Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τ.4Aονf
HAεie
ΠΙΛΦΓΕ
Με tn tύνομη
u οvόμαιο, .nnttes
ε δννα
στην Ολυμπία Οδό
Eeov νόpο1ον
|ΗΛΕΙΑ-ΠΑΤΡΙΕ ρουμε
.ΠΑΤΡΙΣ
η νKO
Σπύρ0s Παρασκευάκ s
Χαράζει το δικό του μονοπάτι
στον καλλιτεχνικό χρο
| Κυρίακή 15 Δκεμβpίου 201 .
|ΜWρi nwkξοm
Αριθμός φύλλου Ατο8ό
6.806 /μή Α0άνοs 1c
Η ΑΡΚΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Οι ΠΟΤΟΠΟΙΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Η ΑΛEΙΑΣ
Ουραγός
στην ανάπτυξη
120 χρόνια
ιστορίas
οΙ ΗΛΕΙΟΙ