Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Εθ Καθημερνη Εφημερίδα τηs Hneiρου-1δρυπs Eυθ . TzάΜas-Έτos 930-Αρ. Φύλλου 24784-Σάββατο 11-Κυρκική 12 Απρλίου 2020-0,60 Ε
Εn. ΤΑΣιΟΥΛΑΣ
KAOHMEPINA
NAIAI
Δραστήριοι και ενεργοί
στην εποχή του κορωνοiού
Συζητντας για την
απλεια και το Πένθος
Δύσκολο να τελεισει
η φετινή σεζόν
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΚΚαθαράν
όλα τα τεστ
Προβληματίζει δήμο Ιωαννιτν και εριφέρεια Ηπείρου το ενδεχόμενο χαλάρωσης των πολιτν,
λόγω της Παρατεταμένης ισχύος των Περιοριστικν μέτρων και της βελτίωσης των καιρικν συνθηκν
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
οΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Αμετόβλητη ε ακέση με mν Π μηη ήων έως xθες τομεσημέρι η
εκόνο σετικά με την ποpε a υγεί
ας uων νοοούνuuν αηό κορωνοίο
και τα νέα nonτa κρούαματο στην
Ηπειφα σύμφωνα με τη στακε ίο
TUV voOOKOJekuv.
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ
Πάνε, αλλά δύσκολα
Παραμένουν
Τρες νέες εισογωγές οστέγων έγ
νον το ηρτο δε κοήμερο tou Anρ.
λίου στα Υπνωτήρα Αστέγων του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστησης Αλληλεγγύης και Προσκολι.
κής Αγωγής του δήμoυ lωoντν
ωστόοο οι δύο σπό συτούς αποχpnoav OLKE OBEAúç
ΣΕΛΙΔΑ 3
Εως 10 Μαΐου
κλειστά τα σχολεία
Γα δύα εβδομόδες ακάμη μετά τις
rμέρες του Πάσχα, δηλεδή μέχρι
τις 10 Μαίυ , nopatεlνκτοι το κλεί ομο των σχολείων καιεκnαδευτκν δαμν της χρος, στε μέχρι
τότε, νο σπανεκτιμηθείη κατύστοση
yLa va anopaootel ov 8a avolfouv
ξανά μέχρι τη λήξη ης χρονιάς.
ΣΕΛΙΔΑ 3
Δε θα χαθεί
Υπό σκέψη ηλήψη τοπικν Περιοριστικν μέτρων με αnαγορεύσεις κυκλοφορίας στην
Παραλίμνια περιοχή το Περιαστικό δάσος του Φρόντζου και άλλα σημεία Που επιλέγονται
για σωματική άσκηση. Κριτήριο η εικόνα το Σαββατοκύριακο
το εξάμηνο
Τη 6οβεβαίωση onό το υπουργε ο
ότ δεν πρόκειτοι να χαθεί το εξ μηνογο τα ΙΕΚ μετέφερε ο διευ Bνής τυ ΔΙΕΚ Ιωηννων Μνάλης Αλεξίου . Κοι στο ΔΙΕΚη tκna
6ευση εξ anοστόσεως γα τα θεωgoκό μαθήματο Υνεtaιμε υψηλή
υμμετακή , όηως ανέφερε
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΠΑΡΚΟ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ
ΚΥΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ Οι ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Παράταση
αν χρειαστεί
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υψηλοί αντιπολιτευτικοί τόνοι
και οξεία απάντηση
ΣΕΛΙΔΑ 3
Γάντια και μάσκες
σε Ρομά
Με μάσκες και γίντια npoμήθευσε
otήμος Ιωονντν οικογένεες Ρομrου ζούν στο λεκονοηδιο μειδ
w κρούσματα καρωνοίού σε οικ
αpό Ραμό ση Λόρισα, εν επnμίνθηκε ότn cηyu ya nορομονή
στα ontι anaελείnpοundθεση για
τη δοοφάλση της υγείς
Tην τηκτιή των υμηλν οντηάλτευτκν τύνων συνεζουν oπένντiστπδεμoτικήαρκή οιπapaτέξεις τς
αντηaλίεuος με τις orapάσες γα την δωικαnoίon ης αντικοτάστοσης των λαμητήρων οδpωtpού και
Υα αποueες οναθέαες στη συνεδρbση Τς Οκονομικής Επιporής ης Τερτης να δίουν ομορμή γιο α κύκλο
συγγελιν Το nρωtη κετι η Εντυ Πολτν- Νέα Πόνενe noυ μέσα ε ένα έ8ωpο εξέδωα pες
ονακονέσες και αυτός είn poφoνiς αιο λόγος nou n δrpoκi aρχή εnέλεξε να αυντσειμάνο σο δικό της
μπορόζ oνα κονσεων κοια και στις ανοκοκσες τνunολonωνnoροτίξεων ον και εμμέσως οιαnaνiσεις
οpορoύν καιουνς
Ανο κτό οιφήνει η δημοτική ορχή το a trua
nopoτnσης στ διαβούλευση γα τν οξιοnoho
τoυ Πόρκου Πupoνέλλa. μετ anό tο aίημαδιομαρτυρά της Ενότητος Πολτν- Νέα
Γόνενοο Χιωρίς, ωστόσο,να το αnoφοσζει
nρν καλά - κολό ξεκινήοειn δωβούλευσ.
EEALAA 5
ZEAIAA 4
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αντάπτορες και λαβές από 3D εκτυπωτή στην υπηρεσία της
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Έργο και κόστος
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΣΕΛΙΔΑ 3