Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟ Γ Ο Σ
ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΠΕΡ

• «Το όνειρο μου

είναι η ομάδα να

των διαθέσιμων

πρεσβεύει και την

για τη Σύρο»

ταξί έχουν κλείσει»

μεγάλη της ιστορία

6

8

αχτίδα ελπίδας

Σ

10

ΝΙΚΟΣ ΖΙΑΒΡΑΣ

• «Σχεδόν το 50%

αποτελεί

ΔΕ

• «Καλύτερα άδειοι
δρόμοι, παρά νεκροί
στους δρόμους»

ΕΚΔΟΤΩΝ

των Κυκλάδων

Α ν ε ξ ά ρ τΜΑΡΚΟΣ
ητη Π
ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρΛΕΥΤΕΡΗΣ
ίδα
ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ
• «Το Νεώριο

ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

Ε β δ ο μΒ'α δ ι α ί α
ΔΩΡΟΘΕΟΣ

ΔΟ

ΣΕ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

στον Αθλητισμό»
13

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α
Π έ μ π τ η 9 A π ρ ι λ ί ο υ 2 0 2 0 - Α ρ . φ ύ λ λ ο υ : 6 6 9 - Έ τ ο ς 1 3 ο - Τι μ ή 0 , 7 0 €

Τα πρώτα μέτρα στήριξης
 ΓΙΑΝΝΗΣ

Π Ι ΤΑΟΥΛ Η Σ , Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

 "Είναι αλήθεια ότι πλέουμε σε

"άγνωστα νερά".... Αυτή τη στιγμή, μόνο
εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε και
εναλλακτικά σενάρια... Πολιτικά θα
αξιοποιήσουμε όσες δυνατότητες έχουμε
για να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις
και τους δημότες και αναλόγως θα
προσαρμόσουμε και τον προϋπολογισμό
του Δήμου... αλλά όλοι καταλαβαίνουμε
ότι πρέπει να έχουμε πρώτα την υγεία μας
για να δούμε πώς θα σηκώσουμε και αυτό
τον Σταυρό που έχουμε μπροστά μας".

• Βρέθηκε στο σπίτι του
νεκρός μετά από δυο
εβδομάδες 13
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΕΣ!
• Ζητούν χρήματα
για κάλυψη εξόδων
υποτιθέμενου τροχαίου
10

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
• Αναλυτική λίστα με
τις επιχειρήσεις που
παραδίδουν κατ' οίκον

9

Βάζει τέλος στα επιθετικά κλαδέματα φυτών και δέντρων
 Ν Ι ΚΟ Σ Λ Ε Ι Β Α Δ Α ΡΑ Σ

ΠΕΤΡΟΣ ΦΟΝΤΑΝΗΣ

- Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Σ Υ Ρ ΟΥ- Ε Ρ Μ ΟΥ Π ΟΛ Η Σ

 Καταλυτικό το τελευταίο πρωτοσέλιδο
του «Λ» καθώς ο δήμαρχος αποφάσισε:
«Τέτοιο επιθετικό κλάδεμα στα δένδρα
δεν θα ξαναγίνει. Είπαμε να γίνεται
ένα ήπιο κλάδεμα και όσες φορές
το χρόνο χρειάζεται, με σκοπό και η
επικινδυνότητα να αρθεί αλλά και να
υπάρχει σκίαση».
8

10

ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ
• «Κυκλαδικόν Φως» τίτλοι
τέλους για την εκδότριά
του 14
EDITORIAL

Σεισμός και τσουνάμι

Σήμερα βιώνουμε έναν πρωτοφανή και πρωτόγνωρο «σεισμό», ο
οποίος απειλεί τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας. Όσοι καταφέρουμε να επιβιώσουμε, ας ετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε το
«τσουνάμι» που θα ακολουθήσει
και θα απειλήσει τα θεμέλια της
ατομικής και της επιχειρηματικής
μας οικονομίας, αφού θα πρέπει
να πληρώσουμε τα σπασμένα του
«σεισμού».

Ο ΛΟΓΟΣ