Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
789-1989
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 31. 03.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:21 0-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλoυ: 6504
Τι τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ
Χρειάζεται ολοκληρομένη λύση για τις
μετυχρονολογημένες επιταγές
Άρση γραφειοκρατίας-Ώθηση στις επενδύσεις
ΥΠΕNΤEE: Εoχεται ο Ενιαίος Ψηφικός Χάρτης
Μπορεί να αποτελέσει βασικό <πυλναν του ψηφιακού
εχουγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης . Οι πολίτες, οι
επιστήμονες , οι επενδυτές , θα μπορούν με το πάτημα | Μία από τις πιο μεγάλες και
ενός κουμπιού να ενημερνονται για πλήθος γεωχωρ1κν δεδομένων .
Αναστέλλει
μήνα την παραγωγική
διαδικασία η Sovel
ανθούσες
 αναστέλλει την παρ βιομηχανίες,.
αγωγική της διαδικασία για ένα
μήνα εξαιτίας της κρίσης που
προκαλεί η πανδημία του κοροΟ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, x. Δημήτρης
Οικονόμου με τους συναρμόδιους Υπουργούς , Επιχρατείας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, . Κυριάχο Πιερρακάκη
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Αδωνι Γεωργιάδη χαι Εθνι
κής Αμυνας , κ . Νίκο Παναγιωτόπουλο, υπέγραψαν Κοινή
νοιού.
Η κραταιά εταιρεία, μία από τις
χαλυβουργίες,
ανακοίνωσε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θέτει σε διαθεσιμότητα τους 370 εργαζομένους της στον τομέα της παραγω Υπουργική Απόφαση για τηνανάθεση της ανάπτυξης, τήρη- | γής, την οποία σταματά για
μεγαλύτερες
Ηdήβεια γα τις αποζημιόσεις
κλινόν στους ιδιτες
σης , ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού μήνα και μέχρι το τέλος Απο
ιλίου . Επίσης , η SOVEL ανα κοίνωσε ότι όλο το διοικητικό
προσωπικό και οι μηχανικοί
εκ περιτροπής
εργασία , για έναν μήνα , αρχής
γενομένης από τις 2 Αποιλίου.
Παράλληλα με ανακοίνωσή του
το Εργατικό Κέντρο Βόλου
ανέφερε ότι κστον Βόλο ακόμα
μία εταιρεία στην ' ΒΙΠΕ
κατασκευ άζει
πάνελ , έβαλε λουκέτο, χωρίς
προηγουμένως να έχει ενημερόσει τους εργαζόμενους, που
τέθηκαν σε διαθεσιμότη τα,
ανοίξει
ξανάν.Με ανακοίνωσή του το
Εργατικό Κέντρο Βόλου αναφ
έρει μεταξύ άλλων: <Το Ε.Κ.
Βόλου, που ήδη δέχεται -και
παρεμβαίνει - πληθρα καταγγελιν και στην περιοχή μας,
για καταστρατηγήσεις της
εργατικής νομοθεσίας ,
πρόσχημα τις ρυθμίσεις για τον
κορονο , καλεί τους εργαζόμενους, να μην υποκύπτουν στους
εκβιασμούς , αλλά να ενημε .
ρνουν άμεσα τα συνδικαλιστικά όργανα και τις ομόδιες εποΧάρτη.
μπαίνουν σε
ΦΑΓΕ: Αύξηση κόστους και
επιπτσεις στις πολήσεις
λόγω πανδημίας
Βόλου ,
Στην τιμή που έχει καθοριστεί για το ΚΕΝ ή για την ημερήσια αποζημωση της ΜΕΘ, σαφς και δεν περιλαμβάνεται το μισθολογικό κόστος , διευκρινίζουν πηγές του
χρου της υγείας , αναφορικά με το θέμα που έχει ξεσπάσει για την αποζημίωση που θα δσει το χράτος για τη
χρήση ιδιωτικν Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
Αυτό προκύπτει , όπως εξηγούν, και από την ΚΥΑ
Υ4α/ο1κ.105494 , που αναφέρει επί λέξει Στις περιπτσεις πολιτν των Κρατν Μελν της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των τοίτων χωρν , μη μονίμων κατοίκων
Ελλάδος , η τιμή των Κειστν Ελληνικν Νοσηλίων
(Κ.Ε.Ν.) υπολογίζεται με συντελεστή μισθολογικού.
κόστους 2,09 επί την τιμή που αναγράφεται στον πίνακα
K.E.N.».
δηλαδή
Επιπτσεις στην εμπορική
αλλά και την παραγωγική
της δραστηριότητα το 2020
από την πανδημία του κορωνoϊού αναγνωρίζει η γαλα τοβιομηχανία ΦΑΓΕ η οποία
δημοσιοποίησε σήμερα τα
ενοποιημένα οικονομικά της
αποτελέσματα για τη χρήση
μεγέθη , ωστόσο προειδοποιεί ότι η τρέχουσα κρίση θα
μπορούσε να επηρε άσει
δυσμενς τις καταναλωτικές
δαπάνες για τα προϊόντα το
ομαου, ιδιαίτερα στην Ελλά
δα, την Ιπαλία , τη Βρετανία
και τις ΗΠΑ, οι οποίες εξά λου αποτελούν τις σημαν
του 2019.
Ο όμιλος, αν και δεν ποσοτικοποιεί προς το παρόν την
επίδραση στα βασικά του
τικότερες αγορές για τα
προϊόντα του .
πτικές Υπηρεσίες .
Created by Universal Document Converter