Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 19.09.2019
HRΕPΗΣΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟικοΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:2103304596 FAX:210-3304613
- Τιμή Περ. 0,50 E- Εroς : 230-Αρ Φύλλου : 6373
Οι θέσεις ΟTΟΕ και ΓΣΕΕ. Γιατί η Συνομοσπονδία δεν μπορεί να ποκηρύξει απεργία
OTOE: Αντισυνταγματική η διάταξη για τη Διαιτησία
Πότε θα επηρεαστούν σημαντικάη ΔΕΗ καιάλλες επιχειρήσεις
Ποοι χειδζον ε
χίνον από το ράλι
το τετρλαο
ΧαL τοιOι
Αυξημένοι κατά
51% οι έλεγχου
χατά του
Πόσο θα επιβαρυνθούν
άνοδο του αργού πετρελαίου . Καθησυχαστικά
τα ελληνικά διυλιστήρια . Πός κερδίζουν από
την αύξηση. Πότε θα επηρεαστούν σημαντικά
η ΔΕΗ και άλλες επιχειρήσεις
μεταφορές από την
παραεμπορίου
Το Υπουρείο Ανάπουξης & Εm.
δύσεων και η Γενή Γρομματεία
Εμτορίου & Προστασίας Κατανα λωτή αναχοιννουν την εβδομα
διαία ετχειρησιακή δροσηηριότητα
μχανισμν ελέου γα την
αντιμετάπιση του παραμπορίσυ
Ανατιμήσεις της τάξιης του ενός έως πέντε
λεπτά το λίτρο με το
πρτες επιπτσεις στις αντλίες της βενζίνης | οότερα:
και του ντίζελ κίνησης από την έκρηξη
τιμν του αργού πετρελαίου, εξαιτίας της | xοι παρουσίασαν αdξηση κατά
επίθεσης σε διυλιστήρια της Aramco στη
Σαουδική Αραβία.
καλημέρα .. είναι οι
Marefind:
Σε σύγοιση με το χρονκό διάστημα 19.06.2019-30.05.2019 , οι
Ησύχρυνη πλατφόρμα
δικτύωσης στη ναυτιλία
51% για το χρσνικό διάστημα
02.09.2019 14.09.2019.
- Οι περαβσεις αυξήθηκαν κατά
106% για το αντίστουογρονικό διά
στημα.
- Καταστρόρηκαν δενάδες παράνo
μα προtόντα, τα οποία θα διακ .
νούνταν στην αγορά και επιλήθηκαν πρόσιμα σύμφωνα με τις eίμε νες διατάει.
Με πτση άνοιξε
, Χρηματιστήριω
Αθηνν
- Έλεροι πραγματατοήθηκαν στιs
Περφέρειες Αττιχής , Πελοποννήσου και Κεντρχής Μαnεδονίας .
Οι επιχειφήσεις tλέγχου πραγμ
τoποήθηκαν σε συvegγασία με την
Ελληνική Αστνομία wαι ηη συνόρομή των τοπικν δημοτικν αγχν.
Μια νέα καινστόμος πλατφόμα wοινωνικής δικτύωσης
και εύρεσης εργασίας ατοκλειστοά για το χρο της
Ναυτιλίας και του Yachting, δημιούgγησε η Marcind
International Ltd. Η πλατφόρμα Marefind.com επτρέτει
την ταυτόχρονη διοτύωση των ναυτοκν και επαγγελματιν με τις ναυτιλιακές εταιρείeς .
Ήπιες πτωτοιές τάοεις επ χρατούν στο άνοιγμα της
σημερινής συνεδρίασης του
Χρηματιστηρίο. .
ποίησης σημεινει πτση σε
ποσοστό 0,60% , εν ο
δείκτης της μεσαίας κεφα.
λαιοποίησης ενισχύεται σε
ποσοστό 0,29%.
Από τις μετοχές της υψηλής
κεφαλαιοποίησης
- Πραγματοποuήθηκε στη Θεοο .
λονίκη τυρεία σύσκενη με υπηρ
συακούς παράγοντυς των τλεγ .
κτιχν μηχανισμν από Βδρεια
Ελλάδα και Θεσσαλία , υπό τον
Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επεν.
δύσεων κ. Ν Ποταθανάση, με θέμα
την αναδιοργάνωση των ελεγκτικν
μηχανισμν για την αντιμετάπιση
του παραεμπορίου
Το ανθράπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη
του πλοίου και της ναυτιλιακής εταιρείας Η εξεύρεση
του πλέον κατάλληλου επαγγελματία ναυτκού , σε ένα
κόσμο που καθημερινά μεταβάλλεται και οι ανάγκες
αυξάνουν συνεχς , είναι μία πολύ απαιτητική διαδι
χασία .
Ο Γενικός Δεάτης Τιμν
στις 11:00 , διαμορφνεται
863,63 μονάδες μεγαλύτερη άνοδο καταγρά στις
σημεινοντας πτση 0,50%.
Η αξία των συναλλαγν
ανέρχεται στα 2,89 εκατ.
ευρ .
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοφουν οι μετοχές της Σαράν .
της ( +1,99%), της Ελλάκ τωρ( + 1,84% ) , της ΔΕΗ
(+1,36% ) και της Coa Cola
HBC (+1,08%)
>>(TA
Created by Universal Document Converter