Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Τα τέσσερα κριτήρια για δάνεια από το κράτος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΖΙΣΚΑΡ NΤ ΕΣΤΕΝ, ENPIKΟ ΛΕΤΑ
ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ <Κ :
ΣΗΜΕΡΑ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΠΙΑ.ΕΞΤΡΑ ΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΠΙΑΣ!
ME THN KABHMEPINH
Seper
eMIKY NovayE
HARVARD
ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
MADYS
MEDICAL SCHOOL
Οι τελευταίες ανακαλύψεις ,
οι έρευνες , οι εξελίξει
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΕΛΙΔΑ 16
H KAOHMEPINH
9 "771108 "979147
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο . Αρ. φύλλου 30.401 Ιδρυτής: Γ.Α. Βλάχος
ΑΘΗΝ, ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
www.kathimerini.gr• €1,20
Τα ξενοδοχεία της επόμενης ημέρας
Αγγλικά από
το νηπιαγωγείο
στο νέο σχολείο
Τα τέσσερα
κριτήρια
Πανελλαδκές τον Ιούνιο
για δάνεια
Σημαντικές αλλαγές σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο
που έθεσε χθεs σε διαβούλευση το
υπουργείο Παιδείαs. Οι αλλαγέs α xίζουν από το vητιαγωγείο με εισα γωγή των αγγλικν και εστιάζουν
στην προαγωγή των δεξιοτήτων
του 21ουαινα, με ενίσχυση συνολικά των ωρν ξένων γλωσσν και
τns πληροφορικής, με εργαστήρια
δειοτήτων, με αξιολόγηση. Χθες ,
η υπουργos Παιδείas NΝίκn Κερα
μέωs δήλωσε ότι οι Πανελλαδικές
θα γίνουν μέσα στον Ιούνιο. Σελ. 8
Hard San
από το κράτος
139.000 αιτήσεις από επιχειρήσεις
χρήση ή μη άλλων ευνοικν μέτρων
που εφαρμόστηκαν αυτή την περ
οδο (π.Χ. αναστολή συμβάσεων και
υποχρεσεων πρ0s την εφορία και
τα ταμεία). Οσο μεγαλύτερη χρηση
Τέσσερα κριτήρια θα καθορίσουν το
ποσό του δανείου που θα χορnyήσει
απευθείαs από τον κρατικό πρου
πολογισμό το Δημόσιο στιs ΕΙΧEρήσε1s που έχουν αιτηθεί να ενταχθούν στο μέτρο τns επιστρεπτέαs τέτοιων μέτρων έχει κάνει μια επιπροκαταβολns . Πρτον, η μείωση χείρηση , τόσο μικρότερη θα είναι η
του τζίρου τον Μάρτιο του 2020 σε
σύγκριση με τον ίδιο μήνα των προηγούμενων δύο ετν . Δεύτερον , η
μείωση των κερδν τον Μάρτιο.
Τρίτον, οι αγορέs που πραγματοποίησαν τον ίδιο μήνα. Τέταρτον, η
WATER
STATION
ΣΗΜΕΡΑ
Μια πρόγευση για το μέλλον των ξενοδοχείων: οι υπάλληλοι θα φορούν μάσκες, οι πελάτες θα κρατούν
τις απαραίτπτες αnοστάσεις μεταξύ τους, δεν θα υπάρχει μίνι μπαρ, ούτε θα σερβίρεται πρωνό. κάπως έτσι
λειτουργεί τις τελευταίες εβδομάδες το Four Seasons στη Νέα Υόρκη, όπου φιλοξενούνται γιατροί και νοσηλευτές της δοκιμαζόμενης Πόλης. Σελ. 3
επιστρεπτέα προκαταβολή . Μέρι
στιγμήs έχουν υποβληθεί 139.000
αιτήσειs , εν στουs σχεδιασμούs
του υπουργείου Οικονομικν είναι
να χορηγηθεί επιπλέον 1 δισ. ευρ
για τέτοια δάνεια τον Μάιο. Σελ . 23
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Με μικρό καλάθι
στη σημερινή
τηλεδιάσκεψη
Σταδιακή η κατάργηση
των smsS για μετακινήσεις
Το Μαξίμου διόρθωσε
| το φάλτσο Βρούτση
Στη σημερνή τηλεδιάσκεψη των
ηγετν των κρατν-μελν της Ε.Ε.
