Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
ΕΝέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 LANΥΑΡΙΟΥ 2020 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1374 ΕΤΟΣ 32ο . ΤΗΛ.: 265 10 22044
ΤIΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail : [email protected]
FAX: 26510 79437
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
ΑΠΟΝ ΑΤΡΕΜΟ ΤΗΣΤΟΡEΤΙΗΣ
PΟΝΗΣ Η ΠΕΡΟΧΗ ΙΣ
Με αυξημένη πλειοψηφία και γενικότερη συναί νεση από την πλευρά της αντιπολτευσης, εγκρίθηκε
το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής της Περι
φέρειας Ηπείρου για το 2020.
οι ενδεικτικός κατάλογος 44 εκθέσεων στις οποίες
σχεδιάζει να πάει η Περιφέρεια Hπείρου για να προ βάλλει το τουριστικό προϊόν της μαζί με τα τοπικά
προϊόντα της περιοχής, έγινε αποδεκτός χωρίς πολ
λές παρατηρήσεις ως προς τα επιμέρους .
Πρόκειται για ενδεικτικές προτάσεις για εκθέσεις
και αυτό σημαίνει πως δεν θα χρειαστεί να πάει η Περιφέρεια σε όλες , όπως εξήγησε ο κ. Ιωάννου , άρα
απαιτείται να υπάρχει η γενική μόνο έγκριση του καταλόγου. Γ' αυτό και δεν υπήρχε ούτε ενδεικτικός
προϋπολογισμός στην εισήγηση . Τις απαντήσεις
αυτές έδωσε στην αρχή της συζήτησης ο αρμόδιος
αντιπεριφερειάρχης, Στράτος Ιωάννου.
Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου μιλντας στην αρχή
της συζήτησης, τόνισε πως είναι επιλογή της Περι .
φέρειας να προβάλλει ταυτόχρονα Συνέχεια στη σελίδα 24
Η ΝΩΜΗ ΜΑΣ
Φέτος στην Ήπειρο
Οργίασαν α παράνομες ελληνοΠΟιήσεις αμνοεριφιων και προιογτων ΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΝEΑ ΤΗΣ
ΣΤΑΤΟΥΡΚΙΚΑ ΝΤΑΗΛΙΚΙΑ
Ο EastMed δεν απειλεί χανέναν, ήταν το
μήνυμα που έστειλαν ο πρωθυπουργός Κυ ριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Κύπρου
Νίκος Αναστασιάδης χαι ο πρωθυπουργός
Π Εχει χαραχτηριστεί χαι ως η
διαχρονική ογάγγραιναν του που τογενούς τομέα της χρας , ένα
φαινόμενο που ενισχύει τον αθ μιτο ανταγωνισμό χαι ατειλεί τους
αγρότες με οικονομιχό μαρασμό .
Πλήθος ελληνικν προίόντων ,
Συνέχενα στη σελa 21
σας εύχονται
Κλείνονται στα σπίτια τους οι Γιαννιτες
Γράφει ο
Σφαγή Αογανόν στα Γάντενα
Ζ. Πανταζής
Ο Κυριάκος Μητοοτάκης ανάμεοα στους Νίκο Αναστα -|
σιάδη και Μτενιαμίν Νετανιάχου από την τελετηή υπογραφής Της συμφωνίας για τον αγωγό ΒastMed
Τέσσερις σεσημασμένοι τραυμάτισαν με μαχαίρια
έναν 25χρονο στον καταυλισμό του Κατσικά
Δικηγόρος
Ειρηνικό
Ενα νέο αιματηρό
επειοόδιο -λίγες ημ
του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου , μετά την υπογραφή της διαχρατικής συμφωνίας για τον αγογό EastMed . Η συμφωνία λει τουργεί όμως αποτρεπτικά έναντι οποιασδήποτε απειλής , χαθς ρες έπειτα ατό τη συμ.
δημιουργεί ένα τόξο μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιoραη καθς , πλοχή και τον τραυμα .
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Κυριάχος Μητοοτάκης , αποτελεί
| μια εγγύηση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή . Σνέχια στη σελδα 23
| ευτυχισμένο
το νέο έτος
τισμό τεσσάρων Αφγανν από μεθυσμένο
Συνίχα στη σελa 21