Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
BΠΙΛΦΓΕΣ
στην Ολυμπία Οδό
p oόν
ΗΛΕΙΑ-ΠΑΤΡΙΕ πσρα
ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΝ ΑΣΣΝ
Ο Μία
επιστρέφει
κσπίτιν του !
.ΠΑΤΡΙΕ
ΚΥΡΙΑΠΠ Σ
| Κυριά 2 Νοεμβρίου 019
| www.paiinea η
Αρθμός φύλλου 4162
050ε/iμn A0ήvoς 16
ΗB ΑΡΚΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΛΟΣΗ
ΕΣΕ ΕEΑΡΣΗ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
Ανθίζει
το παρεμπόριο
Aληνδ. . on . μ u
vp Ευτ
aν1υre / cip s000
Σήμερα
στη Ζακάρω
ΠΩΛΟΥΝ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
<Παράλληλες ιστορίεςν
. Αβpη- Αδριατικής
Η γειτονιά των
αναμνήσεων
Καλοβλέπει την
<Τριανταφυλλιν
14,15
SUGANI
ΜBDΙΤERRE
Ο νέος ξεχωριστός χωρος
ουον Πύργο με μωτιστικά ,
είδη δρων, τάβλι
ΕΛΛΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
κ τr Menaν)
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣΟ
Γ1 11ς νιop1ινες
Συνέχεια στη σελ . 14
ΒΑΝΑΣΗΣ ΑΥΚΟΓΑΝNΗΣ
εεyopες ους
σε μας Θer pειτε
αυτό ου ζητατε
ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΑΜΑΓΝΟΣΤΕΣ ΜΑΣ
Eτείλεε το oίτημα την καταγγελί
κα τo napdη ονό onς στο
| 0naprυpatisηoscorm
AΟΓEΤΗΡΙΟ pαtrisloΟpal.co
ΟΥΡΤΟ
Anλεί 262 5η 2592
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΦηΤΗΣ
ΣΤΑ00ΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15: 15
Μιαοuη 4
Τηλ: 6975sS07 45
Δνοη: Χαρολαμικος Αnοτα)ό μαυλος
nελόnιο - Αρχ. Ολυμπia
Τηλ.:26240 3222-kiv..0072 484764
Basctslourpele.stothapoua .ύΟυnaoυα
Hτεν Ο
26220 22123
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑMΑAΙAΔΑ