Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΠΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 19.02.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7297
28 χρόνια
ΠΑΝΙΛΛΗΝΙΑΑΠΟ τέλη Φεβρουαρίου διαθέσιμο το ΜΑIC smart speaker
Natural Language Processing
Βορείου Ελλάδος
Τι λένε στελέχη priνate eguity funds
Τράπεζες: Το μεγάλο
K Αιμμαιλής
Δεν απατό
αφιολiβρος, απητό
πον ελληγικό λοό
στοίχημα των 31 δισ. ευρ
Μέσα σε μερικούς μήνες Alpha, Πειρακός , ΕΕ και η PQH θα βγάλουν στην αγορά Πάνω από το 50% του αποθέματος των NPES.
Που εδράζεται η αισιοδοξία ότι τα deals θα κλείσουν στις επ .
διωκόμενες αποτιμήσεις. Τι λένε στελέχη private equity funds
Κατά τη διάρκεια της πρόσφ
ατης Τηλεδιάσκεψης της Πε ραιός , με αφορμή την ανακοίνωση του σχεδίου επ Τοχυνσης για τη μείωση των
μη εξυπηρετούμενων Πιστω
Τικν ανοιγμάτων (Non
Performing Exposures- NPES)
Της Τράπεζας, μια ερτηση
επανήλθε ορκετές φορές
Αλουμύλ: Οριστική συμφωνία
αναδιάρθρωσης με τις Τρά πεζες
Η Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ ανακοίνωσε την
υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αναδιάρθρωσης (Head of Terms-Ενδεικτικοί Όρο )
με Τις Πισττριες Τράπεζες
Η συμφωνία Προβλέπει την αναδιάρθρωση
του συνόλου Των δανειακν υποχρεσεων
της εταιρείας σε βάθος 12ετίας . Eντός Των
επόμενων μηνν θα ακολουθήσει η συμβατι
κή υλοποίηση της αναδιάρθρωσης.
Tuμαμές
θετκή εχνα
πό Τις Προχφατήρες
πο βέλγιο
Ασίμευ
η αέμηης
πΝ πηό
λουθεί εμβρόντητη
το ξεδίπλωμα μιας
Πολιτικής
εξυπηρετεί ο,τιδήάλλο εκτός
από Τον Πολιτισμό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χρέος
να εμποδίσει την
κατρακύλα
Πολιτισμού ,
γελοιοποίηση των
ανθρπων του , ο
ξεπούλημα
αγαθν του .
Κατατέθηκε
ολίγου
Επερτηση
Τομεάρχη ΠολιτΙσμού Π. Σκουρολιάλούθως την Πρόσκληση του Προέδρου της, την οποία η
Υπουργός υποτίθεΤαι ότι είχε απΠοδεχθεί από Τον Περασμένο Νοέμβριο .
Υπουργείου και Των
εποπτευόμενων από
αυτό οργανισμούς
συσσωρεύονται, τα
Προβλήματα διογκνονται
ΣΥΡΙΖΑ.
Η ερτηση διαρθρνεται σε Πάνω
από 30 ερωτήματα
εφ' όλης της ύλης
Η κίνηση αυτή έρχε
ται σε συνέχεια της
αμέλειας ( ; ) της
Υπουργού να Παραστεί στην αρμόδια
Κοινοβουλευτική
Επιτροπή , Παρά το
σχετικό αίτημα από
Επίκαιρη
κου Προς την υπουργό Πολιπισμού &
Αθλητισμού
Μενδνη , με θέμα:
< Κυβερνητική ανεΠαρκεια στον Πολιτισμό , την οποία
υπογράφουν
βουλευτές της Κ.Ο.
κινήσεις της Υπουρ
γού οδηγούν σε
επικίνδυνες ατρα
πούς.
Χατζηδάκης:
Σεπτέμβριο ο διαγονισμός
για την Πληση του 49%
του ΔΕΔΔΗΕ
Εν τω μετα ξύ , οι
υποθέσεις Που αφορούν Την Πολιτική τεχνικός
για Τον Πολιτισμό
αλλά και την λειτουργία Του ίδιου Του
καλλιτην
κόσμος
αλλά και η ελληνική
Κοινωνία
σύνολό της παρακΟ40
0 ΣΡΖΑ
Τον ΣΥΡΙΖΑ και ακο2η
Created by Universal Document Converter