Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρρΕΑΕΡ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
10 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12544
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Οι ελεύθεροι επαννελματίες θα έχουν όφελος έως και 1.300 ευρ
Φορολογική ανάσαν για τους μικρομεσαίους)
Κτηματαγορά: Επανεκκίνηση
της κατμομηχανής
Έσοδα:
ΑΝΑUYΠΑΟΛΟΥΣ
υπέρβαση
του στόχου
κατά 410 εκατ .
Την πάλαι ποτέ ατμομηχανή της οικονομίας , Την κτημα .
τογορά , προσπθεί να βάλει μπροστά η κυβέρνηση.
Πέρα από τη μείωση- έκπληξη στον ΕΝΦΙΑ ο πρωθυ.
πουργός εξήγγειλε το επάγωμα του ΦΠΑ για μία τρετία
και του Φόρου Υπιροξας, ικπμάται ότm θα δσει θηση
στης νέες κατασκευές , εν εξαγγέλθηκε και έκπτωση ως
40% στις δαπάνες αναβάθμισης Των υφιστόμενων κηρίων .
Από τον Ιούλιο που για πρτη φορά έπεσε στο τραπίζ
η δίσμευση για τριτή αναστολή του ΦΠΑ η μία οικοδομή
άρχισε να ξττηδά μετά την άλλη και ήδη τα πρτα διαμε
pίσματα έχουν πουληθεί . Είναι χαρακηριστικό πως τον
τελευταίο μήνα έχουν κατατεθί περισσότερες από 300 κα.
τασκευαστικές άδεες.
Λyολογη υπέρβαση του στο - χου σημειάθηκε στα έσοδα
του προυπολογσμού του μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο κατά 410
εχατ.
Η καλή πορεία των εσόδων
αποτελεί θετικό μεν στοιχείο ,
αλλά δεν είναι αρχετό πρ0Γανέα φορολογικά μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη
ΔΕΘ θα δσουν cανάσαν στα χαμηλά και μεσαία εισοδήμαΤο
Ο Ερντογάν απειλεί με 5 εκατ.
κειμένου να καθησυχάσει τις
ανησυχίες για δημοσιονομικό
εκτροχιασμό , που γέννησαν οι
προεκλογικές παροχές από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Τον Ιούνιο που ήταν πρεκλο .
ηκός είχαμε μια κτρύπων 600
εχατ . κάτω από τους στόχους .
Με οδηγό- την είσπραξη 1,1
δισεκ . από την πρτη δόση του
τόρου εισοδήματος τα έσοδα
του Ιουλίου ξεπέρασαν τα προΟπολογισθέντα κατά 205 εκατ
τα , σε μισθωτούς, συνταξιούχους , αγρότες και μικρομεσαίους
Σημαντικά είναι τα κέρδη μόνο και μόνο από τη μείωση του καττατου συντελεστή της φορολογικής κλίμακας φυσικν προσπρόσφυγες την Ευρπη
Οπρόδρος της Τουρκίας απίλησι όπ αν δεν έpθει η βο ήθαια από την Ευρπη για το προσφυγικό ζήτημα θα ανο .
ξε τα σύνορα και θα περάσουν προς την Ευρπη περισ .
σότεροι από 55 εκατομμύρια πρόσφυγες
Για τον Ταγία Ερντογάν μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
από την 84η ΔΕΟ Αν (χα διάθεση οκ. Ερντογάν για μία
ουσιαστική επανεκκίνηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
θα πρέπει να το αποδείξε έμπρακτα. Οκ. Ερντογέν πρί
πανακαταλάβα όπ δεν νοείται να απαλί την Ευρπη και
την Ελλάδα εκμαιτύοντας περισσότερους πόρους για το
προσφυγικό Η Τουρία έχα πάρα πολλά χρήματα , περί
τα 6 δισ. για το μεταναστευτικό .
πων στο 9% από 22% σήμερα και του αντατου στο 40% από 45% .
Αυτοί που θα δουν τις μεγαλύτερες ελαφρύνσεις είναι οι ελεύθε ροι επαγγελματίες με τον φόρο για τους μικρομεσαίους να μει νεται έως και 60%.
Αυτοί που θα δουν τις μεγαλύτερες ελαφρύνσεις είναι οι ελεύθε ροι επαγγελματίες για τους οποίους το κέρδος μπορεί να φθάσει
τα 1.300 ευρ.
ανακάμπτοντας από την απότομη πτση που σημειθηκε τον
Ιούνιο . Ανάκαμψη η οποία δια τηρήθηκε και τον Λύγουστο
Ο φόρος για τους έχοντες εισοδήματα έως 10.000 ευρ θα μειωθεί κατά 60% με τον συντελεστή του 9% .
Σημαντική αύξηση
για Τις εξαγωγές Τον Ιούλιο
Πτση 2.1% της βιομηχανικής
παραγωγής τον Ιούλιο
Τα βλέμματα των ανορν
στην ΕΚΤ
Ο'νκός Δείχτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Ιου.
λίου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείχτη του Ιου λίου 2018, παρουσίασε μείοση 2,1% έναντι αtξησης 35%
που σημειθηκε κατά την σύγρση του 2018 με το 2017.
Ο μέσος Γενικός Δείχτης Βιομηχανικής Παραγωγής της
περιόδου Ιανουαρίου-Ιουλίου , σε σύρση με τον αντί .
στοχο δείχτη της περιόδου 2018 , παρουσίασε αυθηση
Τουνεδρίαση του Διοκητιχού Συμβουλίου της ΕΚΤ
Σενψηλούς Qυθμούς ανάπτυξης επέστρεναν οι ελληνxές εξαγωγές τον Ιούλιο. Στον αντίποδα προβλημα .
τισμό προκαλεί η άνοδος των εισαγωγν και η διεύρυνση
του εμπορικού ελλείμματος. Οι εξαγωγές, συμπερλαμβα .
νομένων των πετρελαιουδν , τον Ιούλιο
κατά 213 εκατ. ή κατά 7,2% και διαμοοφόθηκαν στα 3,17
διο . από 2,96 διο . τον αντίστοιχο μήνα του 2018 .
Lτην Πέμπτη εξελίσσεται σε μία από τις περσσότε
Qο αναμενόμενες των τελευταίων ετν , καθς η ετοιμά .
ξεται να ενισχύσει την ενάλωτη οιχονομία της Ευρο
νης με μία σειρά μέτρων στήριξης . Ο παγκόσμιoς εμποκός πολεμος απειλεί να ωθήσει τη γερμανική οιχονομία
σε ύφεση και ο μετωπικοί άνεμοι από το Brexit γίνονται
υσχυρότερου.
αιξήθηκαν