Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Ζωή και κότα για τους λαθραίους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ηέρευνα
συνεχίζεται
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 190 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Οι δύο επιστολές-προειδοποιήσεις του καθηγητή Λουκά Μαργαρίτη για τους κινδύνους του δικτύου που αγνoησαν Μητσοτάκης και Γεωργιάδης
bΡOκρατία
1ΕΥΡΩ
ΠΑΝΑΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
με τις Προβλέψεις:
www.dfinokradanews.gr
1UllΕΡΝΕυ ΗΜΕΡΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 1 ΑΡ. ΦΥΛ. 2.663
1.50 €
Με τα P-35
θα έχουμε
υπεροπλία
στο Αγαίίο ΑΝΟΕΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
Δωρεάν λουξ
διαμερίσματα
πληρωs επιπλωμένα
με 2 υπολογιστέs, wif,
κουζίνεs, πλυντήρια,
γραφεία , καναπέδεs ,
τηλεοράσεις ,
μοκέτεs κ.λπ.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
TΚE SAΑΗΙΚΗΣ Δ
Τυαροα
χνω042 οocνooνοodo0w
oονoo oeoκoς
* o t 4 λ+ς οοω .
opooooooοοe , λοοοωνοe opoooδο κδoχροχ.
p 1oo e00οoopo 0 ρ0ογοοp0sδ0οο0δνοφ .
0wον φwοo ψονοω, νοo
φ 30otο vwv 90932 % ν w04
ο λκο 3Ο3
dotoc Φ
cν &ΑΝΝΜ& λοpoooo ov
γooo. Apowo00 0 wς
aιatν4.0900o ο εοο φ 000 oνe wν ,
ο οp.
% 6ος 5po 0 ο4 9αν
%vo ο oe ooυ% 0ο oe φ ρoο0
ν3ooο φλ ςρo000οκοφ
o 00oν o00pοσκοo5
6ρομ000νο0oφωaν o
4%3po ws ΦΣυ
oooοo co000.
νε Καυ ος δo 90 : o, Οppn Ο5, 00
0po o 90tro4Κ νwwpο oΑ 000 ο oo00ο opoς φ90.
ο00 opoν 4 vού.
sxwoύνοοto0κ000οο ίo w
ν ΜΑκάo00000 0 κ ο
Αρδρo s
Υλικστεχνκός Εξοnλομόκ
Το διαμερίομαια πρέπε να δκθέτoυν και ελάχιστον
την nopaκάτω υλικστκχνκη υποδομή
αΕnopxή επαλωο (κpεβάτντουλάες μκρά αο
μεχά έπuλα με δυνατότηνο οοφαλούς anooήκευoς
δηον αυτή δεν ταρέχετοι διαopετικά γροφεία μελέ
tnd για την κάλη ων αναγκν των αουνόδευτων
αήλυκων .
β) Oτιδητοε άλλο αnara η λετουργα ενός μέοου
νοκοκυρού, oοως ενδεκτκά κουρτίνες καρέκλες κα.
ναπέίκαναπέδες τραπείaρia γαλήφη γtυμάτων, μοκ
τeς καθρέπτες οκκικά σκεύη και εξοηλσμό κουζος
π.x μαχoρoripoυν, πaτa π0τήρα
yy Ηλεκιρκές ουουές νοκοκυpού, onως aλυντήρο
ρούχων, Ψγείo, τηεόρασ , tλεχτραή κουζνα , anopεooητήρα καθς καεμκρές ooxοκές ουοκευές, ortaς
Το ουζάκι με Πενs
και Πομπέο και
τα καλά λόγια που
άκουσε ο Κυριάκ0s
φλοΓΡΑΦΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ
Δεν βάζουμε
(τελικά) μυαλό
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ
Ηευκαιρίa που
χάσαμε το 2007
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ
Διπλωματικά
κουραφέξαλα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΥΛΟΣ
και κότα
για τοUs λαθραίουs
Δουλεύει για τον
Πούτινο Τραμπ
καλά;
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
Επιβεβαινεται
ο θησαυρός
τns Κρήτns!
Απίστευτη απόφασηn τns Δόμνas για
παράνομοUs μετανάστεs άνω των 16 ετν.
Τοus χαρίzouv επίσηs μετρητά και εισιτήρια
για θέατρα και αθλητικέs εκδηλσει
ΚΟΝΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ;
Πέρασαν στα κρυφά παραμονη
Πρωτοχρονιάs us παροχέS-σκάνδαλο
MEGXIT
ΚΑΙ .. ΞΕΡΟ
Γατους φτωχούς Των Μημονίων και όσους αυτοκτόνησαν τη μαύρη.
δεκαετία δεν είκαν δσει ούτε ένα ευρ.
Γιατί αγνόησαν την Ελισάβετ ο
Χάρι και n Μέγκαν, που ούτως
ή άλλως είναι πάμπλουτοι. 25
ΒΡΑΖΟΥΝ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ HOΤ SPOTS! ΣΕ ΠΑΝΙΚΟ ΤΟΜΑΞΙΜΟΥ
Μεθμο
9771792 701154