Πρωτοσέλιδο Ημερήσιος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
θεόφιλε είναι αλήθεια ή όχι
OOTIETIKA
ΑΤΣΑΡΟΣ μΕπασκα
BODAEMOE
OWO FPTAAFIA
BINE APTOETOAIOY
•26710-22616 - OAE: 26710-24274
00 Πλτικός Αναλυτής αποκαθηλνει το δήμαφχο κα τα απτέρνγ του
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣΤ
αντόπα
Πpτος σης εδήgεις
ipáros ory Kudopopla
www.kefalonianmantata.gr E-mail: [email protected]
καθημερινή εφημερίδα Κεφαλονιάs και ιάκης
KDA 3576
XPONOE 29 AP. 7274
ΤΙΜΗ ΦΥΛΟΥ2Ε
Μ.ΤΡΙΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΓΡΠΤΗΔΗΙΟΗ ΜΕ..Β101 ΝΟΗΑΤΑ
MIIHXTEZ
AΑΠΟ ΤΟΝ ΓΝΗΣ
ΣΤΑΜΟΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
. ΚΡΕΑΤΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
• TYPOKOMIKA IPOIONTA
• KPEATA-AAMANTIKA
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡoΪΟΝΤΑ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΗΣ
ΟΜσυγηιμαιστρο πατισάας φχαε διαυμή Ειτοων κα μελόν
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
26710-27752
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Τηλ: 26740-61052
TYPOKOMEIO
Τηλ.: 26740-61950
Levante Ferries.com
ΚΑΘΗΜΕΡΙ ΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΚΥΛΛΗΝΗ 4 ΠΟΡΟΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ ΙΘΑΚΗ ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
KYAAHNH 262309200 - MATPA 2610240000-1BAKH C 2674033453- NOPOE KEOAAONIAE C 2674072450- EAMH KEDAMONIAE C 2674022003
HAeiakn
peRioooKopla
Στεφανόnουλos
MEPEMETIA
Κατασκευές Επσκευές Συτρήσες
Περιποήσεις Κήπων
-Κραμοσκετές έρκαλες-Παματα
-ΤοχαποίαΠλακάκια> Σοφοντσματα ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Ελαοχρωμπισμί τ 6976-711679 |
O HAnan napaguabuv
HEAIOo0ounvav
Mapadon
O nAnan Baaikioouarv
PUGIKNG yovIIonoinanç
TrA 26210 25290, Kiv 697 780355
www.kefalinongefseis.gr
www.iakmeiaukoma
αινείαs
ÉKTWONMovoba ppovnibas
Ορντίμεσφον την Τβηγιάσ.
PREMIER
E.Ο. Πατρν-Πύργου 27052 Βάρδα Hλείας (Είοσι λεπτά σπό Τολιμάν της Κυλλήνης)
TrA: 26230 71589- 26230 73120 e-mail: [email protected] www.enias.gr fb: @enias.gr
30 ΜATΙ 2 , ΚΑΡΟΣ 2 , ΜΚΡΑ ΦΕΡ-ΦΑΡΜΑΚEΙΑ 2 ΧΑΙ-PΙΚ 4 ΤHMEΦΩΝA SOS 4 H-SPORT & ΜIKΡΣ ΑΤΕΛΙΣ -9, BIOGGER 10