Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τms Hnεiροu -Ιδρυτήs Euθ. Τzάλλαs- Έos 930-Αp. Φιλου 24651-Τρίm 24 Σεπιεμβρίου 2019--060 e
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ανταλλαγή ιδεν
και νέα εργαλεία
Μια όπερα
κουκλοθέατρου
Να είμαστε απλς
Περαστικοί από τη Β ' Εθνικήν
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 8
Στη Βουλή
η νεξέλεγκτη
βόσκηση
Σε μικρότερο βαθμό από άλλες Περιοχές , αλλά όχι αμελητέα , είναι η οικονομική ζημιά για
τους επιχειρηματίες του τουρισμού στην περιοχή από την κήρυξη πχευσης της Thomas Cook
ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Στη Βουλή φέρνα ο βουλευτής ωa vνων της Νέος Δημοκρατίας Πργος
Αμυρός το θέμα της ανεξέλεκης β σκησης βοαδν στις υmo-aλnκές
nepoxές τmς κοινότητος Παπiκου .
με αναρορά nou κατέθεοε npος τους
υποupγούς Περβάλλοντος Αγροτκής
Ανάπτυξης και Τουριομού.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ
Προσωρινά
εκτός εκπαίδευσης
Τς απλογές ης nopaλείψεις κα uς
καθυστερήοας mς κυβέρνmoης όοον
αφορά στν εκnaδευση ηροσφύγων
στα δημόoια ακλεία , φtpνουν στη
Βουλή 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΑ, με
ταξύ των onοίων οι βουλευτές Ιωαννων M. Τοupn και Πρέβεζος Κ.
Μηάρκος,
Οι μακροπρόθεσμες
επιπτσεις στον
τουρισμό της
Περιοχής και όχι
η διαχείριση των
άμεσων Προβλημάτων
ανησυχούν τον
ΣΕΛΙΔΑ 4
Στην Anuga
η Δωδνη
αντιπεριφερειάρχη
Στρ . Ιωάννου, Που
ζητά Ψύχραιμη
αντιμετπιση Να
καλύψει η περιφέρεια
τις οικονομικές
απλειες των
επχειρηματιν ζητά ο
Ση. Ριζόπουλος.
Στην Αnuga 2019, τη Δεθνή Εκθε η
Τροφίμων καα Ποτν , nou θα nραγμα τononθεί anό aς 5 ως κα ης9 Οκτωβρίου στην Κολωνία της Eρμονίας , θα
βρεθαί η γαλακτοβομηκοα κωδνnο για μαακόμη χρονιά.
Οpλιολ.οη
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ξεκίνησε η βελτίωση
του οδικού δικτύου
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 3
αΤΡΙΚΥΜΙΑ ΕΝ ΚΡΑΝΙΩ>
ΣΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ .
Αθλητισμός,
ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΑ ΠΡΟΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πρτα ψήφισαν
κατήγγειλαν
Η κέξυπνη Πόλην ξεκινά
r. ΝΤΑΣΙΟΣ
αΝα δείξουμε
ότι είμαστε
μεγάλη ομάδαν
από την
'ευφυή στάθμευση
Στα τέλη Οκτωβρίου αναμένετα νο ολοκληρωθεί η πλοτική φάσn λετουργίας του συστή ματος ευφυούς στάθμευσης , noυ αναπτύσσεται στα Πάννενα μέοω του προγράμματος Μotvete Med, onότε θα αναι δαθέοιμα κα τα
Πρτα συμnεράσματα . Τ σύστημα ευφυούς στάθμευσης nαpouoόστηκε στη δάρκαα ημερίδος, nou έγνε την
Παραοκευή , με η ουμμετοή noλιτν και εκηροοπων φορέων Στο ηλαίαιο ης υλοnοίηoης του ουστήματος
εκατό θέοεις στόθμευοης έχουν γίνα έξυπνες . Οι αιαθrτήρες, δηλαδή , που τοποθετήθηκαν, napέxoυν στοιχεία
ματον χρόνο στάθμευοης αλλά μηoρούν να δοουν εικόνα και γα mν napάνομη στάθμευσn. Παράλληλα, na
ρέχεται η δυνατότπτα για τη ουλλογή δεδομένων , το οποία ο δήμος θα μπορέσει να χρnoμononσει γα άλλες naρεμβάσας Βοιμης οτικής κινητικότητς
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
Καταγγελίες από την Πλευρά της nαράταξης "Οpίζοντες Hnείρου, για τον τρόno διαχείρισης των oκονομικν nόρων της περιφέρειας Hnείpou οκολούθησαν τη ουνεδρίαση της Οικονομικής Εnτpo
noς το κύριο nιάτο ης onoίας οφορούοε την
ανάδειξη Προσωρνν ανοδόκων νέουν έργων.
Από ρεκόρ σε ρεκόρ
ΣΕΛΙΔΑ 12
Α.0. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 3
Ξεκνημα με ήτα
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΟΥ 0ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΠΣΗΠ
Κανονικά η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
Εντυπωσιακή νίκη
της ΑΕ. Χουλιαράδων
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα