Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣ
www.olympiobima.gr
Εoσο φoυρ οo
0o w ωp
ΤH % NΕOΥ υ
ΑΣΟΝΕΙΚΟ
Ο νέες
εισφορές για
ελεύθερους
ΒΗΜΑ Sρorts
ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
Διαγράφονται πρόστιμα και
οφειλές κάτω των 10 ευρ
ΓΟNKΗ
Δη vn
ΠΕΡKΟΣ-AΟ ΤEMNΟ 20
επαγγελματίες
και αγρότες
Αmpoopnη mw
ΔΓEΗΣΝΕOΡΟΥ.
ΕΚΑΤΤΑΣ 21
nozo EAΟΝU
αrΝTASn
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
39κη4οκο.
οpληίκ pwaημ
wνμuν
pα μον
κύw pν u
ουδaμμ 5μος
pao α .
Ε αί0ςτηεpίς
φντμoτο τό
0 aη όnpηκαο
m κΕ0 ηmm
εδηooνoεοζηoη nw συτo v. Eαο t
wα ν δμρφτο
ό p μ Dησ0p
σς ς 1Φpoμ ωn
E pμ, ηnη
up ή εοκpός pφ o τόκάν κοα
310εp 110 p
uεia oμα 00ς οu
pοu μ0ν εp
α 0 4
κuu ό v ά
υς o 10 npaw μ
ovpομό οpptοd
Ατό 2HDEp m1 pwa5αμρές υpς
o rς α N
pφanip uooμής
Ερης Οοοppς p
wdας αmη onpη σ άκή
mg opuw oυ 66
uαπαίκΗ o 4
α ιςς oνnpκαμίσ
Eα στν n γεpi η
ουcάήεαppά ονip o
Eα uρό100% σηy Μη
α 0 pορ00 στ
oη σ 300 007444
αmνaμπη 460460
-σην aηo ηα ευ
up (ων60
ΗΡΑΚ Λ ΔΑΣ ΟΥ 10
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝ ΗΣ
Παραλία , ο. Ακτή
και Κορινός οι
περιοχές που
εχτύπησεο η
κακοκαιρία
ΜΑΣET-A2ΓMAKΟΝ
Ηna σην eoooovη
ΑΣΑΡΗΣ ΕΠAΟΝοί .
5K ΠEΡΙΟΣ ΑΡΕΛΟ 61-30
ολ 4.
ΜΑΣΚΕΤ-ΚΕΑΚM
Enpητός Βaνας
ΑE niΕΡΑΣ
ΑEK BATNΙΑΚΟΣ ΣΑΡΣΑ 7404
Μ: 34 mόν υς ου υλοiη
ΓAΣΠ ΠΑΜΟPEΑΟΚ ΑΠΝΗΟΣ η,m
ΑΠΗΜΑ Γ4 ΝΑ
ΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ
Δη emκpάησ .
ΑΝΑΓΚΗΣ
ΓΑΣΒΦΣ Δο.
K nEΡκΟ ΑΡΧΕΜΟ 61-1
paTONwΤΑ ΕΠΠΕΡΑΣ
ολ.44 5.
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Ζημές στο
παραλιακό
μέτωπο,
προβλήματα
στους δρόμους
Η ΚΑNΟΚΑΡΑ ΔΟΜΑΣΕ ΤΗΝ
Μηχανήματα και
εργαζόμενοι της
Αντιπεριφέρειας
επιχειρούσαν σε όλο
το νομό
ΕΠΚΑΙΡΟnoΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
noo ΔΡΟΜΟΙ BΝ
ΠΡΟΒΗΜΑ ΠΟΥ Δ00ΟΕ
ΒBAΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙ TE
Εντολή για ΕΔΕ για την 29χρονη λεχνα
που γέννησε στο νοσοκομείο Κατερίνης
ΚW ΝOΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗ MΕB ΤΟΥ noPAmoΥ
Χάρης ΤρανταφυλΜίδης
Χεpοupyός Οuθαulατpoς
Παομβaμίστpος
Εopη Δεκή Εη Εaoη αωσημκόμντος η ατία ναυ
αaη σάοηοτη
alληρηκό υ παροείοι η Mή ή u
Μανόοpeη wpoαμό oνηp.
Κοννρή μηov οο
e8 ο, ou ύηοppkς
τόπy Aσμομκή n apς a mp
Δuη Γιροοoν Υpon ος
γιonoν καας v διμονα ν
πβrμάm τόκαρός ς Οpς
θς μασύμα nς nε ας μκo
Ερruπρ ov ν oan
o, o p η
pon δάεη rηpαμφέρια
ουμοέ ς ήσο miνs μE Ρ
pς εpς, o
ναπpepato
ατόnς odις θ4 paτο oμβo
τp Aμε
oοpn μα
δaηβο oonς
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Ο. Μγa rι
ep υ Μοoμυ Κpt, ootς oom.
Το σpeio ου Οpaoτpοu
Τρoντupu η Χόρη μτοφipί στην
Πλατuα Ελυθρας 4,
(άνωθεv Αpha Bank.
Τηλ 23510 23333, K 6844 273215
δpo Ε γο
| epaό στον δ ή
οupμής Tuκυ
| vο4
concr te
Ματόν
Kartpiνη
δ013οpουioφύoίφοηυμί ο0m
τηA.:2351076230
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
erPuΕΜ HaT
ΕPΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤοΙΜΟΥ ΕΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
nTonoΜEΝΗ ΜΟΜAΛΑ
ΕΥDOR
φλιρο βρόσns
Τοφp ρdσn ΕYpo8 tεm
ma στα βρόσn t oυ
Εiνe ό με υ npooύτεpε
feoos σα
Aepumσmiν Σnoυδν
κουpε σχίσος φmoonς
eεηκν Σnoυδν
|Με προνα πο ότητος στις καίδτε ρος
Τιμή ΣΟΚ
πμές κατοgοδικμίνο μες
προoωmό, σος εγγόμωστε ο
Οκονομος & Πrpopopκήs
12,90
λύτεροαποτέλεσμα
Τηλ. 23510 91197
www.e-ydor.gr
T2351039303 & 34886
t 10 L η Τ Υ
Πi1 η 1516 251615
konstadini dis (@ίv. com
Olevlld
144ΙΗΟ4ο