Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Συνέντευ ξη
Αναπτυξιακήν
λαιμητόμος
δικαιωμάτων
στη βουλή
Απέραντο
δεσμωτήριο
προσφύγων
η Ελλάδα
Βασίλης Τσιράκης
Αξιοπρεπής παραμένει
όποιος αγωνίζεται
> σελ . 8-9
> σελ . 2 , 5
> σελ. 11
Εφημερίδα της αντΙκαπιταλιστικής κομμουνιστικής Αριστεράς
www.prin.gr
ΠΡΙΝ
>ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 290 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1.444
9 771109
121118
Μαθήματα
μέσω skype
Μέσω skype κάνουν πληροφορική οι μαθητές και οι μαθήτριες
στα σχολεία της Νισύρου και
της Κάσου! Ίσως για να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες.
Πίσω από τις κυβερνητικές
φιοριτούρες περί αριστείας,
ένα μήνα μετά την έναρξη των
σχολείων υπάρχουν πάνω από
3.000 κενές θέσεις σε γυμνάΟ.
σια και λύκεια, και 2.500 στα
δημοτικά , πάντα με βάση τα
επίσημα στοιχεία. Δέκα χρόνια
χωρίς διορισμούς στην εκπαί.
δευση, με 10.000 αναπληρωτές
να καλύπτουν βασικές αναγκες,
η κατάσταση γίνεται εκρηκτική.
Πρόταση ΝAP
Ε ΕΕΤ
Η μισή μας καρδιά.
στη Ροζάβα.
βρίσκεται
ια.
ΑΝ)
Βήματα προς
κομμουνιστικό
πρόγραμμα
και κόμμα
Συγκεκριμένο σχέδιο για τον
διάλογο και τη συσπείρωση
δυνάμεων που ενδιαφέρονται
για ένα σύγχρονο
πρόγραμμα και κόμμα της
κομμουνιστικής Αριστεράς ,
προτείνει με ειδική απόφασή
της η Πολιτική Επιτροπή
>> σελ . 7
του ΝΑΡ.