Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕ ΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
t Βρυτής -Νικ
oος Καραθάνς 1951-1 974* Ιδωκτήρια-Εκδότρια Σταυμίδοω L Συλιανή
Περίοδος Β' (1974)"
Ap φύλλου 6330-11.943
0,50 ε
| ΣΤον Ιερό Νοό Αγίου Χρυσοστόμου Δράμας
Η υπόθεση έχετελεσιδική σει το 2014
| 15-21 Σεπεμβρίου 2019 στη Δράμα
Με λαμπρότητα η γιορτή
Δήμευση κεραίας
κινητής τηλεφωνίας
από τοναστικό
Χρυσοστόμεια Β' στη μνήμη
42ο Φεστιβάλ
Ταινιν Μικρού
Μήκους Δράμας
του χάντμπολ
του Αγίου Χρυσοστόμου
Τιμήθηκε ο Δραμινός
Αρχιεπισκόπου Σμύρνης
ιστό της Δράμας
Ευγένιος Του νγκελίδη ς
του από Δράμας
Υπόκειται στο νόμο περί αυθαιρέτων
σελ. δη
σελ. Βη
συλ. η
σελ. 5η
Για πρτη χρονά 10 σχολεία της Δράμας στα σχολικά γεύματα
Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου πρτο κουδούνι στα σχολεία!
Τα γεύματα θα δίνονται σε όλους ! Παραμένουν οι γνωστές ελλείψεις
τους μαθητές των 10 σχολείων
της Δράμας χωρίς διακρίσεις
Για τον τρόπο κατανο μής των γευμάτων μιλάει στον
σε ειδικότητες εκπαιδευτικν
στα Δημοτικά Σχολεία της Δράμας
Π.Tyο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας
Μεγάλα για άλλη μια χρονιά τα κενά στην Ειδική Αγωγή
Μιλούν στον Π.Τ διευθυντής Πρωτοβάθμιας Δράμας και ο
πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικν Δράμας
Του θανόση Πολυμένη
ΕΤΑ από τpία χρόνα λεπουργίας του
Ι προγράμματος των
σχολικν yευμάτων , για
πρτη φορά φέτος εντάσσονται και 10 σχολεία από
το Ναμό Δράμας . Όπως
είναι γνωστό, το πρόγραμ
μα λειτουργεί από το
Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικν Υποθέσεων σε συνεργασία κές μονάδες από το Νομό μας και
με το Υπουργείο Παδείας και αφορά έχουμε κάνει μμα διασπορά σε όλους
ένα πρόγραμμα υγιεινής μεσογειακής τους Δήμους.
διατροφής για μαθητές των Δημοτικν
Σχολείωντης χρας .
Μετά από διαμαρτυρέρς των rpoηγού - Δράμας είναι: 1ο, 4ο , 10ο και 1 1ο Δημομενων χρόνων, φέτος δόθηκαν συναλικά τκό, το Ειδικό Σχολείο Δράμας και το
1.080 σχολικά γεύματα στο Νομό Δρά - Δημοτικό Νέας Αμισού , από το Δήμο
μας και για το λόγο αυτό ατιλέχθηκαν 10 Προσοτο άνης το Δημοτικό Φωτολίβους,
σχολικές μονάδες , στε να καλυφθεί η από το Δήμο Δοξάτου το Δημοτικό Κυρ
ποσότητα των γευμάτων.
Όπως λέει στον "Π.T.. ο πραστάμε - κα από το Δήμο Παρανeστίου το Δημονος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμας Εκ παίδευσης κ Σαλπτγίδης έχουμε
προτείνει προς το υπουργείο 10 σχολι Του θανόση Πολυμένη
ΕΤΙΣ πλέον ασό δοξες διαθέσεις
Ι ατό όλους, ξεανάα
μα νέα σχολική χρονά.
Ήδη , όπως είναι γνωστό,
από την επόμενη Τετάρτη,
11 Σεπτεμβρίου θα χτυπή
σει το πτο κουδούν σε
όλα τα σχολεία της χρας
άπως και στη Δράμα
Παρ' όλα αυτά , μαζί με τα
σχολεία , εμφανίζονται πά
ντακαι τα διάφορα προβλή
ματα, όπς για παράδειγμα
τα κενά που συμπληρνοονται από τους αναπληρωτές ,
Τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο
πρόγραμμα , από την περοχή του Δήμου
Αοσμός σε σχολείο mς πόλης Το 2018 (Φωτογραφί oρχείου).
στην προσχολική αγωγή, έχουμε επάρκeα αιθουσν . Για
να καλυφθούν α ανάγκες των νηπταγωγείων, ζητήσα με
αλλά και τα κενά σε εδικότητες Μεγάλο ήτημα επίσης ετηλέον 5 wη τήημα της σχολικής στέγης αυτή
γίων και 1ο Δημοτικό Αγίου Αθανασίου
ωyούς
αποτελεί η Εδική Αγωγή, ότου έχουν να γίνουν ποσλή
ψας πολλά χρόνα κα σήμερα πλέον αντιμετωπίζονται με
δυσκολία
. pωνός Τύπος, προκεμένου να ενημερσει τους
αναγνστες του, μλησε χeες με τον προίστάμενο Πρω
τοβάθμιας Εταίδευσης Ν. Δράμας κ Ανδρέα ΣαλτιγΜίδη όπως και με τον
πρόεδρο του Συλλόγου Εκ.
noιδευτικν Πρωτοβάθμας
Ν Δράμας κλάζαρο Αρτε
Ο καθένας από τη ματιά
του , δίει το δκό του
σίγμα, εν συμφωνούν και
α δύο στα κενά ποu υπάρ
χουν στα σχολεία . Αναλυτ κότερα , από την πλευρά
του ο κ Σαλιγγίδης μιλντας χθες στον "nΤ., en σημαίει ότι μέχρι στιγμής
όλα ξεκνούν καλά χωρίς
δα τερα προβλήματα και
τονίζα ότι έχουν γίνeι όλες
α απαραίτητες διαδκασίες
yα να πάρουμε τους αναπληρωτές που χρειοζόμαστε και πιστεύω ότι μέχρι
τέλος της εβδομάδας θα
έχουν προσληφθεί έτσι
στε τα Υπηρεσιακά Συμ
βούλια να τους τοποθετήσουν στη θέση τους με τον
ανασμό στα σχολεία
Όπως επίσης επισημαίνε,
wpeιαζόμαστε κάποιους
εκταιδευτικούς καλλιτεχνκν , θεατρικής αγωγής
μουσικής και πληροφορ .
κής και πιστεύω ότι με το
ξεκόημα θα είμαστε έτοικό Αδρανής-Ννηφόρο .
Όσον αφορά το
επαρκεί και δεν υπάρχουν σοβαρά ητήματα, εν αναστέλλεται η λετουργία του 11ο Νηταγωγείου Δράμας
του Νητιαγωγείο Κάτω Βροντούς και του Δημοτικού Σχολείου Βαθυτόπου καθς δεν υπάρχει επάρκεια μαθητν
στε να λεπουργήρουν.
Όπως τονίζeι ο κ Σαλτηγγδης, τα γεύματα γίνονται από εταιρεία ποoυ έχει επλέξει το Υmοuργείο uκαι θα μοράζονται
σε όλους τους μαθητές
του κάθε σχαλείου
χωρίς να γίνεται οποιαδήηοτε επλογή μαθη τν . Για την κατανομή
των 1.100 yeυμάτων
που πρόσφερε το
Υπουργείο , λήφθηκε
υπόψη ο αριθμός των
μαθητν των σχολείωw
μας, στε να μπορ
σουμε να συμπληρ σουμε το νούμερο αυτό
και με βάσει τις απή
σεις των σχολικν μο νάδων.
Αναφορeκά με τα σχολικά γεύματα , μίλησε
στον Πρωνό Τύπον
και ο διευθυντής του
1ου Δημοτικού Σχο
λείου Δράμας κ . Αλιαβιάδης Σαλπγκτής ένα
από τα σχολεία που
συμμετέχουν στο πρόγραμμ .
σελλη
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπεροσύγκρονες υηpεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνoης ,
ηεξΕλιξη στην εξέταση του μαστού
.Υπέρηκος Μαστού
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υnέρnχo-Τhplex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Fax 25210 22415
email: [email protected]
| σελ4η
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδns
Ειδικός Ορθοδοντικός
Τηλ. 25210-30076
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Πάντα διπλα 6ας αξοτέτη
μαθράτι τροάντο
Κιν. 6932-347415
Όπως μας εξήγησε ο
προίστάμενος Πρωτοβάeμας Εκπαδευσης , "τα διάφορα κενά εναι ανάλογα
με ης ειδικότητες, εν για
ης ανάγκες τις δορονης
υποχρeωτικής εταίδευσης
Νέα Δικύθνση
Γ. Παπανδρέου 34-2οs Οροφοs
ΒΕΝΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
2521055122 Ο6977 472890
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
Συyχαίρουμε όλουε τουs επιτυχόντεε του Νομού
τους 6την ΤριτοB4ιa
Γιάννης
Δpάμας δια την ει66χωyή
Εκπαίδευ6η Και τουs ευχόμα6τε καλή οταδιοδρομία!
Tρόσeοση
Γαζάνης
στη δύναμη σου!
στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Άρμεν 17, Δράμα τηλ. 2521 05746 7 Κιν. 6974765815
www.prosvasi.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα