Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
Aoroz
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630- Αρ. φύλλου 17.723. Τμή 0,60 Ε. Σάββατο- Κυριακή 21-22 Μαρτίου 2020
Tpapeía: 0. TÇaßÉNa 11- 1QANNINA 453 33 • TrA. Kévrpo 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ελαχιστοποιντας τις συνέπειες του ιού..
. Ενας φονικός ιός προκαλεί μεγάλο κακό , αβάσταχτο πόνο
Ένα δεινοπάθημα που δεν εξαρτάτα από ανθρπινα αma
ναζήτηση του αποδιοπομπαίου Τράγου ενα συνήθωκ νας
Τρόπος να απελευθερσουμε τον πόνο και την αγανάκτησή
μας ) . Σε τέτοες καταστάσεις δεν μπορείς να ελέγχεις π συμβα
νει στη ζωή σου , αλλά μπορείς πάντα να ελέγχες η θα κάνεις βάση το πρότυπο της δηλητηρίασης
σχετικά με αυτό που σου συμβαίνει Το πρτο είναι να κατανοή - προκύπτε όταν συναντνται δύο πράν
σεις τη φύση του κακού .
Κατά τον Spinoza: Το κακό δεν βρίσκται μέσα στα πράγμα - θούν . Κακό δεν είναι το δηλητήρο, αλλά
τα βρίσκεται μόνο στη σχέση ανάμεσά τους. Κανένα πράγμα δεν η απορρόφησή του από τον άνθρωπο.
είναι αφ' εαυτού κακό , γνεται κακό μόνον όταν είναι σε θέση να
βλάψει ένα άλλο πράγμα.
> Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΜΑ
πρην Πρύτανης Πονεπ. Ιωσwννων
μεσα σε δύο αταίριαστα πράγματα. Από Τις σκέψεις του Spin0za
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα κανένα πράγμα δεν είναι κακό
σπόλυτη wοι Πρέπει να σημεωθεί oι καο Σωκράτης
με την αι
στη συζήτηση με τον Αρίστιππο κλείνει με το συμπέρασμα: όλα
τα προγματα είναι ωραία και ωφέλιμα στις κατάλληλες περιστάσεις και άσχημα και βλαβερά στις ακατάλληλες περιστάσεις
Πς αντιμετωπίζεται;
Ένα πράγμα είναι επικίνδυνο μόνο αν αγνοούμε τη δύναμη
που έχει να βλάψει Αν την ξέραμε θα μπορούσαμε να την αποφύγουμε Ετσι, το πρόβλημα του κακού αντιμετωπίζεται όταν ξέρουμε να προσαρμόζουμε τα πράγματα στις συνθήκες που τους
ταριάζουν. Το κακό είναι μεγαλύτερο όταν το αγνο - - 11η στλ
ματα που δεν θα έπρεπε να συναντηΜε άλλα λόγια, το κακό δεν είναι ίποτε
άλλο παρά ένα κακό συναπάντημα ανάSpinoza αντιλαμβάνεται το κακό με
Για να αντιμετωπίσουντα κρούσματα του κορωνoiου .
Αλλάζουντα δεδομένα εξαιτίας ης επέλασης τουκορωνοίού
Αγνας αντοχής από τους γιατρούς Στην εποχή του Διαδικτύου περνάει
στα νοσοκομεία της Ηπείρου
η Εκπαίδευση και στην Ήπειρο!
ΡΥπάρχουν ελλείμεις υποστηρίζει η ΕΙΝΗ . Χεiρα βοηθείας, από την Περιφέρεια
. Σοβαρή η κατάσταση των δύο ανδρν που οσηλεύονται στο Πακεπ. Ιωσνννων
Μαθήματα και συνεδριάσεις οργάνων εξαποστάσεως εγκαινιάζει από ης 26
Μαρτίου το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Οδηγίες προς φοτητές και διδάσκοντες
. Από τη ΓΛυκείου ξεκίνησε το πρόγραμμα για το ψηφιακό σχολείο
. Σοβαρή tίνaι η κατάσταση
της υγείας των δύο εκ των τριν
ατόμων που επιβεβαιωμένα .
χουν προσβληθεί από τον κορω
νοό και νοσηλεύοντα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αντίθε
τα η κατάσταση της ιατρού είναι
καλύτερη καθς βρίσκετα στο
Σε μία εντελς νέα εποχή 6σον αφορά στη μετάδοση της
γνωσης σερχεται η ελληνική
Εκπαίδευση, η οποία υποχρενεε
ται, υπό τη σκιά της επέλασης το .
