Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
διοκτησία .& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤτΟΥ Ο.Ε. . Έτος 63ο-Aρ. φύλλου 17.692 . Τμή 0,60 Ε. Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020
/ Γραφeίa Φ.Τζαβέλλα 11-ΙOANNINA 453 33, Τηλ. Κέντρο 26510 25.677 ,33.791-Fa: 26510 30350. ttp:/www.proinosiogos.gr . emalinί[email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η Κυβέρνηση τάζει 25 εκατ. στους Δήμους, αλλά η Αυτοδιοίκηση... στυλνει τα πόδια
ΦΡΑΟΕ ΜΗΑΙΑΤΕΙΤΙΚΟ
4ΦΡΑΙΟΣ
ΔΕΜΟΝΤΟ
Μέσα Φεβρουαρίου το Ασφαλιστικό ΝΣ στη Βουλή
wγίήpα ηήρογάπiνn oρμι wbinηγμίσγτ Στο περίμενε οι συνταξιούχοι
για αναδρομικά και αυξήσεις!
9ήγατης Ηπήνμο m ο ρλίς 1Aαn ρrpαn φωχν iουγρο
PAυστηρή επτήρηση σε ΜΚΟ μετο νέο Νόμο που ουζητήθηκε χθες ση Βουλή
. Με Το μεταναστευτικό πpo βλημα να έχει πάρer υxρηκικές
διαστάσεις στα νησιά του Αγαίου ,
η Κυβέρνηση επαναπροσδιορίζ
Την Τολτική της πpοκεμένου να
λύσει Τον αΓόρδιο Δεσμό , που a .
φορά το σύνολο ης χρας . Ο
Πιθανόν τονΙούνιο η καταβολή τους, αφού προηγείτα ο επανυπολογισμός
όλων των συντάξεων, για να προκύψουν οι δικαιούχοι.
. Εκαναν. ιβεα υπομονή
για πάνω σπό δέκα χρόνια χιλιά .
δες συνταξούχο , οι οποίο δ .
χθηκαν Τεράστιες περικοπές στς
αποδοχές rους βάζοντας ουσιαστικά πλάτη για τη συτηρία mς
ελληνική οικονομίας Τσυτόχρονα
Την πεpίοδο της κρίσηςοι συντά.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
δράστις Της ενούνται πpος Τρες
κατευθύνστις: Στην αύ ηση Των E πιστροφν , στη δημιουργία νέων
δομιν φιλοξενίας στην ενδοχρα
και στον έλεγχο rων ΜΚΟ που μέ
Χp σήμερα δραστηρισποούνται
ανεξέλεγκτα παντού
Ο μεγαλύπρος κπονοέφαλος.
εσπάζεται στη χωροθέτηση των νέων
δομν φιλοξενία από ης οποίες
δεν εξαιρεταα η Ηπερος στην οποία
-ούμφωνα με πληροφορες πρόκαΗ κοινωνία των Ιωαννίνων uπήρξε υποδεηγματική ως προς
: Την αποδοχή και φιλοξενία προσφύγων και μεταναστν όλα
: αυτά τα χρόνια Τρα καλούνται Το ίδιο να πράξουν και οι
κονωνίες άλλων περισχν της Ηπείρου
---------- ------ ----- --- - --- ΡΕΠΟ ΡΤΑz
εις του ππού και της γιαγιάςέστω και κουτσουρεμένες αποτέλεσαν ο σήγoupο σόδημα
για πολλές οικογένειες με άνεργα
μέλη, καθς μεγάλο ποσοστό του
πληθυσμού ήταν εκτεθειμένο σε
συνθήκες φτύχειας
Μορεί ο Υπ. Εργασίας να υποστηρίζει ότπτο νέο Ασφαλιστικό κο
τα να ιδρυβούν άλλες Τρας-λειστές
μάλστα- στα Γιάννενα , στην Αρτα κι
στην Πρέβεζα Στα
npndu o pιλυμοou
φΤρα περιμένουν να γίνουν
των συντάξεων με αυξή τάζει στο μέλλον, ωστόσο αυτό που
σες και αναδραμκά που καίEι γλιάδες ουνταξιούχους είναι να
θα προκύψουν από το νέο
Ασφαλιστικό Μομοσχέδιο,
-11η σελ.
μόψμου νν πόρων
npoς Περφέρειες er.12
δουν πραγμαπικές αυξήσεις στις συ
Σύμpωταμε τναία του ακνήτου και τον χρόνο καθυσέρησης
Από τον Απρίλιο τα πρόστιμα για όσους
δεν έκαναν δήλωση στο Κτηματολόγιο
νΣεκαλό δρόμο η πορεία της κτηματογράφησης .
πράξη ο υποσχέσεις της Κυβέρνη
σης Μητσοτάκη για αποκατάστοση
,ντάξεις τους
..------- - -μάλιστα ούντομα . .
Το οποία αναμένετα να
κατατεθεί στη Βουλή στα
μέσα Φεβρουαρίου . Το κλίμα που έχουν καλλεργήσει όλο το προηγούΣπάνια είδη που σήμερα απειλούνται .
μενο διάσημα σπλέχη της Κυβέp Εποκο δελτο Σδωσεη ΕΝΥ
Enστροή ε nαλικές
terμικρυσες οήμεμ αι αρο
Προς Εθνικά Σχέδια Δράσης για
νησης και κυρίως ο Υπουργός Εργατhe
σίος εντείνει την αγωνία των συντα 4ούχων, αρκετoί από τους οποίους
μέχρι στηγμής έχουν δ αυξήσεις της
τοως των 7 ευρ ο πολύ
αγριόγιδο, πέστροφα , πεταλούδα
ν θα πιρουσιαστούν ην Παρασκευή από το ΥΠΕΝ στα Γιάννενα
. Με εντυπωσιακούς
pυθμούς κινήθηκε η πορεία κτηματογράφησης
ης χρας το πλευταίο .
ζαμηνο, όπως υποδηλ
νουν ια επίσημα στοχεία
Του Κτηματολογίου , που
δόθηκαν χθες στην δη .
pοσιoτητα
Η συλλογή δηλσεων
στης περιοχές όπου έληξε η
προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής
έα ξεπεράσει το 72%, εν ο συμβαΤκός στόχος ήταν 55%. Το ποσοστό
αυτό αναμένετα να αυξηθεί στις επό
μενες ημέρες Πλέον , 11η σελ
Τα αναδρομικ. .
Επόμενο είναι λo 11η σελ
. Στη σελίδα 12
. Από τη μα πλευρά είναι η
λαθροθηρία που οδηγεί σε εξαφο
νση σπάνια είδη της οπικής πανίδας , με χαρακτηριστικό παpά
δειγμα Το αγριόγιδο το σποίο ζε
: στα απόκρημνα βουνά της Πίνδου
Χωρίς χρηματοδότηση από το 2016
Ούτε τα. τοιχειδη δεν έχει
σήμερα το ΣΔ.Ε. Ιωαννίνων!
VΤν άμεση παρηβαση της Επουργού Παιδείας ζητά ο . Αμυρ ς
Συμβασιούνος διδάσκων Του Πανεπ. Ιωανίνων. .
Χρέωνε 8 ευρ πις σημεισεις για
μάθημα στο Τμήμα Ψυχολογίας!
Τι και αν ο σχολείο Δεύτερης Ευκαι
pίaς Ιωσννήνων πpο σφέρει , εδ και 17
χρόνια , σημαντικό επαιδευτικό και κονω
νικό έργο στον Τόπο
μας δίνοντας τη δυνα
Τόητα σε ενήλικες
που στερήθηκαν ως
Jurwwwwwwww w www
παιδιά τη μόρφωση
να φοnησουν να αmο κτήσουν
βάθμιας Εκπαίδευσης .
Σήμερα το ΣΛΕ έχει βρεθεί σε
δυοχερή θέση και απειλείται η ίδια η
λΕτουργία του , καθς
Εoφυτρνουν δορές νέες στα Γόνενα |
Από ην άλλη, είναι η υποβάθμ : ση του φυσικού περωλοντος 1
pίως εξαιτίας της ανθρπης παpέμβασης, που οoκεί
Τι συμβαίνει με Τις θέσεις νθα ετιστραφούν τα χρήματα στους φorτητές, οι οποίοι
στάθμευσης για Αμελ;
ζητούν την απομάχρυνο του .
2η σελ.
Πλήγμα για mην ε .
κόνα του πρόσφατα αποσπασθέντος από Το
φ.n4 και αυτόνομου
πλέον Τμήματος ΨυχοΤοu Πανεπιστη
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Μoγ ήγων, σποτ.
Βίνu roel Μgps ιpom
ποκμί πς οετς Πεipo
Δευτερο μίου Η
λεί Το συμβάν που είδε
Το φως Της δημοσιοη.
τας με πρωταγωνιστή
διδάσκοντα ο οποίος
mουλούσε
ματός το
. Το περσταπκό , το οποίο προ καλεί τις Τελευταίες
Του Γ. ΙΝΝΑΚΗ 7
. Αυζάνονται και πληθύνο| νται Το τπλευταίο διάστημα στα|
Γιάννενα οι θέστις στάθμευσης |
για συμτολίες με -11η σελ
-6ησελ.
roυ μαθή
orές .
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΧΡΟΜΟΓΡΑΦΙΚΑ
Προβληματίζει η νέα απλεια βαθμν στα Γιάννενα
Επιχείρηση ανασύνταξης στον
ΠΑΣ από το σοκ με τα Χανιά
+ 12η σελ
<Τιμντας το τέλος
του Β' Παγκ. Πολέμου. . .
ΒΟΛΕΣ
Οι μισθωτοί.. .
> ράpeι ο ΠΑΝΝΗΣ Β ΔΕΒΕΛΕΙΚΑΣ
Στην Τριγλία το παιχνίδι με Απόλλωνα Πόντου
20 Δημήτρης ή Τήμης ή Μήτσος ή Μήτρος ή
Τάκης, Τατοποίησε πάvω στο τραπέζτης κοφετέ
ριας Τις δύο σελίδες χαρrί nou του έδωσε ένας φ
λος και ετομάστηκε να τις μελετήσει !
Η πρτη σελίδα περιείχε σημεισεις από ένα β βλίο του Νorman Davies, nou ανoφέρονταν στους
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους nou γιορτό στηκε από τα κράτη, η εξηκοστή επέτειος Του τέλους του δευτέρου
παγκοσμίου nολέμου .
Η δεύτερη σελίδα , περιείχε τη σύνθεση της επιmpoπής mου ορe.
σθηκε απότην κυβέρνηση, για τη δοργάνωση των εκδηλσεων
που θα γίνουν με αφορμή τα διακόσα χρόνια από την -Τη σλ
> Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ
. Την ισοπαλία με τα Χανιά και κυρίως
rο γκολ Της σοφάρισηκ που ήρθε στο πλευταίο λεπτό Των καθυστερήστων. προ
σπαθούν να διαχειριστούν στο στρατόπεδο
Του ΠΑΣ Γάνννα και να κοπάξουν την επόμενη, μέρα και Το κυρισκάτκο mαιχνίδ ;
τον Απόλλωνα Πόντου
. Ενας άνθρωπος Της Μ.Κ.Ο., Πou βρέθηκε στο χωριό μας , για !
την ανιδιοτελή προσφορά του, στους νεοφερμένους μετανάστες
του χάλασε το αυτοκίνητό του και με παpακάλεσε να Του δσω, για
μία ρα , το ντατοούν , (είvoι noλυεργαλείο στο χωρι , να κατε βάσει με ην καρότσα του στην κωμόπολη, έξ μετανόστες, που έ.
φερε mpoχτές!
θα τους πou , μου είτε, στην Τράπεζα , γγα Την. είστpoξη του
μισθού, αυτού Του μήνα
. Παίρνουν και μισθό; Του είπa . Τι δουλεά κάνουν;
-Ο μισθός τους , μου απόντησε είναοι Eυρωnaκός!
InA. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Το σοκ για Τους Γιανντες ήταν σχυρό και
η απογoήτευση μεγάλη καθς χάθηκε μέσα a πό τα χέρα τους η νίκη .Η
ΠΑΣ Τou είχε πολλές κλοσικές ευκαρίες για να
ακαθαρίσει, το μετς κα δίχηοΝ
Η μπάλα πμρησε τον
-η σελ
- 11η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα