Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Αλήδαα
Ο Γιργος
Αυβρσίου
σχολάζει
" Θέλουμε λίγα
από τους Πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ο Σελ. 3
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4611-ΕΤΟΣ 17ο
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
TIMH 0,50
ΤΗΛ: 24410 80888
Πρτο κρούσμα στην Ελλάδα
. Το Πρτο
κρούσμα
κορωνοϊού
στην Ελ λάδα εΠ1βεβαιθηκ
ε στη Θεσσαλονίκη
Σελ. 5
Δήμος
Σε διαδικασία η εξέλιξη Σε ασφαλτοστρσεις σε
απομάκρυνσης εγκατα- όnο το δίκτυο της Π.Ε.
λελειμμένων αυτοκινή.
των από τους δρόμους
της Καρδίτσας
Περιφέρειο
Δυμοιυυτ .
5Eο14
ΕΙΔΟ1ΟΙΗΣΗ
EΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟ
Καρδίτσας Προχωρά η
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Σελ. 6
Σελ 7
Έναρξη Βειτουργίας
Στην Πολωνία το 10 ΕΠΑΛ Καρδίτσας
. Παιδοψυ-|
. Στις εργασίες της
2ης συνάνκακκακτε
Κέντρο
Κοινότηταs
χιατρικού
τμήματος
στο Λήμο
Παλαμά
τησης με
τίτλο Nar
in Films»
Σελ. 6
Σελ. 12-13
ASI BİL
Διαβάστε μας και στο alithianews.gr
ΕΛΤΑ,
ΚαρόίΤσ!
TεΚΕΤ