PENOPTAZ
PENOPTAZ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
σπίτι της
Ο ένος σοθεής -που δακομ
στηκε από το Νοσοκομείο της
Αρτος , νοσηλεύεται στη Μονάδα
Αυξημένης Φpοντας και ο δύπ .
pος από τα Γιάνενα στη Μονάδα
Λοιμωδν. Στο νοσοκομείο Αρτος .
έχουν τεθεί σε κατ ' oίκον περορ κανονικά.
σμό 43 άτομα από το προσωπικό
(paτpoi, νοσηλευτές, Τραυματοφο
ρείς) , εν έγνε κνηλάτση 45 επαΤο Πανεπιστημιακό
Nοσοκομείο Ιωαwνίνων,
χρειάζεται περατέρω εν.
αυση για να σηκσει το
pάροςν του κορωνοίού
εmoημαίeι η ΕΝΗ .
κορωνοίού , να υιοθετήσει την εξ
αποστάστως διδασκαλία ως βοσική πρακτική σε όλες nις βαθμ
δες της , Τουλάχιστον για Τους ε .
πόμενους μήνες και μέχρι να εξομαλυνθεί η
Οσον αφορά στην περιοχή μας , Πρεma για διαδικοσία πρωτόγνω
με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, Το Πανεπιστήμιο Ιωανν
φν Του που τέθηκαν ήδη σε καπ"
oκον περιορομό . Η Παθολογική
Κλνική του Νοσοκομείου, σύμφωνα
με ανακοίνωση του Αντιπεριφερει
άρχη Αρτας Βασίλη Ψuθά λετουργεί
νων ξεωνάει από την ερχόμενη E
βδομάδα μαθήματα και συνεδριάσεις οργάνων μέσω διαδκτύου.
θεωρητικά μαθήματα και
συνεδριάσες οργάίνων θα .
νονται από την ερχόμενη
εβδομάδα μέοω διαδικτίου,
καθς Το ανεπστήμιο Ιω.
ανήνων προσυρμόζεται στις
απαπήσες των καιρ
iη κατάσταση.
Υποπτα περοστατικά έχα πλέ .
ον και το Νοσοκομείο Πρέβεζος , κα θς δύο άτομα νο pη με βάση ην κλίμακα στην οποία
εφαρμόζετα Δίνει λοπόν οδηγίες
ΧΡήσης της Ψιακής πλατφόρμας
που έχα υοθετήσε και συστόσεις
προς Τους δδάσκοντες για Το πς
πρέπει να κινηβούν .
11goed
Εν χθες επιβεβαιθηκαν άλλα 31 κρούσματα .
S.0.S. για διάδοση του κορωνοίού
από την έξοδο προς τα χωριά!
Eαστζ σίερα αι hai ανς-Μiρα ω Πάχατο eλaεκί ο σα σρλiα .
Τέσσερις Ενσεις Συντακτν ζητούν . .
Μέτρα στήριξης και για
εργαζομένους στα ΜΕ
οκορωνοίός μπλοκάρει τις εξαγωγές .
Ανησυχούν οι κτηνοτρόφοι μας για
τη διάθεση των αρνιν ενόψει Πάσχα
- Eκκληση του Πανελλήνιου Συνδέσμου να στηριχθείο κίάδος
V Καλούν ην κυβέρνηση να μη τους εγκαταλείφαι στη μοίφα τους
. Πολλούς κλάδους
και κατηγορίες πολιτν έ .
χα συμπεριλάβαι η κυβέρνηση στα μέτρα που έχει
στα σκαριά για Τν ανα κούφισή τους από τη
σφοδρή οικονομική κρίση
που προξενεί η πανδημία
του κορωνοίoυ.
.Από τον σχετικό κατάλογο , ωστόσο, απουσιάζουν παντπλς οι εργαζόμενοι των Μέσων Μαζκής Ενημέρωσης Της περιφέρειας
που επίσης δομάζονται σκληρά πό την κρίση που έχει προκαλίσει η
νόσος, όμως εξακολουΒούν να παραμένουν -11η στλ
AMa 31 mßeβαιωμένα κρούσματα
του κορωνοίού Covid
προστέθηκαν στην
: Ελληνική λίστα το τε .
: λευταίο 24ωpο , ανε .
βάζοντας τον συναλ: κό αριθμό που νοσούν στους 495.
