Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Μυστική συμφωνία με τον Χαφτάρ πριν το Βερολίνο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KC NTRA
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17.01.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1834
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ
ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΦΤΑΡ
ME TON
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΣΤΗ ΧΑΓΗ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ
ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ
KAI AOZ
ΠΡΙΝΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΣΕΛ. 10
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟ ΜΣΗΜΕΡΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ολα τα πρόστιμα
και οι κυρσεις
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
για TIS Παραβάσειs
εργατικής νομοθεσίαs
Αναρτήθηκε στη sΔαύγειo n απόφα
ση του υnουργού Εργοσίαs , fiάννη
Βρούση .
Γιατί σιωπά η Κουμουνδούρου
ΠΡΟΦΑΝΟΣ κόηοο μεγαλόσχημα στελέη ms Κοu.
μουνδούρου έουν ανάγει σεδέγμα mv αλά κορτηpo
στοσία του δμοσίου συμφέροντο .
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ δεν εξηγείoι το γεγονόs ότι εν είνο
λαλστοτοι κα καλ κάνουνσε υnοθέoes nου opopoύν
στη διακείριση δημοσίου χρήματos δεν λένε κουθένα
γoτο μελο σκόνδολο nouουνελείοι με mvnopovo
μηχρηματοδόηση ano m ΔΕΠΑ με ταρακόσια εχoτομ
μύρια ευρ δonκis aneνδυσηs σην Αλεξανδρούno
γαmν κατοσκευή μονόδαs anoehκeuons υγρononμένου οερίου Θa nεpίμενε κονεs anό mν oξωpoτκή
οτmoλtευση να βrει στα κάγκελα καταγγέλλονas τo
καρομηνάτο αυτό σκάνδαλο nou anoκaλυψε με ηρω
τοσλδο δημοσίαα η ΚΟΝΤΤΑ ΝEWS .
ΟΜΩΣηρoγενκή ένnλn n Κουμουδούρου nρor
μισε πν ένοησω , οφήvοναs νο σέρονοι σενόρια
γαδαnλοκή ων ναβοδων, όσο με ο Μοου όσο
και με το κόμμα ms oopaτικήs ανnotεuυσn .
ΑΝ συμβοίνει ουτό ότε Βρισκόμοστε μηροστά σε μια
νέου unou miδυνη δαλοκή μεγάλων εnpnμo
κν συμφερόνων nou φρoηΚουν να κάνουν δουλεs
με πινκυβέρνηση εξοοφαλονa τη σκonή και ms ανm
noλtεuon .
ΠΡΟΚΕΤΑΙ για μα ε nou ένoι εnικίδυνn γα mmν
δαη Δημοκραo opού νομμonoεί m σνολλογή ms
κυβέρησrs με το εnοεpημαικό ουμpέponα κοι ου
ρνει τον ελεκκό ράλο ms onmoεuon
ΣΕΛ 11
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Πρόεδροs με την
Πρτη Ψηφοφορία
η Σακελλαροπούλου
ΣΕΛ 7
Κάτω από δροκόντεια μέτρα ασφολείαs έφιασε στο ξενοδοχείο ο στροτάρχηs Χαλίφα
Χόφταρ , όηου τον υποδέχιηκε ο υnouργόs Εξωτερικν.
ΣΕΛ 3
14,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
KONTRA
NEWS O
Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία , την περίοδο
ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου 2019 το πλεόνασμα του
ταξιδιωτικού ισοζυγίου ονήλθε στα 14.095 εκα .
ευρ, έναντι ηλεονάσματOs 12.507 εκαι. ευρ
την αντίστοιχη ηερίοδο του 2018 , σημεινονταs
αύξηση κατά 12,7%.
εδΠρωταγωνιστής
είναι ηενημέρωσή σου
ΓΩΡΓΟΥ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΣΕΛ. 8-3
ΚΑΘΜΕΡΙΜΑ ΣΤΙΣ22:00 KΟΝTRA