Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Απριλίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 7035
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πρόστιμο
σε όσουS
απασχολούν
Σοκ στην αγορά
εργασίαs
εργαζόμενοus
εν είναι σε
αναστολή
Δραματική
των προσλήψεων , κυρίως στους τομείς του
τουρισμού και του επ σιτισμού , σημειθηκε 2009 και το 2011 ) .
τον Μάρτιο. Η πρωτόγνωρη
κρίση ανέκοψε κάθε
πιθανή πφόθεση των πληροφοριακού συμείωση
τιο είχαν χαθεί μόλις
7.564 θέσεις εργασίας
(ο Μάρτιος είχε αρνη.
τικό ισοζύγιο επίσης το
Είναι χαρακτηριστικό,
υγειονομική όπως αναφέρεται και
στο μηνιαίο δελτίο του
Την επιβολή προστί.
στήματος Εργάνη,
ότι από τη σύγκριση
των στοιχείων τωνδύο
μηνν , Μαρτίου 2020
1.200 επιχειρηματιν
ευρ σε εργοδότες Πaρaπάνω κλάδων να
που απασχολούν ερ.
γαζόμενους με αναστόλή
εργασίας προανήy: εορταστικής περιόδου
γειλε ο υπουργός Ερ .
γασίας
Κοινωνικν Υποθέ
συνέχεια στην 11
προχωρήσουνστην
αύξηση των θέσεων
εργασίας ενόψει της και Μαρτίου 2019, προούμβασης
κύπτει αρνητική επίδοση κατά 85.276 ενταχθηκαν σε αυτά
λιγότερες θέσεις ερ.
γασίας γιά τον Μάρτιο
2020 (αρνητικό ισοζύγιο-41.903 θέσεων εργασίας έναντι θετικού
ισοζυγίου +43.403 τον
κληρο τον κόσμο μετά
του Πάσχα αλλά και
της έναρξης της θερινής περιόδου στη
χρα μας, με αποτέλεσμα τον περασμένο
μήνα να χαθούν 41.903
θέσεις εργασίας .
Πρόκειται για αρνη . Μάρτιο του 2019 ) . Μά τικό ρεκόρ 19 ετν και
συγκεκριμένα από το
2001, καθς ακόμη και
το δύσκολο 2012, όταν
η χρα βρισκόταν βυθισμένη σε βαθιά οικονομική κρίση
ύφεση, τον μήνα Μάρ .
να διατηρήσουν τις την εκδήλωση της
υφιστάμενες θέσεις πρωτοφανούς , παγκό εργασίας και να μην
προχωρήσουν σε απολύσεις .
Ο αρμόδιος υπουρ .
γός Εργασίας Γιάννης σημαίνει αφενός ότι οι
Βρούτσης αναγνωρίζει απολύσεις τον φετινό
ότι τα αποτελέσματα Μάρτιο ήταν σημαναποτυπνουν την αναμενόμενη δύσκολη κα τάσταση στην αγορά το ισοζύγιο προσλήεργασίας όπως δια μορφνεται στη χρα
μας αλλά και σε ολόKai
σμιου χαρακτήρα υγειονομικής κρίσης και
της πανδημίας του
νέου κορωνοϊού κι επ Πόσο ενισχύει
την οικονομία
το πακέτο
λιστα , τα στοιχεία εκτιμάται ότι θα ήταν
ακόμη πιο ανησυχη .
τικά εάν τα μέτρα nou
έλαβε η κυβέρνηση
δεν συνοδεύονταν από
τη ρητή υποχρέωση
των επιχειρήσεων που
τικά χαμηλότερες από
πέρυσι, αφετέρου ότι
των 5 δισ.
ψεων-απολύσεων πα ρουσίασε τη
συνέχεια στην 10
πολλαπλασιαστική επίδραση που
έχει στην οικονομία η
αύξηση των δημοσίων
δαπανν , μετριάζοντας το υφεσιακό απο
τέλεσμα
κορωνοϊού , υπολόγισε
το ΚΕΠΕ , σε μελέτη
του που δημοσίευσε
χθες. Συγκε κριμένα,
υπολόγισε ότι για
κάθε 1εκατ. ευρ
πρόσθετης καταναλω
συνέχεια στην 2
Ανοιξε
η πλατφόρμα για
τIs αιτήσειs των
επιστημόνων
Σελίδα 9