Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Προσβλέπουμε σε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΔΕΠΑ Υποδομν
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1 983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦΦ 5622 Πέμπτη 12.12.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Επιχειρηματική Αποστολή από
ΣΕΒ-ΣΕΒΕ
Go 4.0 Green Crowdhackathon
Zeus International
> Τελ
>>> Τελ
Διήμερος μαραθνιος καινοτομίας
από το Υπουργείο Ενέργειας
Αναψε φωτιές το πωλητήριο
στο Poseidon Resort
Ενκίησε ο διαγονισιός
ΔΕΠΑ Υποδομν
ολοκληρθημε η επιχειρηματική
εποστολή που διοργάνωσε
ΣΕΒ, ο ΣΕΒΕ και το ΕλληνοΑφρικανικό Επιμελητήριο, με
την υποστήριξη του Υπουργείου
Εξωτερικν , του Οργανισμού
Enterprise Greece , του ΕΒΕΑ,
Συνδέσμου Εξαγωγέων
Κρήτης και του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Εξαγωγέων στην
Ζάμπια και την Τανζανία . Την
επιχειρηματική αποστολή συνόδευσε ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερνν,, Μύπιάδης Βαρβι .
τσιότης.
Και οι δύο αυτές χρες βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης. Η Ζάμ
πια έχει προ σελαύσει σημαντές
επενδύσες , τα τελευταία χρόνια.
Hοικονομία της χρας βασίζεται
στην Βιομηχανία Εξόουξης Χαλπού. Ωστόσο , η χυβέρνηση επι
δικει τη διαφοροποίηση της
ουονομίας με την ανάπτυξη της
γεωργίας , του τουρισμού , της
Εξόρυξης πολύτιμων λίθων tαι
της παραγωγής υδροηλεπτρικής
ενέργειας .
Η Τανζανία είναι μία επό τις
ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Αφρνής. Ο υθμός
ανόπτυξης την τελευταία δεκαετία βρίσκεται κατά μέσο όρο .
7%. Διαθέτει άφθονους
φυσικούς πόρους και είναι ο
τέταρτος μεγαλύτερος παρα
γωγός χουσού στην Αφρυή.
Επιπλέον, βρίσμεται σε γεωστοατηγική θέση, παρέχοντας πύλη
εξόδου σε έξι από τις χερσαίες
χρες της Ανατολικής , Νότιας
ναι Κεντρικής Αφρυνής
για τη
210 Ετήσιο Επενδυτικό
PATMAY
Γεωργιάδης σε αμερικανούς
επενδυτές :
Αξιοποιήστε τις ευκαιρίες
στην Ελλάδα
Η χρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονομική
κρίση κατάφερε να μεταμορ.
ωθεί σε μια από τις πιο φυυκές
προς την επιχειρηματικότητα
τους Αμερικανούς επενδυτές
είναι το εξής : τρα είναι η ρα
να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Αυτοί που δεν έχουν σταματήσει
να επενδύουν στη χρα μας ,
οκονομίες, τόνισε ο υπουργός ακόμη και εν μέσω της χειρότε ρης οιονο μικής μας ρίσης,
τρα είναι η ρα να δρέψουν
τους καοπούς τους . Και αυτοί
που δεν έχουν επενδύσει, τρα
είναι η ρα να επωφεληθούν
των μοναδικν ευχαιριν που
παρουσιάζονται στην χρα
μας, σημείωσε ο υπουργός.
WIEKO AEPIO
Στο πλαίσιο αυτό , υπάρχουν
σημαντικάά περιθρια για τη
δυναμική
ελληνικν επιχειρήσεων , αλλά
και σημαντικές ευκαιρίες για
συνεργασίες σε τομείς όπως , ο
αγροτικός , ο φοομακευτικός, ο
κατοσιευαστικός , ο ένεργειακός ,
ο μηχανοίογικός εξοπλισμός
ολλά και ο τομέας των πέριβαλΜοντικν υπηρεσιν.
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις εωργιάδης στο 21ο
Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη
και έκανε λόγο για την αρχή
μιας νέας εποχής γα την Ελλά
Κατότιν της μερικής διάσπασης της εταιρείας ΤΑΙΠΕΛ και
Ελληνικά Πετρέλαα θα κατέχουν 65% και 35% της εταιρ
είας και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές . Σηις 14
Φεβρουαρίου η προθεσμία για τη πρτη φάση.
διείσδυση
Στην έναρξη διεθνούς διαγων - Σήμερα το ΤΑΠΕΔ κατέχει το
στικής διδικασίας για την από
κοινού πληση με την Ελληνικά
ΠετρέλαιαΕΛΠΕ-0,12% ΑΕ
του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΔΕ ΠΑ
Υποδομν ΑΕ> , η οποία θα
δημιουργηθεί μετά την μερική
διάσπαση του κλάδου των υποδομν της ΔΕΠΑ, προχωρά το
ΤΑΙΠΕΑ.
65% και τα Ελληνικά Πετρέλαια το υπόλοιπο 35% του
μετοχικού
ΔΕΠΑ. Κατόπιν της μερικής
διάσπασης της , οι δύο μέτοχου
θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά στη ΔΕΠΑ Υποδομν (65%
το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ )
και θα ενεργήσουν ως από κοι
νού πωλητές .
Εκπέμποντας το μήνυμα πως
τόρα είναι η κατάλληλη στιγμή Περιγράφοντας ορισμένους από
για να επενδύσει κάποιος στην
Ελλάδα , ο κ. Γεωργιάδης κάλε
σε τους Αμερνανούς επενδυτές νομίας , ο κ. Γεωργιάδης αναφ
να σπεύσουν να οξιοποιήσουν έρθηκε , μεταξύ άλλων , στην
την αναπτυξιακή δυναμική ,
αλλά και τις ευκαιρίες που εμφανίζονται λόγω της νέας επενδυτικής πολιτικής της χρας.
κεφαλαίου
Στο πλαίσιο της αποστολής, διο γανθηκαν
Φόρα σε Λουσάκα και Νταρ ες
Σαλάμ, σε συνεργασία με την
εταιρεία Cable Κings Limite d,
την εταιρεία Knauf Gypsum
Tanz ania Ltd, την Ελληνιnή
Κοινότητα της Τανζανίας , τη
Συνομοσπον δία Βιομηχανιν της
Τανζανίας, το Εμπορικό & Βιομ
Τχανικό Επιμελητήριο της Ζάμ
πια και τα Προξενεία μας στις
χρες αυτές.
υποσχόμενους
τομείς της ελληνικής οικοπολλά
Επιχειρηματικά
αγορά ακινήτων, στον του ρισμό,
στην ενέQγεια , στα συστήματα
τεχνολογία της πληροφορίας,
στη φαρμακοβιομηχανία και στη
βιοτεχνολογία .
Το μήνυμά μου , λοιπόν , ποος
Created by Universal Document Converter