Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
3ΡΩΙΝΗ
+Μ. Τρίτη
Απριλίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
Αριθ.φύλλου 7487
Τιμή Φύλλου 0.50Ε
KΠΔΙΚΟΣ
Ανοίγει
TO Taxisnet yıa
τις φορολογικές
δηλσεις 2020
Ανοίγει
η βεντάλια στήριξης
Συνέχεια στην 3
V Περισσότεροι
οι δικαιούχοι για
τα 800 ευρ και για
την έκπτωση ενοικίου
Πανελλήνιες 2020:
Καμία αλλαγή
στην αξιολόγηση Τέλος στις ουρές
της Νεοελληνικής Κάθε πολίτης θα έχει τη δική του
Γλσσας
Συνέχεια στην 6
Ψηφιακή θυρίδα στα ΚΕΠ
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 7
Ιερά Μητρόπολη Γρεβενν
Πρόγραμμα μεταδόσεων
Ιερν Ακολουθιν
Μεγάλης Εβδομάδας
Eπίσημos Συνεργάτηs MEGA MAΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
Συνέχεια στην 5
ΟΑΕΔ: Καταβλήθηκε
η 2μηνη Παράταση
επιδομάτων ανεργίαs
που έληξαν τον Ιανουάριο
και Φεβρουάριο
TPEBENA
1ans OKTWplou 151OMED
Συνέχεια στην 9