Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρΡFAEP
ΓΕΝ ΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12461
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ηχειρότερη εβδομάδα για τα χρηματιστήρια από την κρίση του 2008
(Μαύρος κύκνος σκεπάζει διεθνείς αγορές και ΧΑ
Συναγερμός για τα σύνορα
σε ξηρά και θάλασσα
STIFEL
Συναγερμός
AstrZanec
για την ελληνιή
οικονομία
ΦΑROAS .
Συναγερμός έχα σημάν στην κυβέρνηση μετά την είδη.
σηβόμβα αξωματούχου της κυβέρνησης ο οποίος ανέφε
ρεπως δεν θα εμποδίζουν πλέον τους Σύρους πρόσφυγες
να περνούν στην Ευρπη α Η Ελάδα έχε αυστηροποήσα στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη φύλαξητων συνόρων της
για το μεταναστευτικό σε ξηρά και θάλασσα , όπως ανα
φέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο ορχηγός ΓΕΕΘA μεταβαί.
να στον Εβρο για την στεγανοποίηση Των συνόρων , εν
ο Γιάννης Πλακιωτάκης στη Μυτλήνη για να εποπτεύσει
την φύλαξη Των συνόρων στα νησιά.
Εκτός λατουργίας Τέθηκε το τελωντίο στις Κασταντές του
Έβρου , όπου σημαντικός αριθμός μεταναστν και προ
σφύγων είχε συγκεντρωθείστην τουρκική πλευρά με σκο
πό να περάσε στην Ελλάδα .
Οωθυπουγγός είχε σύ.
σκεψη με την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείον Οικο νομικν προκειμένου να συζη .
τήσουν τις επιπτσεις του κορονοίού στην οιχονομία .
Ο Χρήστος Σταϊκούpας βρύσκεται σε διαρκή επικοινωνία
με τους εταίρους μας της ΕΕ.
προκειμένου να αποτιμηθαί η
κατάσταση και να αναληφθούν
κοινές δράσεις και προτοβουλίες .
Ουgυπουργός Θ6οος Σκυλακάκης αναλαμβάνει το σν .
ντονσμό των επαφν με τους
εκπροσπους των κλάδων της
οιχονομίας που επηρεάζονται
ή πιθανύν να επηρεαστούν από
την εξάπλση της νόσου. Ψ.
χραιμία και ορθολογισμό ζητεί
από όλους ο υπουργός Οικο νομικν Χρήστος Σταϊκούρας
τονίζοντας ότι η ανοδχή πο ρεία της ελληνικής οικονομίας
είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί.
: αμαύρο κύκνο για τις διεθνείς αγορές και το ελληνικό χρημα
-τιστήριο αναδεικνύεται ο νέος κροναϊός η ραγδαία εξάπλωση
Bloomberg: κΣύμμαχος
κλειδίν για τις ΗΠΑ η Ελλάδα
του οποίου σκορπίζει μεγάλες αβεβαιότητες για τις επιπτσεις που
μπορεί να έχει στην πορεία της παγκόσμιας οικονομίας .
αΘύμαν και το Χρηματιστήριο Αθηνν στο οποίο από την περαΠετντας στον ουρανό , γύρω από τη σκιά του Ολύμπου ,
ελληνικά κα αμερικανικά ελικόπτερα ολοκλήρωσαν μια
στρατωτική άσκηση με πραγματικά πυρά , στο πλαίσιο
της εvίσχυσης της στρατιωτική τους συνεργασία στο πλα σ1ο του ΝΑΤΟ.
Αλλά η χρονική στημή των κοινν αυτν ασκήσεων
ήταν περισσότερο μια έμφαση στη γτωπολιτική σε μια όλο
και πιο ασταθή περιοχή και ένα μήνυμα προς mς αντίπα .
λες δυνάμες, σύμφωνα με το Bloomberg
Η Ελλάδα έχα αναδειχθεί ως ο σύμμαχοςκλειδί στα αμε
ρικανικά σχέδια για την ανάσχεση της επιρροής Κίνας και
Ρωσίας στην Α Μεσόγειο. Για τους Ελληνες , οι ΗΠΑ tivaι
η μόνη χρα που μπορεί να περιορίσει την επεκτατική δάθεση της Τουρκίας ,
σμένη Δευτέρα μέχρι και το κλείσιμο της Πέμπτης αχάθηκανο περί
που 7 δισ. σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης, ο Γενικός Δείκτης με .
σπασμένα φρένα υποχρησε σε χαμηλά εννεαμήνου, στα χαμηλότερα επίεπδα από τη συνεδρίαση
24ης Μαϊου 2019 , καταγρά .
φοντας μέσα σε τέσσερις μόλις συνεδριάσεις συνολικές απλειες
13,91%.
Το αχαρτογράφητο των δεδομένων καθιστά δυσχερέστατη οποια
δήποτε βραχυχρόνια πρόβλεψη για τη χρονική περίοδο που θα
απαιτηθεί , για να ξεπεραστεί αυτός ο εμαύρος κύκνος για της αγορές. Μια διόρθωση 20% με 30% στις διεθνείς αγορές θεωρείται
εύλογη πτση διεθνς .
Στα 495 εκατ. το πρωτογενές
Πλεόνασμα του Ιανουαρίου
Ο κορωνοϊός <χτυπάν
Ιον παγκόσμιο τουρισμό
Σε ναδίρ 17 μηνν η τουρκική
Πωτογενές πλεύνασμα 495 εκατ παρουσίασε ο πρου.
Ιπολογισιμος τον Ιανουάριο , έναντι στόχου για προ
τογενές πλεύνασμα 1,269 δισ όπως προχύπτει απο τα
στοιχεία απο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.Το ύψος
των καθαρν εσόδων ανήλθε σε 3.913 εκατ . παρουσιάζο Οτουστικός κλάδος νθει όλο και περιοσότερο το
βάρος που αφήνει σε ολόκληρο τον κόσμο ο κορονα .
τός . Βeβαια, οι υπεύθυνοι δεν θέλουν να ξεγράφουν από
τρα τη χρονιά Ο πρόεδρος του Γερμανικού Ταξιδωτι
κού Συνδέσμου ανέφερε ότι η αναοφάλεια των τουριστν
συνεχς μεγαλνει . Οι συνολικές χρατήσεις του χειμνα
όπος και του καλοκαιριού καταγράφουν μείωση 34
7qυγή των επενδυτν μακριά από το οίσκο οδη .
γεί σε ελεύθερη πτση την τουρχική λίρα, κα .
Lτρακυλντας σε χαμηλά 17 μηνν και απειλ ντας την ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας. Η λία
έχει χάσει πάνω από το 30%% της αξίας της την τελευ ταία διετία, εκτοξεύοντας πληθωρισμό και επιτόκια ,
απειλντας την ανάπτυξη της τουκικής οικονομίας .
ντας μείωση 745 εκατ. ή 16% έναντι του στόχου που έχει
περυληφθεί στην έχθεση του προύπολογισμού.