Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:







Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ e
aggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
[email protected]
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10015- ΕΤΟΣ 36ο-TΙΜΗ 1-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
"ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ" ΑΠΟ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΙ ΝΑΛ ΣΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΜΙΣΟΥΣΤΙΝ
Θετικοί οι Ρσοι
βουλευτές
για την πρωθυπουργία
Σελ. 8
Σύμπνοα
Σε υψηλό
12ετίας ο δείκτης
Οικονομικού Κλίματος
τον Δεκέμβριο
για την Πρόεδρο
Σελ. 5
πάσνας
ΧΑΦΤΑΡ- ΣΑΡΑΤΖ
Σελ. 3
ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 14, 1% ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΤΟ ΕΝΝEAMΗΝΟ
Η Δικαιοσύνη είναι τυφλή
Σφόδρα ενοχλημένη, εμφανίζεταιn Ένωση
Δικαστν και Εισαγγελέων από uς παρεμβάσεις Που έγιναν από Πολιτικά Πρόσωπα και
αστυνομικές συνδικαλιστικές οργανσεις
σχετικά με την άσκηση Πλημμεληματικν διξεων σε βάρος τωνσυλληφθέντων από την κατάληψη της Ματρόζου στο Κουκάκι.
Η μεγαλύτερη δικαστική ένωση χαρακτηρί
Ζeι εξωφρενικό το γεγονός ότι zητείτaι ακόμη
και ο πειθαρχικό εγχος των εισαγγελέων
Που άσκησαν τις διξεις και τους καλεί να συνεχίσουν το έργο τους χωρίς φόβο.
"Εχειρήθηκε τς τελευταίες ημέρες συντο νισμένα τόσο από Υπουργούς της Κυβέρνησης
όσο και από εκπροσπους των αστυνομικν
υπαλλήλων μία έμμεση Πίεση στους Εισαγγε
λικούς Λειτουργούς για τροποποίηση των Ποι
νικν διξεων Που έχουν ήδη ασκηθεί σε
Βαθμό Πλημμελήματος, Προκειμένου να χαρακτηριστούν ως καικουργήματα συγκεκριμένες
κατηγορίες υποθέσεων, Που αφορούν επιθέ
σεις σε βάρος αστυνομικν , Εφθασε, μάλιστα, ένωση αστυνομικν υπαλλήλων στο εξω
φρενικό σημείο να ζητά τον Πειθαρχικό λεy - ,
χο εισαγγελέα , γιατί δεν άσκησε δίωξη έτσι
όπως οι διοι θα επιθυμούσαν.
Δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό ότι οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λεπουργοί ενεργούν
σύμφωνα με το Προσκομιζόμενο αποδεικτικό
υλικό και τα στοικεία που υπάρχουν στmν δι κογραφί . Τηρούν απαρέγκλιτα mνομιμότη
τα και δεν αυθαιρετούν ούτε ενεργούν με Βάση
την Πολιτική συγκυρία και τα κελεύσματα ms
επικαιρόττας . Η κρίση τους ια την υπαγωγή
μιας Πράξης σε συγκεκριμένη νομοτυπική
μορφή αδικήματος είναι κρίση επιστημονική
Βασισμένηm σε Πορίσματατης νομκής θεωρίας
και της νομολογίας, και δεν μπορεί να γίνεται
αντικείμενο διαπραγμάτευσης Πολύ περισσό
τερο με όρους συναισθηματικούς και άρα
αντεπιστημονικούς. Καλούνται άλλη μια φορά να συνεχίσουν να επιτελούν το καθήκον
τους κλείνοντας τα αυτιά σε προτροπές και εκ φοδισμούς".
"Καλπάζει"
ο τουρισμός
"Παρόν"
στη διάσκεψη
του Βερολίνου
Σελ. 4
ΑΥΣΤΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΞ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ
Σελ. 8
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
:PΓE IΟ LΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κατοχυρφμενο
και αδιαμφισβήτη Το
καθεστς των νησιν
Στρατό στη Λιβύη
& "Oruc Reis"
για σεισμικές έρευνες
Σελ 2
Σελ. 2
Ο λογικός