Πρωτοσέλιδο Μπαμ:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 0112.2019 |2.00 Ε
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 17
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΝΟΜΠΑΜ
Λαδέμποραs,
ανονόS και
απόστρατοι στα
νοσοκομεία
ΣΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
' γεύεί ιαέλει
Ο Μαυρογιαλούροςν ζει
και βασιλεύει. Τοαπίστευτο
Προφίλ στο Facebook
του Ηλία Δαλαϊνα
wwW.empam.gr
[email protected]
ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Petros Anagnostopoulos
ΟΙ ΦΥΛΕΣ ΣΤΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΝΔ
Σοφία Βούλτεψη : Να αλλάξει
Πλευρό ο Αλ . Τσίπρας
Νέver te!l utside the familywhat youre
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις με τους διορισμούς των διοικητν στα νοσηλευτικά ιδρύματα με κορυφή του παγόβουνου την παραί
τηση του 80χρονου Κωνσταντίνου Πατέρα
στην Καρδίτσα.
thinking
Πpοσθηκη στους φλους
Δείτε τις πληροφορίες του χρήστη
Petros
ΚΑΛΟΡΙΙΣΑΣ
ΒΑNKI
Α. Ιακορικό
1.. Ενημρσας αης Δεύβονσης Εσωτερκού Ελίγχου και Ιακεικά.. Χ
Τκδεσης Ειδικού Εμπετραγνωμονα (Deakte),
ετέδηαν ωκ οψν μου κ ακό 2011.20 33 ενδιάμεση wημέμω ση της διε8,
tσωτερικού Ελέγχου της ι ΤΚΑ 6ΑNK (υτο ες an Τρiχεs) με
< Χρηματοέοτεις Ομλου Καλογγίτοκ , αχο 223.20 κθεση
πισιοδοτήσεων , Επαρηματικό έvεp Cμήρου , Χραματοδοτήσες,
καλεγχίτυαs τς ίδιας Δικύ0iαn, τα απι 15.3301 σχέδο έκθεσηs ioμot.
Atεύθοντης Eοωτεφεκού λένχου; έμα xάτση, Εάγχωι Πιrοδο.
δεαπιούοτήσες κρος κεν Όμa Κυλωνε
Σχχεση iοτσαιαα
σεινα κα ntκλική Συνοδη tο
εξασιν απάκμλανό, αστε, ή τιθονη χων την κκαλαν, της απχι κανά,
δες με την εκαφεία 1πεuTΑ
δε άλλυνi όα:
Εκθεση φωτά
1 ενωχόχεπαι στην Αn. Συμφ ωνα. με το ένδn. 2. ων. Κανολαμάο,
ν ίδμαχείριη Eγχρin ελον), ο εγκρικκές σποφοκεκ. το
ΥE. Σε ξχειρηματκά Κένιρα. καταυτήματα. κ.λη
αοααας
Ψνωστοποίησης τη Eyxριτκές απόφαaης με &άο u
3έλαισκλx δuu ioυόλιογη 6 0κουλοραιου 3tos
Νέα δάνεια (το 2017- 18) στον
καπένταρον καναλάρχη καίνεν
τη διοίκηση της Attica
και αχωρούνιαι εφ έσον έχι πpαyατΟnου; δεί σχει ..κάλωση, τωνν δανειακν υποχκειιστέν της πατονχου μετά την αν.
ο. περαικέρω χρήματο δατή σεις στην εταιρεία ΤΟ 3ΟΚεταν αα,
Υπoδείθυν
συνδέονεα, αιτωδάς με την ποράλειδη αναφοράς της ΑΜΝ ως εα
λοπω έγγολδων 4 την
κνδύνου,.
έ0εων κχι fia iaκολούθεση Είασαλίσεων τ Χγκεκ
, οι εxτμεύαεμ, ενοφά δ, f10ε δεν φαίνε τακ να α * Η από 17.1.2018 απόαση της AΕΠ περί καράτα σης.. της δυνα, .εο
Χρίσεις τοο ις κοι α ροπκό ύρια ιαχύος των
απομείωσης πέραν της 21.12.2017 άνεν επικρεωσης. από το . Αλ.
φαίνεται να στοχειοθετεί απιστία σε βάρος της Τραπεζας, ... δεχιας,
Επαναχροήγηνη Εον 210,0006 θε πρέπε να αολογη
μia δεδομένης κα3.
Τ αναφέρει Πόρισμα ανεξάρτητου
πραγματογνμονα
Απάτη και απιστία σε βάρος
της Τράπεζας και μετόχων
γενομένου και του όrι to & s8κ0ροι α κxr ουσίαν. σεην από 32 Α26 ν
ξί4η τ ΑΕΣ.
η αχαφοράς tης i
Eκ & με δεδομένη αυκή χνδινων γα το σύναλά των εαυνκιν τους
δμοοαα 3aευάiάak n εy μy δα υσόά μαιακα tω αot μοτηές υλο.
Ιουμπερέλομβαναμένης της χρηματοδόη or, tων ks ικ. ε) το μοού κε
ορήγηση κατόκων είσεραξες αστοκοίηση, soν ενη;.
εκ . E, (ao 0asir περιλα,βινόταν και tu 3ά ταν 4,7 , ποι ευαες
Nοι γK την εκαμίεναη tυυ ε, λόγκ ποού κχετικό
tuπόλοο της εφάπαά χοηματοδότησες των δικ 4,.
Εεκο) Συμβουλίου και εάν εΥλργησεν, παρά τη σχτική
1aη τα ες χεigας ον σταχεία , είuαι της άποψης ότι # μεταχείριση του οεiου των 2,5 x. ε ως ανακυκλούμενος,
yμτέρασμα
Sιαχειριστική πράξη ης Α88, η αποία ως εκ τού του δεν.
απιστία στα σημιεία αυτό . εχαναχορήγε ση των ς
τροποποίησης του υφισταμένου ΠΟ του Ομίλουι
κριθεί οκ . &εν αχήρχαν.. ο. αιαrού
Η απd 5,1.2018 αποφαση της ΑEΠ περεt α
είστραξης πιποποίηνης) ενδεχται να συνστα απιστια
Σκανδαλδεις διευκολύνσεις στον όμιλο εταιρειν του Χρ.
Καλογρίτσα φαίνεται ότι παρείχε η Τράπεζα Αττικής ακόμη και
μετά την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς από τον διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, Γ Στουρνάρα, τον Ιανουάριο του 2017.
Αση αλλά για τους ενεργήσαντες ως να επαόκεικο
soniου μιπαλλόλου. χο δοονl Ralar αδαλοπθrον
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η αφρόκρεμα του υποκόσμου στο κύκλωμα λαθρεμπορίαs καυσίμων .2)
ΟΛΗΗΔΙΚΟΡΑΟΙΑ
Απατενες
υπόσχονται SEX
Στο ασφυρίν
Πεντάστεραφιλέτα κροίσων
ΑΠΟΚΛΕΙΚΟ
Παράνομα
με Star της TV
δίχτυα
σε αρχαία ναυάγια
ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΜΚΟ 1 ΔΙΣ! ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΜΕ ΤΗ FERRARI.15