήσου.
Για την εξάρθρωση του κυκλματος, την Τετάρτη 22
Απριλίου, ηραγματοποιήθηκαν ευρείας κλίμακας naράλληλες αστυνομικές επ χειρήσεις σε περιοχές της
Κορινθίας και της Λακωνίας
αnό αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Νορκωτικν
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλομάτας, των Τμη μάτων Ασφάλειας Σπάρτης
και Κορίνθου , της Ομάδας
Πρόληψης και Καταστολής
του Εγκλήματος (0ΠΚΕ
Μεσσηνίας και τη συνδρομή
των αστυνομικν σκύλων
ανένευσης νορκωτικν ου
σιν της Υnοδιεύθυνσης
Ασφάλειας Καλαμάτας και
του Τμήματος Ασφάλειας
Ναυπλίου .
Tον σχεδιασμό Προς τη νέα κανονικότητα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός
Ανεβαίνουν με σταδιακούς όσο τσοτάκης Εδ και μήνες , η na -προστατεύσουμε . Δεν nήγoμε οίκηoη nou εξυnnρετεί γρήγoρα .
και οργούς ρυθμούς τα ρολά- τρίδα μας , αλλά και ο κόσμος στις εκκλησίες μας Και μείνομε απλά και εύκολα. Εργασία και
της χρας. από τη Δευτέρα 4 ολόκληρος, δίνει μια μόχη με στο σnίτ, ακολουθντας τις Εκπαίδευση από aπόστοση, Ένα
Mαΐου, μετά την ηερίοδο καραν- έναν αόρατο και ύπουλο εχθρό. συμβουλές των ειδικν . Eπιδεί - καλύτερο Εθνικό Σύστημα
τίνας 1,5 περίπου μήνα στο Πλαί - Πήρομε μέτρα ηρωτοφανή για ξαμε , επιδείξατε , Πρωτοφανή Υγείας Και μια Πολιτική Προστασιο της εθνικής εκστρατείας να περιορίοουμε την εξάηλωσή υπευθυνότητα και αλληλεγγύη.
ανάσχεσης σχέδιο της κυβέρνησης για επ - νία , την ανάγκη να nαραλύσει η λογική επιτυχία . Και οι δεσμοί ανάγκη . Όλο αυτά δεν ήταν Προοφή στη νέα κανονικότητα οικονομική δραστηριότητα για να Πολιτείας και Πολιτν πλαισι - τόν τύχης , αλλά σκληρής δουnou διαμορφνει ο Covid-19 ξε - σσουμε ανθρnνες ζωές θηκαν anό μεταρρυθμίσεις Που λειάς,
δίπλωσε την Τρίτη 28 Απριλίου ο Μείναμε μακριά από ανθρ - άλλοτε έμοιαζον μακρινές ή και ηρωθυnουργός
nρωθυnοuγός Κυριάκος Μn - nοuς Πou αγαηάμε για να τους αδύνστες Ψηφιακή δημόσιο Δισία nou aπέδειξε ότι μπορεί να
του . Αnοδεχτήκαμε , ως κοινω - Ετσι, η στομική στάση έγινε συλ- Βρεθεί δίπλα μας σε κάθε
κορονοίού , Το
ανέφερε
συνέχειο σελ 9
αΣωσίβιον για την επόμενn ημέρα
Ψάχνουν οι επιχειρήσεις
Οι προτάσεις της Ομοσηονδίας Πελοπονήσου και του Επιμελητηρίου Λακωνίας
Τις ηροτάσεις της για την επό - Ομοσπονδία Εμπορίου και Επi - κν Χρήστο Σταϊκούρο , τον ανάκαμψη όλων των επιχειμενη Πολύ δύσκολη ημέρα χειρηματικότητας Πελοποννή- υφυπουργό Οικονομικν θό - ρηματιν αμέσως μετά το n noυ θα "ανατείλει- για τον επιχειρηματικό κόσμο και τους Ζακύνθου Κεφαλληνίας και υπουργό Ανάnτυξης & Επενεργαζομένους , στη μετά κορο - ιθάκης (OEEΣΠ Με επιστολή δύσεων Αδωνι Γεωργιάδη μένη. .
vοΐού εποχή , απευθύνει η Προς τον υπουργό Οικονομι - εστιασμένες Παρεμβάσεις για
συνέκειο σελ. 8
σου Νοτιοδυτικής Ελλάδος δωρο Σκυλακάκη και τον ρασμα αυτής της nανδημίας .
καθς η ύφεση θα είναι δεδοΜάης του 1958
του Εμμ. Δημητρακόπουλου
> oEA, 3
ουνέχεια σελ. 8
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ // ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις
και τηρούμε τις οδηγίες προστασίας από τον κορονοίό.
Το πραξικόπημα
του '67
του Παναγιτη Τζουνάκου
> oed. 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα