Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπα
τον τόΠo του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Eκiτ ύης-υλνm Ι ΕΑΕις δο- Φύλου 1 197 ή 060 αρά -Σραν Κυμή 24 kaαu 219
ΕΤΑΟΕΙΚΑΗΣ ΔΗ
ΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΗΜΜ ΑEΕΝΕΗ ΤΕΩΝ
ΤΕΙΑΝ
ΚΑΑNΡΙΟTΝΤAE ΚΑΙ ΜΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟΥ
ΝΙΕΚΙΡΦΦΩΠΕΜΟΥ
ΦΠΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΑΥΕΗΕΗ 4.3%
Να Ουμέοουμε ότ
α φορά
ετική για
Τους no
ΡΕΠΟΡΤΖ,
την τελυτα
που έγvαν αυξήσεις
των τελν ήταν κατά
την έναρξη της πρτης
ΙΟΠΑΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ
| ες η τακτ Αρης Τσελίκος
κ της Μ ωτσμουΤα το 2020,
μοτικής ΑΡΧ1s να μην αρά Τις συστάσες
upοχωρήσει σε αύη.
ση των τελν καθαpότητας και ηλεκτρο Το.
της οικονομικής επι. eητεος του τότε Δη.
Τpoπής γα το αντίθε poρχου Χρ . Μπan
χεστη μεν
Προβληματισμός για την αδυναμία
Μετακίνησης Παιδιν με αναnηρία στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
Κυνηγετικό σκύλο απεγκλβισε
Η ΛΕΚ σε συνεργασία με την Π.Υ. Πρέβεζας
npopAnμαυομοs
| npoτί to t
διάστημα για τη μετα .
κίνηon naδιν με ανυ.
nnpia στο ΚAAΠ -ΜΕΑ
Πρέβεζος , στην Αγία
Τριόδα.
αυεχεα οτη αν
ενα κυνηγετικό σκύλο|
κλήθηκε την Πέματη να
| αnεγκλωβίζe η Λέσχη Ελλήνων
Καταδρομέων Ν . Πρέβεζας .
νεχa στη ουλ.
Γ. Τρυφωνίδης:
Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
0ι εμφανίσεις στα κανάλια
Πρην Υπουργν
του Τσίπρα
Μας θυμίζουν 101o
μας κυβέρνησαν!!!
Στης κοινωνίες nάντα υπάρχουν
Το σενάριο να w με.
τοpoρά npoopoων οε δοκτηoiα toυ aψεύδ
με αική ανακοίνωση ο
npm Bouhεutής npέβ .
ξος repος τρυφωνδη
Στν ονοκοίνω0n tοu
ονοφερεi τα εης Το 19/4
ω0 στην po
προβλήματα nmpuβatκότητας , υ.
nοστήριξεη θεαν Φωτίου, η γνω στή θεαν με tα yμιστά , οχετΙκά με
την απίστευτη δήλωση του Θοδωρή
Δρίτσα αναφορικά με τους βιαxη του fανα Πρέβεζος
tmv npurη στην Χapα ουγ
pονη pονοδο tΛΛ
Yος μαντοpν, μoο eε
κττούς μαοόμενους
6ohauouκ , onus και μικρό
κονσερβοnοίο για nς a.
νόγες της trρnonς
χαα στη σε
σμούς μικρν nαιδιν στους κα
ταυλισμούς Hotspots nou έχουν δευ
το φως της δημοσιότητας
| ννέrrια ντη σΕ