Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Επίσιευη αρκη
Δικαίωση Λουξ
για Coca Cola
Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικονων.
ΤΕΕ/ΤΔΕ για
στον ΣΕΒΠΕ&ΛΕ
Τη βούληση για συνεργασία για:
την επίλυση των προβλημάτων
Του επχειρηματικού κόσμου
εξεφρασε στα μέλη Του ΔΣ Του
ΣΕΒΠΕ&ΔΕ ο Περιφερειάρχης
Εξοικονομ Ils:
Στο ίδιο έργο θεατές!
ΑΣυl R ας δικαίωσε Τις θέσεις των Λουξ
Βίκος και Ευα κατά της καμπάηΤηνΤλ
νας Της αoca Cola με απεικονί
σες εληνικν μνημείων.
Σελ 5
Σελ 5
Σύμβουλο
Η Εβδομαδιαίa
Οικονομική Εφημεpίδα της Αχαίας
Γorum:
220 ΑΝΑΠΤΥΕΗΣΝ
| Μαζνος 04 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
23& 24 Νοεμβρίου 2019
Ιενοδοχείο Αστήρ
Πάτρα
www.symboulos.gr
emais ymbouloθoengε .
| Τιμή Φυλλου: 1,00 ε
Περίοδοs Γr | Aρ. Φύλου 1123
[Βαρασκευή 20 Σεmτεμβρίου 2019
επικ ειρησευν
www.forumanaptixis.gr
Τουρισμός
Σχέδια για
10ετές πλάνο
> Καθοριστικός ο ρόλος των εθελοντικν οργανσεων υγείας στις εξελίξεις
Νέα δεδομένα
στην Υγεία αλλάζουν άρδην το τοπίο
Πεδίο ζωηρού Πολιτικού διαλόγου και Πa ρουσίασης νέων καινοκόμων εξελίξεων στην
Υεία αnotλεσε το 7ο Fonm Υγείας , αναδε
κνύοντας τις Προτεραιότηtες nou εmιβάλλειαι
να τεθούν από τmν noλιτεία και τους επαγγελ ματίες της ΥYεiας . Μέσα από τις aισηγήσεις
κορυφαίων εoτημόνων Παρουσιάστηκε το
καύριο , της Υείας ( noυ είναι Πολύ κοντά ) και
τονίστηκαν τα Πλεονεκτματα, όχι μόνο στην
υγεία των Πολιτν , αλλά και στην οικονομία
και την ανάπυξη , Πou αυτό κομίζα.
Κοινός τόηος για όλους , ο ρόλος Πou κα λείται να έχουν στις εξελίξεις οι εθελοντικοί
φορείς υγείας . Ο περαπέρω συνονισμός
μεταξύ τους με από κοινού διεκδικήσεις και
προτάοεις Προς κάθε κατεύθυνση είναι το
επόμενο βήμα .
Tην έναρξη δημόσιας διαβούλευoης για tν κατάρτιση 10ετούς
τουριστικού Πλάνου , ανακοίνωσε
ο Υουργός Τουρισμού Χάρης
Θεοχάρης από την Πάτρα . Προ
χωρά η σύσταση Περιφερειακού
Συμβουλίου Τουρισμού.
-αποΤην πολιτκή στην
Yείa της κυβέρ
νησης ου ΣΥΡΙΖΑ
υπεραστίστηκαν οι
εxτρόωnοί του στο
συνέδριο , ιονίζοντας
ότι δημιούργισαν
ης προύποθέσεις για
την ανταπόκριση σις
σύγχρονες πpοκλήσεις
Χρειάζεται άμεσα
αλλαγή Πολιπκής .
Είμαστε εδ για να
δσουμε αwτό το
μίνυμα, Μακριά από
ανέφικτες υποσχέσεις
υποστήριζαν α πιβερ
ηικοί βουλευτές.
Rorum
Σελ 3,-Απόψεις, σελ 8
Αναπτυξιακό
νομοσχέδιο
Αντί να επιβραβεύουμε επιχει ρήσεις πρωταθλητές όλων των
Κλάδων επιβραβεύουμε όλες
ις επιχειρήσεις συγκεκριμένων
κλάδων , τονίζει σε σχολιασμό
του ο θαν . Κατής.
Επωνύμως , σελ. 9
Αφιέρωμα σελ 1118
plopolis
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΟΠΛΙΣΜΟΣ
Γέφυρα: 15 γαλανόλευκα χρόνια
ενα γαλανόλευκο μέλλον
webster
61 εκατομμύρια διελεύσεις έχουν Πραματοποnθεί στα 15 χρόνια
λετουργίας ης Εφυρας Ρiου Αντρρίου , με τα .Χ. να κατέχουν τη
μερίδα του λίοντος ( 849%).
Παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους και ο νέος γαλανόλευκος λογότυπος της ΠΕΦΥΡΑ Α.Ε. ως επιστέγασμα κτης δε καπενταετούς διαδρομής της Εθνικής μας εφυρα . Ο Σ.Ε
συμμετείχε σε ειδική ξενάγηση στα έγκατα της ζεύξης .
your web specialists
Ο hewebster.gr
Ο τζαφέρη 16, Γκάζ , Αθήνα
Ο Φλοηοίμενος άτρα
Ο 30 935 550 605
wwwaplopοlis gr
Ανθείαs 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ :2610 315478
Σελ. 19
7 Forum www.forumanaptixis.gr
Δείτε βίντεο
από όλεs tis ομιλίες
ΥΓΕΙΑΣ