Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ο χάρτης των φοροαπαλλαγών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108 59216 2
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 950 * Αριθμός φύλλου: 27.087
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 E
Ο χάρτης
των φοροαπαλλανν
Πάνω από 700 οι διατάξεις-Στα 8,96 δισ. ευρ το κόστος για τον κρατικό Προϋπολογισμό
Περισσότερες από 700 είναι οι
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας Που Προβλέπουν φορολογικές απαλλαγές. Η απλεια
εσόδων Που Προκαλούν στον κρα
τικό Προϋπολογισμό μόνο μερι
κές δεκάδες από τις διατάξεις αυτές φθάνει στο ποσόμαμούθ των
8,96 δισ. ευρ . Από το Ποσό αυτό ένα μεγάλο
μέρος είναι απλεια εσόδων που Προκύπτει
από απαλλαγές και μεισεις φόρων Που θε .
σπίστηκαν Προς όφελος λίγων μεγάλων αλλο
δαπν και εγχριων επιχειρήΠονται απαλλαγές και εκπτσεις από τη φο σεων, με μεγάλης αξίας ακίνη-ρολογία προκύπτουν από έναν αναλυτικό τόμο καταγραφής των φοροαπαλλαγν , τον οποίο
κατέθεσε n γεσία του υπουργείου Οικονομι
κν στη Βουλή , μαζί με τον κρατικό Προϋπο
γν οι οποίες θεσπίστηκαν προς λογισμό του 2020. Στον τόμο αυτό , ο οΠοίος
αποτελείται από 354 σελίδες, παρατίθενται ανα λυτικά όλες οι ισχύουσες έως τις 30-9-2019 διατάξεις του ελληνικού φορολογικού συστήματος Που προβλέπουν απαλλαγές από την επι
βολή φόρων, εκπτσεις φόρων ή εφαρμογή μει
ισχύουσας νομοθεσίας με τις οποίες προβλέ ωμένων φορολογικν συντελεστν. σελ.5
Επένδυση στο Ελληνικό
Ποιοι ωφελούνται
Περισσότερο
από το καθεστς
των απαλλαγν και
των εκπτσεων φόρου
Εντός του 2019 η αμκ
και το δάνειο της Lamda
Ο σχεδιασμός της Lamda Development για την
εξασφάλιση της χρηματοδότησης της Ππρτης
φάσης της μεγάλης ανάπτυξης στο Ελληνικό
ύψους 2 δισ. ευρ, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Η αύξηση κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρ θα
ολοκληρωθεί εντός του έτους , το ίδιο και η
διαπραγμάτευση για τη σύναψη του κοινοπρακτικού δανείου των 850 εκατ. ευρ με τις
συστημικές τράπεζες, λεπτομέρειες του οποίου
θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες σελ11
τη Περιουσία στη χρα μας . Εί
ναι χαρακιηριστικό ότι μόνο ι
διατάξεις φορολογικν απαλλαόφελος 6.792 αλλοδαπν και άλ
λωνεταιρειν με ακίνητα στην Ελ
λάδα προκαλούν ετήσια απλεια φορολογικν
εσόδων Που Προσεγγίζει τα 3,5 δισ. ευρ. Απο
καλυπτικά στοιχεία για όλες τις διατάξεις της
Οι μήνες Που θα κοστίσουν
ακριβότερα φορολογικά
Γιργος Ζαββός
υφυπουργός Οικονομικν
Μεταρρύθμιση
κεφαλαιαγοράς,
θωράκιση
χρηματοπιστωτικού
συστήματος
Πς θα μοιραστούν 51,997 δισ. το 2020
Πρωταθλητής φόρων και
για το 2020 αναδεικνύεται ο Σε
Πτέμβριος, οπότε και το οικο
νομικό επιτελείο της κυβέρνησης ευελπιστεί ότι θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία έσοδα ύψους 5,845 δισ. ευρ . Αξί.
ζεινα σημειωθεί βέβαια ότι παραδοσιακάν ο εν λόγω μήνας
φέρνει και τον ιο φουσκωμέ
νο λογαριασμό για τους φορο
λογούμενους, αφού Πάντα Σεπτέμβριο καλούνται να πληρσουν φόρο εισοδήματος, αλλάκαι την πρτη δόση του ΕΝ.
ΦΙΑ, σε συνδυασμό φυσικά με
όλο το (Πακέτο) των μηνιαίων
υποχρεσεων , Που μπορεί να
Περιλαμβάνει και τυχόν δόσεις
ρυθμίσεων στις οΠοίες έχουν
ενταχθεί εκατοντάδες χιλιάδες
υπόχρεοι . Στον αντίποδα, ο ΠιΟ
(χαλαρόςν για τους φορολογούμενους μήνας του επόμε
νου έτους θα είναι ο Μάρτιος ,
οπότε και θα Πρέπει να ε σπραχθούν μόνο 2,862 δισ. ευρ, Προκειμένου στο τρίμηνο
Ιανουαρίου-Μαρτίου να επ
τευχθεί ο στόχος των εσόδων
και να έχουν μπει στα δημόσια
ταμεία 10,428 δισ. ευρ . Θα
πρέπει να αναφερθεί ότι συνολικά καθ' όλη τη διάρκεια του
2020 οι εισπράξεις του Δημο
σίου θα Πρέπει να ανέλθουν στα
51,997 δισ. ευρ , με αφετη
ρίαν τα 4,048 δισ. ευρ Που Πρέ
Πει να εισπραχθούν κατά τον
Πρτο μήνα του έτους. σελ. 4
Γιάννης Στουρνάρας
διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος
Ισχυρός
οΗρακλής
δεν φθάνει
Νέο μίγμα Πολιτικής της ΕΚΤ από την Κριστίν Λαγκάρντ
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑNΕΙΩΝ
3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Το στγμα της έδωσε η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν
Λαγκάρντ, στην πρτη σημαντική ομιλία της, σε τραπεζικό συνέδριο στη Φραγκφούρτη, κάνοντας
λόγο για ένα νέο μίγμα Πολιτικής, Που θα δίδει έμφαση στις δημόσιες επενδύσεις , εν ζήτησε
ξεκάθαρα τη συμβολή των κυβερνήσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρωζνη μπορεί
να ευημερήσει μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα, όπως χαρακτηριστικά έδειξαν
τα αποθαρρυντικά οικονομικά στατιστικά στοιχεία που ανακοινθηκαν χθες. σελ 13
-ΜΕ ΚΕΡΔΗ Π.Φ. 146 ΕΚΑΤ.
ΗΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟ ΕΝΝΕAΜΗΝΟ 12
Last mile για την Black Friday
Στην τελική ευθεία για την εβδομάδα πριν από
την Black Friday βρίσκεται η αγορά και είναι
αξιοσημείωτο το γεγονός ιως πλέον στη μάχη
για την προσέλκυση του καταναλωτή τη συ-γκεκριμένη εβδομάδα και μέρα ρίχνεται το σύνολο
σχεδόν των εμπορικν αλυσίδων . σελ. 9
Ένα ακόμη
κόχι) από την Ε.Ε.
Πρότυπη δίκη
για τους συνταξιούχους
ΜΥΤI LINΕOS
στη χρυσή βίζαν
ΧΑΡΤΕΛ
Κρίνονται συλλογικά
13η-14η σύνταξη
και αναδρομικά
Στήριξη από τους πιστωτές
Κατάργηση συνιστά n EOKE
σελ. 7
σελ. 12
ΧΑ: Με εβδομαδιαία κέρδη 0,68%
Συνεχίζονται οι Πέσεις της Ε.Ε. στα κράτημέλη για την
κατάργηση των Προγραμμάτων Προσέλκυσης επεν
δυτν με αντάλλαγμα m χορήγηoη (χρυσής βίζας
και χρυσού διαβατηρίου. Χθες η Ευρωπαϊκή Οικο
νομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε γνωμοδό
τηση με την ΟΠοία συνιστά την κατάργηση των εθνικν Προγραμμάτων, θεωρντας ότι εγκυμονούν κιν
δύνους για τmν ασφάλεια, τ νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και
την Παράκαμψη των κανόνων της Ε.Ε. σελ . 2
Προσφέρθηκαν 2 δισ.
170,0
885,24
883,39
Επιτόκιο 2,5%
893,37 890,37
891 3 875
888,29
127,5
89,84
ΣΥΜΒ Ο ΥΛΙΟ
για το ομόλογο
των 500 εκατ.
75,03
75,22
71,97
66,16
61,09
ΕΠΙΚ ΡΑΤΕ ΙΑΣ
15/11
22/11
της Mytilineos
18/11
19/11
20/11 21/11
προς (σε εκατ ευρ) -Γεικός δείκτις
σελ, 16
DAX 30 1316333 (02%) Δ
ΓΑΧΑ 891,3 (09%) Δ DOw JONES 2784621 (029%).
CAC 40 5.89313 (02%) Δ
ΧΡΥΣΟΣ 1.4623977 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 607 V ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1021 V
FTSE 100 7.326,81 (1,22%).

Τελευταία νέα από την εφημερίδα