είναι πιθανή μια κατ ' αρχήν συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο η τελική συμφωνία αναμένεται
Προς τα τέλη Ιουνίου. Σελ . 27
Χωρίς καθυστερήσεις, αλλά με μεγάλη προσοκή η άρση των μέτρων
Τέλος στην τηλεκατάρτιση-Απευθείας τα ό00 ευρ στους δικαιούχους
. Πρτη κατοικία: Την επιδότηση τωνδόσεων για τα στεγαστικά
δάνεια πρτης κατοικίας ιδιωτν και
επιχειρηματιν Που Πλήττονται από
την κρίση της Πανδημίας επεξεργάζεται η κυβέρνηση, ως εναλλακτική
λύση στην Παράταση του καθεστ
τος Προστασίας της πρτης κατοικίας
Που ισχύει σήμερα και με την οΠοίa
διαφωνούν οι θεσμοί . Σελ. 22
Παράλληλα με τη σταδιακή κατάργηση των
περιοριστικν μέτρων, η κυβέρνηση θα επεξεργασίas του χρονοδιαγράμματοs για
δρομολογήσει και τη ααλάρωσην του συστήματοs των sms που απαιτούνται για Κυριάκο Μητσοτάκη να επιθυμεί να μην
μετακινήσειs. Σύμφωνα με πληροφορίεs , υπάρξουν καθυστερήσειs, αλλά και να μην
ta sms 0a Siatnpnooův yia ɛSIKĖS oµáδεs του πληθυσμού , όπωs η τρίτη ηλικία.
Το Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισε να τερματί - υπήρξαν αστοχίεs και να δεσμεύεται ότι
σει τα προγράμματα τηλεκατάρτισns επ στημόνων και ελεύθερων επαγγελματιν ,
με τον υπουργό Εργασίαs Γιάννη Βρού - χωρίs προύποθέσει . Είχαν προηγηθεί οξύ τση, που είχε την ευθύνη των έωs τρα
χειρισμν , να προχωρεί χθεs στιs σχετι
κes ανακοινσει , να παραδέχεται πωs
Ηκυβέρνηoη εισέρχεται στιν τελική φάση
η ενίσχυση των 600 ευρ στουs δικαιού χοus θα δοθεί κανονικά για τον Απρίλιο,
άρση των μέτρων, με τον πρωθυπουργό
τεθεί σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο n
υγεία των πολιτν . Σελ . 4
τατεs αντιδράσειs από τον ΣΥΡΙΖΑ και το
ΚΙΝΑΛ , που ζήτησαν την παραίτηση του
κ. Βρούτση . Σελ. 4
Νέα όξυνση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν
Ενισχύεται
to brand name
KYPIO APOPO
. Ενοικιάσεις: Μαζική στροφή
των ιδιοκτητν ακινήτων στις μακροχρόνιες μισθσεις καταγράφεται το
τελευταίο διάστημα . Σελ.25
Μετά το λάθος
της χρας
. Επιπλοκές: Προβληματισμό
Προκαλεί στους επιστήμονες μια
νέα και εξαιρετικά εΠικίνδυνη εΠΙ
πλοκή από τον κορωνοϊό , οι θρομβ σεις. Σελ .10
Το κπρόγραμμα κατάρτισns
δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τον τίτλο του. Η ανάκλησή του ήταν ορθή. Για ακόμη
μία φορά η κυβέρνηση δεί χνει ότι δεν διστάζει να διορθσει λάθη , έστω και αν οι
ίδιοι οι υπουργοί στρουθοκαμηλίζουν ενπιον τns προ σωπικήs τοUs ευθύνns . Ση μασία έχει ότι η ηγεσία δεν
υπολογίζει το αγόητρον όταν
πρέπει να ακολουθήσει τη λο γική. Πράγμα που, για τα πολιτικά μas ήθη , συνιστά πρωΠροσέλκυση τουρστν
Με ενισκυμένο braηd name από τη διαχεί
ριση τns κρίσns του κορωνοϊού θα βγει
η Ελλάδα, γεγονos που θα λειτουργήσει
θετικά και στην προσέλκυση τουριστν ,
διαπιστνεται από έρευνα που πραγμα
τοποήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειpaiós Kai To Open Tourism OXETIKA IE
την επίδραση του COVID-19 στον τουρι
σμό. Το 62% των επισκεπτν στη χρα
μαs θεωρεί ότι το brand τns Ελλάδαs θα
ενισχυθεί ήδη από φέτ0 , ποσοστό που
φθάνει το 71% μεταξύ των επιχειρημα
τιν του κλάδου. Σελ . 3
. Εμβόλιο: Η Πιθανότητα να βρεθεί εμβόλιο ή αnοτελεσματικό φάρ
μακο για τον κορωνοϊό εντός του
επόμενου ημερολογιακού έτους είναι καπίθανα μικρή , εκτίμησε ο αρχίατρος της Αγγλίας Κρις Γουίτι.
Ε Επτά νέα κρούσματα
του κορωνοϊού χθες, στις 2.408
ο αριθμός των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων
Κανένας θάνατος
δεν ανακοινθηκε χθες
Σε εκτόξευση στρατιωτικού δορυφόρου Προχρησαν χθες οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν,
Προκαλντας την αντίδραση της Ουάσιγκτον διά στόματος του ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο. Ο Αμερικανός
Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το Ναυτικό των ΗΠΑ να επιτίθεται σε όσα ιρανικά ταχύπλοα
Παρενοχλούν αμερικανικά Πολεμικά Πλοία στον Περσικό κόλπο και στην Αραβική θάλασσα. Σελ. 1
τοτυπία.
Σελ. 6
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤοΥ ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
Η τέχνη βρίσκει πάντα τρόπο
Κρανίδι: Με βάση τα απoτελέσματα της εξέτασης στα 177
δείγματα κατοίκων της ευρύτερης
περιοχής του Κρανιδίου θα αnοφα
σισθούν τα μέτρα Που θα ληφθούν
για τον Περιορισμό εξάπλωσης του
κορωνοϊού. Σελ. 6
Eχουμε μπλέξει άσχημα
Εν αντιθέσει με τις άλλες χρες της ευρωπαϊκής ηπείρου η Ελλάς έχει το θλιβερό Προνόμιο να τελεί σε μία κατάσταση
κένοπλης ειρήνης, στη σχέση της με τη
γείτονα Τουρκία. Οι δεκάδες Παραβιάσεις
του εθνικού εναερίου χρου, οι γεωτρήσεις του τουρκικού σκάφους Γιαβούζ
στην υφαλοκρηπίδα της κύπρου επιβε
βαινουν ότι όλα κινούνται βάσει των Παγίων σχεδιασμν της τουρκικής εξωτερικής Πολιτικής.
Οπως επίσης ήταν βέβαιο ότι η επτυχής
ανάσχεση του κύματος Προσφύγων και
μεταναστν στον Εβρο, από τους άνδρες
του Στρατού και της Αστυνομίας, δεν εξάλειψε το ηρόβλημα .
Το δικαίωμα της Ελλάδος να υπερασπ
σθεί το απαραβίαστο των συνόρων της
αναγνωρίσθηκε από τους Πάντες. Αλλά
η τότε απόφαση της κυβερνήσεως να
αναστείλει την Παροχή ασύλου επί ένα
μήνα έχει δημιουργήσει ήδη σοβαρές
περιπλοκές .
Ο συνδυασμός των τριν αυτν Προκλήσεων θα βαίνει κλιμακούμενος, διότι μΠορεί η Τουρκία να αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα, να έχει ανοίξει Πλείστα
όσα μέτωπα, αλλά θα ήταν σφάλμα να
διαμορφνουμε αντίληψη για την εν γε
νει συμπεριφορά της Αγκυρας με κριτήρια κν καταστάσεων στους καταυλισμούς είΠου ισχύουν εν Ελλάδι ή στην Ε.Ε.
Καθ ' όσον αφορά το μεταναστευτικό ,
ο εντοπισμός περίπου εκατόν Πενήνα
κρουσμάτων σε δομή Προσφύγων στο
Κρανίδι εισάγει ένα ευρύτερο θέμα . Διότι , τους διαδεχθούν ψόγοι και συκοφαντίες.
καλς ή κακς, οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν στην Ελλάδα και το συτήριο για όλους βαθύτατα Πολπικό. Εχουμε μπλέξει άσχη
μας Μένουμε σπίτι δεν ισχύει για όσους
ζουν ασφυκτικά στους καταυλισμούς .
Είναι απαραίτητο να αρχίσουν τάχιστα ια τρικές εξετάσεις στις δομές για να εντο
Πισθούν τυχόν κρούσματα κορωνοϊού. Και
δεδομένου ότι το μεταναστευτικό κύμα θα
αυξηθεί το καλοκαίρι, θα Πρέπει άμεσα να
δημιουργηθούν χροι όηου θα τίθενται
σε καραντίνα για δεκαπέντε ημέρες οι Πα ρανόμως νεοεισερχόμενο .
Αλλις , ο κίνδυνος δημιουργίας εκρηκτι Η Ελλάδα Που έγινε παγκόσμιο
σημείο ανα φοράς. Αρθρο του
φοιτητή στο BSc Agricu lture.
university of Reading Κωνσταντίνου Ιωσηφίδη
Σελ. 13
ναι τεράστιος. Και θα ήταν κρίμα και άδικο
τους δίκαιους επαίνους που εισέπραξε η
χρα για την επτυχέστατη αντιμετπι
ση της Πρτης φάσεως της Πανδημίας να
Το δραστήριο Φεστιβάλ Κινηματογράφου θεσσαλονί
κης, τον καιρό της καραντίνας , Προσηαθεί να μείνει σε
επαφή με το κοινό. Πρόσφατα ανέθεσε σε μια σειρά
από διακεκριμένους ξένους σκηνοθέτες να δημιουργήσουν ταινίες μικρού μήκους μέσα από το σπίτ τους . Τα
επτά Πρτα φιλμ ανέβηκαν ήδη στο κανάλι του φεστι βάλ, σε μια δράση Που τράβηξε και το ενδιαφέρον των
διεθνν μέσων . Σελ. 14
ΘΕΩΡΕΙΟ
Μάσκες
made in Greece
Δεν είναι μόνον θέμα ανθρωπιστικό, αλλά
Σελ. 4
μα, ούτως ή άλλως.
OLOHd a
DEMETRIUSFREEMAN/ THE NEW YORK TIMES
EPA/ SEPAHNEWS

Τελευταία νέα από την εφημερίδα