Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Η μεγάλη ληστεία από τα καρτέλ διανομής ποτών-καφέ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KΩTRA
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10.01.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1828
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3,3 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΤΗ NESTLE ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΑΤΑ
"ΝΟΥΝΟΥ" ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΘΗΡΙΑ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΡΤΕΛ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΤΩΝ-ΚΑΦΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΕAN
ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΙΣ
ΚΟΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΣΕΛ. 3
Οι αλλαγές Tms
τελευταίαs στιγμής για
όλα τα επιδόματα
ΕΛΕΙΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Η ΜΕΓΑΛΗ λιστείο nou ouελέσηκε αnόο κεριέληου εε σήoa n noαή Nase δεν μnορεί ναοoει
με όο pόσιμο - χόδ 3,3 εoοιpoν aρ ο onoo s eλε η Epon Ανογωνομού γο Ts ενορpον
οpeνα ponκέs nou epopμοοε γo η δημουρία poνoοοis καιόστοσns σο γo NΟΥΝΟΥ.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Αλλαγέs ωs npos την καταβολή του
επιδόματοs Υέννησns αλλά και τα
χρόνια nοραμονήs στην Ελλάδα
των nολιτν των Τρίτων χωρν noυ
anaτoύνται για να λάβουν το επίδο
μα nαιδιού κοι το επίδομα στέγασns
[ενοικίου ).
Ποια συναίνεση
ΣΕΛ. 10
ΕΙΝΑΙ τουόχστον οστείο ο ζητάει η κυβέρνηση
συνοίνεση αnό mν αντnoλnευση για τον χείρισμό
κρίοιμων θεμάτων .
ΠΑΠ στs δpοκρατs n βέρνηon αnopooaι και
ηavnnotuση ελέpε
αnOAΔΗΠΟΙΕ άλη κατόστοση συνσό noρoo σητυ συνόγημοτos και unoδλνα σιβέρνηση.
ΕΕΑΛΛΟΥδεν δικοιούναι να μιλάνε γα ουνοίνεση
ουτοί nou εργαλειοηoίησον το Μοκεδονικό και ορ
γόνωναν λοοσυνόξειs κατάms Συμφωνs των Πρ
στν γα ναορnόξουν Ts ψήφοus ms ακροδε ά .
αΘΕΣΕΙΣ του ΣΥΡΙΖΑ στα εθΜικά θέματα είναι δε
δομένεs και οΑλs Τoiηpos είναι κατηγορnμoτικό
ατθaos με ιοδωκnσμούs κοι σnέκουλομόνο και
μόνο για να αnoομίσει μικροκομματικά οφόη.
Π ΑΥΤΟ σm σημερνή συνάνηση με τον Κυράκο
Mmσoτάκn θο εναι ξεκόθοροs τόσογα τα ελληνο
τουρκικό όοο και για τν ΑΟΖ
Κοθαρή θέση διατυηνει ο Αλέξs Τoίηpas κοι για
οεδεχόμενο ηροoφυγis ση Χάγη .
ΔΕΝ χρειάζτοι να κάνει nodρa γα τον εκλογ
κόνόμο και τον Πρόεδρο ms Δημοκρατίas γιa va
συμφωνήσει ή να διοφωνήσει στουs xειρισμοus των
εθικν θεμάτων.
ΣΕ ανιθεση με τον Κυράκο Μηoοόκη και m Nία
Δημοκραrίο, οΑλέs onpα και ο ΣΥΖΑrοροδ .
νουν μοθήμστα δημοκρατκήs uneueuvomos .
ΔΕΚΑΔΕ ΣΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΚΙΝΑ ΑΠΟ ΝΕΟ ΙΟ
ΤΥΠΟΥ SARS
ΣΕΛ. 8-9
) ΣΕΛ, 13
ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ
Ο ΤΖΙΡΟΣ ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
τοΝTE
RÈVE!
AUFFITI
Σ. 13
Οιλόδ05 nου επλήpm
nepoooτερο είνοι η ένδon
υπόδηoη κοι κυρίωs το άλλο
λονκό ( Β6λο, αθητκόs
εξοπλισμό , nοίδο.
καλλυντκό , όνδφuo κλη)
ΣΕΛ 7
ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ:
ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΡAN
ΚΑΤΕΡΡΙΨΕ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ
ΤΟΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΒOEING
ΣΥΝΤΑΕΙΟΔΟΤΙΚΟ
Σε Παράλυση
ολόκληρη n Γαλλία
p ΣΕΛ 14
ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΣΤΕ ΠΑ ΤΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2,5 ΕΚΑΤ. ΣΥΝΤΑΕΙΟΥΚΩΝ
KONTRA
NEWS O
Συγκέντρωση στs 8.30 το ηρu , έξω από το ΣτΕ, στν Πo
νεnιστημίου ηραγματοοιούν σήμερο συντοξουκικές op
γoνσειs, κοθs ξεxνό η δίκη- ηλότοs γο το σύνολο των
ονοδρομικν δεκδικήσοων nερίnou 2,5 εκοτομμυρίων συ
νοξούχων. Πρόκεπαι για δίκη εξοιρετκns σnουδοιότητos
όν μόνο για το οoφαλισικό σύστημα , αλλά συνολικό για
την nopείa της ελληνικής οικονομία .
εδ Πρωταγωνιστής
είναι ηενημέρωσή σου
ΡΤΕΕΦΤΑ ΑΟΥΣΕΧΟΥΝ
ρχΜηΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΓΩΡΓΟΥ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΑΘΜΕΡΙΜΑ ΣΤΙΣ22:00 KΟΝTRA
ΕΛ 10