Την ανακοίνωση Εκανε ο εκπρόσωπος
Του Υπουργείου Σωτή
pης Τσιόδρος που αναφέρθηκε και
σε τρες ακόμη ασθενείς που έχασον Τm ωή τους, δύο στην Κοζάνη νλε mν κmή ήεi
και ένας στην ΑΒήνα , ανεβάζοντος
Τον συνολικό αpθμό σε 12η σε
Λιyότερο από
ένας μήνας μας
χωρζει από το
Náoya, TO omroio
φέτος μάλλον θα
Μορτοστεί στις
πόλεις αντί στα
tUveniter n ebeloveni
EV ptow
M. Tampyiábuç: 0 oộnyepibeç
Ou pmouv otu coúnep pápuzr.
yTivac. Aóvu
Kopuvoioú.
Απ' ότι όλα δείχνουν οι απαγορεύσεις θα συνεστούν για μεγάλο χpονικό διάστημα
καθς όπως Τονίζουν κα οι εδoί
σε δυο εβδομάδες θα γνωpζουμε
την εξέλξη της νόοου στην Ελλάδα.
Μέσα σ' αυτή την πρωτοφανή
υγειονομική κρίση
Γολγοθά ανεβαίνουν και χλιάδες
κτηνοτρόφοι, tvας κλάδος που θα
δεχτεί κρο πλήγμα , εάν δεν υπάρξε υβερνητκή μέρμνα
Το σταμάτημα των εξαγωγν
gel, S
GER. 12
δημουργεί αναπόφευκτα υπερε
πάρκεια οβελία για το Πάσχα που
θα είναι αδνατον να απορροφηθεί
στην εγνρα αγορά
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
ΑΠΟΨΕΙΣ
11n och
Υπάρχει ΜΚΟ να βοnθήσει
και ανήμπορους Έλληνες;
Σε επιστολή rου προς Σταϊκούρα-Βρούτση
Μέτρα στήριξης για τον αθλητισμό
ζήτησε ο Λευτέρης Αυγενάκης
δικό τους
Συστόσεις για οωφhή
Πρόσβαση στο δαδίκτυο
> ITH EEAIAA 12
.Να συμπτριλη
φθούν τα αθλητικά σω
ματεία, οι αθλητικές εν
σεις και ου αντίστοιχες ο
μοσπονδίες στα μέτρα
στήριξης που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονο μικν , αλλά και όσα θα
ακολουθήσουν , ζήησε
με χτεστνή του εmηστολή ο Υφυ- ληφθούν και οι αθλημικοί σύλλογο
πουργός ΑΒητισμού , Λευτέρης
Αυγενάκης.
Ο αρμόδιος υφυπουρ γός για θέματα αθλητισμού
απέστειλε επιστολή προς
τους υπουργούς Οικονομ κν, Χρήστο Σταίκούρα και
Εργασίας και Κονωνν
Υποθέσεων, Γιάννη ΒρούΤση, ζητντας να συμπερ
>Της ΕΛΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ-ΔΟΥΒΛΗ
. Στο Νοσοκομείο eΧατζηκσταο , σε μία εφημε.
pία πρν από την ραγδαία εξάπλωση του κορωνο
oυ, ανθρωτποι πάσης ηλικίας, φυλής και οκονομοκής
κατάστασης συνωστίζονται υπομονετικά, στις κα pέκλες Της αναμονής τους Ανάμεσά τους α εγ.
Εντύπωση προκαλεί ο αpιθμός των πpοσφύγων
- μεταναστν, και Των συνοδν τους που επίσης περιμένουν να
εξυπηρετηθούν . Οι ταλαίτωρο αυτοί άνθρωπο συνοδεύονταο
από νέους ή νέες Των ΜΚΟ οι οποίοι με τη γλωσσα που -4η σελ.
ΓΝΩΜΕΣ
Αφήστε φιέστες και έργα
οργανστε την κοινωνία μας . .
> ράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΤΣΗΣ
στα μέτρα στήριξηκ-11η σελ .
οΖΟΥΜΕ πρωτόγνωρες καταστάσεις με Την πανδημία του κορωνοiού. Πρόκεται για την κρίση του ανα, που θ οδηγήσει σε μεγ .
λες ανατροπές τη ζωή όλων μας . Έχουν παραλύσε τα πάντα , με ην
upooπική να είναι πιο ζοφερή , όπως προειδοποίησε και ο πρωθυπουργός κ . Κυριάκος Μητσοτάκης , Αυτό το τρομακτικό γεγονός καλούμαστε να το διαχεριστούμε όσο γίνεται πιο ήρεμα, διό ο πανκός που ενα έκδηλος χειροτερεύει την κρίση.
Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην Πολπεία, που είναι η υπεύ θυνη για την διαχείριση της κρίσης , Οι πολίες υπάκουοι -2η στλ
ΕΕ Το πρωί
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
της Δευτέρας
THI A€YTÉPAI
Μια ξεχωριστή εβδομαδια ία εφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και όσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα
τα περίπτερα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα