Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΤΙΚΗΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ) Τ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.- ΔΕΥΤΕΡΑ 20 Ιανουαρίου 2020-Αρ. φύλλου 822-Τιμή 080
. w Λεpoδεικό unoδέετα ο ΠΑΣ rιάννηνα
(6:30 μμ ) στο τελευταίο mχnίδι ης 13ης
αγωνιστικής
Χωρίς τους Κάστρο και Σόντη οι Γιανιτες .
το πλάνο του Γnνviκn για τη σημερηνή ανομέΜΕ ΝΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΑΣ
ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
nAL ΓΑΝΙNΑ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
τρηση.
.Γ Μnορούσε τη νίκη η Ανστολή, 1-1
κόντρα στον Αχέροντα Καναλακίο .
emκά Πρωταθλήτρια χειμνα η Κατακά, νίκες για Αγροτικό Αστέρα και Κοστράτου.
. r Ασταμάτητοι οι άντρες ΤουΠΑΣ n .
poσυν νικηόρα (56-76) και anό τη ΛαμίαΉτο (84-00 στην παράταση για Τις γuναίκες
anό τον Κράνο.
PUTAN
0 ΘΑΝΑΣΗΣ Σ. ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ
Γράφει
Φωτορεπορτάζ απ' την αθλητική επικαιρότητα, σελ. 7, 8, 9 & 10
ΔΠΙΟ ΦΟΥΙΟ ΙΝΙΚΟΥΤΟΝ ΗΙΕΡΑ
ΣΤΑΝ ΗΓΗΡΟ
V άtirnatwήνήμρόοα ν θέ σομμορ
έpήμπάπλίπρίσn (ντυ 1 αστημιή 4μα τα οιή Ε10οήρn.
ΣΟΥΛ: Ανάγκη για ολοκληρωμένη
ανάδειξη του ιστορικού τόπου..
Ελκυστικές οι ανταποδοτικές παροχές, αμείωτες όμας οι αντιδράσεις
. Βαρύ κα δύσκολο ro νέο
φορτiο Τοοποίο καλείται η πολύπο .
θη ακριτική Ήπειρος να σηκσε
και πάλι , αφού σύμφωνα με Τελευ ΧΣΤΑΥΡΟΥΝΑ ΜΠΡΑΪΜΗ (Αντιπεριφερειάρχης): Στόχος είναι να συντηρηθούν
ταμνημεία, να συνδεθούν με τα μονοπάτια και να βελπιωθείο δρόμος .
Ταίες πληροφορίες ορισπική a
είναι η
. Ηρθε η ρα να ξεφύγει Το
Σούλι απόο μαρασμό Τόσων ε .
Τν . Με έργα , αλλά και με εκδηλσεις. Θασμπορούσε ια παρά.
δειγμα , να αναβαθμηστούν οι εop
τές Του Σουλίου, που Τpα είναι
απόφαση γα δημιουργία δυο νέων
κλειστν δομν φιλοξενίας προΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
σφύγων σε Αρτα και Πρέβεζα, συ
νολικής δυναμικότητας 2500 ατόpovi Kι αυτό παρά ο γεγονός όn
στην περιοχή μας ήδη είναι εγκατε
στημένο σε δομές και ζνοδοχεία
πάv σπό 4000 πρόσφυγες σύμ
φωνα με στοιχεία που ανακονθη
καν μόλις πpν aπό λίγες ημέρες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
υποτονικές και να σποτελεί η πε.
ροχή για τον απανταχού Ελληνομό επισκέψιμο roπο ιστορικής
μνήμης . θα μπορούσε, επίσης
στα πλαίσια Του εoρτασμού για
τα 200 χρόνια από την Επανά
σταση rou 1821 , όπου έχει εντα.
(Αν και η Κοβέρνηση σε όλους Τους Τόνους υπογραμμίζε όι ου πρό
oφυγες θα κατανεμηθούν ισβαρς σε dη τηχρα, με στοχο να
μην υπερβαίνουν Το 1% Tου πληθυσμού mς εκάστοτε Περpέpειας
στην περίπτωση της Ηπεpου όμως κάτι Τέτοο δεν συμβαίει
LNΟNEΗ Bpien δεν penα
Μανα u ω wγo,
Με την ανάδειξη του στυρκού Σουλίου και θα αποδίδονται τα δέο ντα στους προγoνους μας, αλλά καιο χρος θα είναι επισκέφιμος
δήοντης ακπτυξιακή προoτκή στον τόπο
Πάνω από 1% του ηAηθυσμού!
Ο αμθμός αυτός ξεπερνά κατά
πολύ το όριο κατανο H Ήπειρος μπορεί και πρέπει
σελ. 16
-15η σελ
χθείτο Σούλι, να οργανωθεί ένα .
στορικό συνέδριο για Τους θρυλ.
κούς και ηρωικούς αγνες Των
Σουλιωτν.
- Ηπρην δήμαρχος Σουλίου και
τρα θεμαική ΑνΤπεροφερειάρχης
Σταυρούλα Μπραμη-Μπότση, ε ΧΕ κάνει ενέργτας , προκεμένου ο Ε
στορικός χρος του
να πρωταγωνιστήσει στον Τουρισμό!
Viouρρυντικά π αοχεία από ης ταξδιωτικές εσπράξες
ιoέnωn δομυρκ
ki oipο τους maος
ΕΜΕ oνήwη
Και η ΠΕΔΗπείρου παίρνει θέση
γγα την επέκταση της Ιόνιας Οδού
V Νέος διαγωνισμός για το έργο Ακτιο- Αβρακία
.Η Ηπειρος
πληροί όλες εκείντς
ης πpοuπoθέσεις .
στε να βάλει γερές
βάσεις για την ανά
πυξη Του Τουp σμού , αρκεί να αντ ληφθεί έγκαιρα όι ο
Τομέας ουτός μπορεί να αποπλέσει Το
δυνατό τη χαφί για
> ETH IEAMAA 2
-15η σελ
. Κι εν επίκειται μέσα
σης επόμενες μέρες η κρίσιμη
συνίντηση Του Περιφερειάρχη
Ηπείρου Αλ Καχριμάνη με τον
Υπουργό Υποδομν Κ. Καρα paνλή, σήμερα το μεσημέρι (2
θα συνεδριάσει το Α.Ε Της
Μία απόφαση πάει πίσω
το θέμα με τα Τσερίτσανα!
μμ) α
Περιφερειακής Ενωσης Δήpων Hπείρου με μοναδικό θέ.
μα την λήψη από ,
Ψ ους σύγpονους αυτονη
Τόδρομους όνια-Εγνατία ) και το
Αεροδρόμo tuaννiνω
ζε στροφίς Τελευταία , δημιουργούνα εκείνες οι προϋποθέσεις για να
που ανεβά - πρωταγωνστήσει η περιοχή μας ε μ εκτός ουνόρων . Ηδη σταθ pά συγκαταλέγεται στους κορυpαwwoκτο υς ολημικούς προορμούς να nς
γιορτές Χριστουγέννων και όχ μόνο .
χωρές όμως αυτό να σημανε ότι δεν
υπάρχουν περιθρια βελτίωσης
καθς στόχος ων το- -15η σελ
+ 0λήμος Δυδνης φρίνα στελα στο ΥΠΙΣ η μεοορασία τους
. Μπορείο πολύχρονος
σγνας Των ντόπιων και
Των φορέων που rους
προσωπούν να ευοδθηκε,
με Την Κυβέρνηση να εγκpe
νει πλικά πέρυσι Το aίτημά
roυς για επιστροφή του ονό .
ματος Τσερίτσανα στο γνωστο ιστορικό χωριό Του Δή
poυ Δοδνης, -5ησλ
-15η ολ
ντός κι εr
Κέποα γες.
EKΤσερίτσανα
Tseritsana
Παρεμβάσεις...
tιμεριά και όλοw upo
σελ 16
ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ι0ΝΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΚΑΒΙΑ:
Οματοφάσεις ερήμην των Ητερωτν..Ηρωίνη στις οποσκευές τους εντότισε
ΕTΙΦΛΛΙΔΕΣ
Οι Καλάς απόγονοι των
μαχητν του Μ. Αλεξάνδρου!
>Της ΕΥΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΥ
0στυνομικός έλεχος στην Εγνοτά
προστά σε μια ακόμη δοσάρεστη έκπληξη βρέέθηκαν
ο Ηπειρτες την προηούμενη εβδομάδα, όταν έμε γνωAύο άτομα χατέικαν νωρίερα από το λεωφορείο .
. Αποδίδουν καρnούς a
συνεχείς έλεγχο, Της ΕΛ.ΑΣ σε
όλη την Hπιρο , με ης υποθ.
σεις ναρκωτκν να βρίσκονται στην κορυφή της σστυνο μικής ατζέντας
πόν μόνο οι έμπορο και διακ
νητές που μπαίνουν στο στό χαστρο mων Διωκτικν Αρχων
αλλά και οι μικροποσότητες
ναρκωπικν , καθς α συλλήψες για κατοχή
στό ότι η
Κακαβιά, σγεδί επταη Της ίόνιας Οού μέχρ την
από το Υπουργείο Υποδομων να συ νεχιστεί με δύχνη διατομή και όχι τετράχνη! Αν αυτό τελικά
γίνε, Τότε ο αυτοκινητόδρομος θα υποββαστεί σε εθνική
οδό Μικρότερος έτοι προύπολογιομός, άρα πιο εύκολη και
>pάgeι οΑθΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
Στο θέμα αυτό αναφερθή καμε αρκετές φο
Ρές . Αλλά , οι διάφορες μαρτυρίες δίνουν νέες
αφορμές να ασχοληθούμε και πάλι,
Οι διάφορες μαρτυρίες φθάνουν στ' αυτιά
μας σαν παραμύθι από τα χρόνια του Μεγ. Αλεξάνδρου και της Ρωξάνης , Τότε που Μακεδόνες
και άλλοι Ελληνες κατακτούσαν τα πέρατα της οικου μένης . Οι
αφορμές για να αναφερθεί κανείς στους Καλάς προ - 11η σελ.
uηςΔεν upέπει όμως ένα τόοο
η την
η εξεύρεση
ompaν
έpγο για την Ήπερο, αλλά και για ολόκληρη τη
Ελλάδα- αφού αποτελεί Τμήμα του κεντρικού Διευρωπα
είναι λοκού Δικτύου της ες Του ΥπουΡΕο, φαίνετ ότ
να αντμετωπιζεται με τέτοα
προχερότητα! Οι
δεν μπορουν να αντληφθούν την σπουδαιότητα Του οδικού
αυτού έργου που χρόνα τρα βρίσκεται σε εκ
-181στι
- 15η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα