Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ττλοι τέλους για τον διαγωνισμό του άξονα Ακτιο-Αμβρακία
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1 983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ. 5642 Ττάρτη 15.01.2020
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Μηταράκης
Τουλάχιστον
51% το
Μηταράκης
Αποτελεσματικό το σχέδιο της
χυβέρνησης για το μεταναστευτικό
Βασιλικός (ΞΕΕ):
>>> Τελ
>>> Τελ.
Το μεγάλο στοίχημα
του τουρισμού το 2020
ποσοστό
αναπλήρωσης
στις συντάξεις
Στο τραπέζι και νέα
oχέδια ηλεκτονκν διασυνδέσεων
Τουλάχιστον 51%
είναι το ποσοστό αναπθα
λήρωσης για πάνω από
30 χρόνια ασφάλισης,
ότως δήλωσε μιλντας
στον Ant1 ο υφυπουργός
Κοινωνικής Ασφάλισης,
Νότης Μηταράκης.
Παράλληλα, ο ίδιος τόνι
ότι θα μειωθεί η
απλεια σύνταξης για
συνταξιούχους
όσους
Βρούτσης:
συνεχίσουν να εργάζονται, εν η πρτη ασφαλιστική κλάση ανακοίνωσε
ότι θα είναι
Αυξήσεις στης συντάξεις για πάνο
από 1 εκα. συνταξιούχους
στα 220
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οκ. Μηταράκης σημείωσε ότι θα υπάρξει μόνι μος μηχανισμός στήριξης
συνταξιούχων. <Με μόνιμο μέτρο και όχι με
έκτακτο μέρισμα η στήριξη των συνταξιούχων>
τόνισε χαρακτηριστικά.
Αυξήσεις σε κύρια και επικουρική
ούνταξη για πάνω από ένα εκατομμύριο συνταξιούχους θα προβ
λέπουν οι διατάξεις του νέου ασφολιστικού
ξιούχων αι <προς ττούτο όπως
λέει τροβλέπετα αυξημένη ετή
σια χρηματοδότηση του ασφαλι
στικού συστήματος κατά 0,5% του
νομοσχεδίου
ωβέονησης που προβλέπεται να
έλθει στη Βουλή για ψήφιση εντός
του Ιανουαρίου , προαναγγέλει σε
συνέντευξή του στο <Βήμα της
Κυριοκής ο υπουργός Εργασίας
Κοινωνικν Υποθέσεων ,
Γιάννης Βρούτσης.
Οι ιδέες που συζητνται περιλαμβάνουν , ενδεικτικά , την
προσθήκη στο έργο Ισοαήλ- Κύπρου -Ελλάδας , υποβούχιας
διασύνδεσης με την Αίγυπτο, ή/ και τον συνδυασμό του με το
ΚAcgean Projccb , ή με άλλα επιχειρη ματικά σχέδια με τα
οποία μπορούν να υπάρξουν συνέργειες.
Επίσης , μιλντας για το νέο
σύστημα ετικουρικής ασφάλισης
σημεινει οοιόμη ότι κμε τη νέα
αστολιστική μεταρρύθμιση αυξά
νονται όλες οι επιουρικές συντά
ξεις που είχαν περικοπεί άδικα
στο ύψος των 1.300 ευρ και
πλέον θα δοθεί μεσοσταθμική
Ξεκαθάρίσε δε ότι η
κυβέρνηση δεν εξετάζει
αλλαγές στα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης.
Νέα σχέδια ηλεκτρικν ρίες του ΑΠΕ
διασυνδέσεων στο Αιγαίο περιλαμβάνουν, ενδεικτι και την ανατολική Μεσό- κά, την προσθήκη στο
γειο τίθενται στο τραπέζι έργο Ισραήλ-ΚύπρουΟ κ. Βροτσης , στη συνέντευξή
του εξηγεί ότι <με τς διατάξεις αύξηση 99,5 ευρ
του νομοσχεδίου αυξάνεται κατά
50% ο συντελεστής ανταπόδοσης
για το κομμάτιν της ανταποδοτι κής σύνταξης που θα λαμβάνουν
όσοι ατοχόρησαν ή θα ατοχωρή
σουν με πλήρη ασφαλιστικό βίο 40
ετν , εν οι αυξήσεις στο τελικό
ποσό της κύριας σύνταξης τους θα
ξεκινούν και θα κλυμακνονται μευωθεί η σπάλεια σύνταξης για
ατό τα 30 έτη και μία μέρα ασφά
λισης
Εξάλλου , ο υφυπουργός
Κοινωνικής Ασφάλισης
ενημέρωσε ότι
νέρχονται οι επικουρικές
στα δεδομένα προ του
νόμου Κατρούγκαλου,
εν σημείωσε ότι δεν θα
υπάρξει νέος κύκλος
αναδρομικν, κληθείς να
σχολιάσει τη δίκη στο
ΣΤΕ για πις διεκδικήσεις
των συνταξιούχων.
Εξάλλου, όπως δήλωσε μιλντας
στον Ant1 ουφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Νότης Μποράκ
ης, το ποσοστό αναπλήρωσης για
πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης
θα είναι τουλάχιστον 51%.
επασυζητήσεων,
υποβρύχιας
με Ελλάδας ,
επίκεντρο την διασύνδε- διασύνδεσης
ση Ισραήλ- Κύπρου
Ελλάδας μέσω Κρήτης . συνδυ ασμό του
Οι ιδέες που συζητνται ,