Πρωτοσέλιδο Kontra News: Σύνδεσμοι της ΕΥΠ σε όλα τα υπουργεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΜΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Το νέο καθεστs έδοσs των αναnnρικν συντάξεων
Πaρouσιάεμο ΕΦΚΑ. Σοus aνaπήρous με noσοστό αναπnρias
έωs 67 χορηγείται το 50Χ Tns eθrικns συνταξns . Πa noooστό
aναπηρίas από 67% έωs και 79,99% δνεται το 75% τs εθrικής
σύνταξηε, eν ολόκληρη δίνεται μόνο σε συνταξούχοus με
nooοστό αγαnnρίas 80% και άγω . Επισημαίνεται όι το υnοupγείο
Eργασίas σχεδιάζι να Πρακωρήσει στη θέσnισn νέων , εαίων
κανόντων για I συτάξεs αγαπmρίas . Ειδικότερα αγαμένεται να
τεθεί σε ισχύ ο νέos καγονισμός nou φέρνει enaiss προϊποθέσειs
για Τν έκδοση αναπnρικν συντάξειον
ΡΕΠΟΡTΑΖ ΣΕΛ. 3
KNTRΑ
ΚΟΝTRA!
Ζωντανό . ΑνατρεΠΤικό . Ασυμβίβαστο
[email protected]
Δευτέρα 2Σεπτεμβρίου 2019 * Ετοs 60 Φύλλο 1723 18
kontranews.gr
ΚΑOE ΔΕΥTΕΡΑ ΣΤΕ 12ΤΟ ΒΡΑΔΥ
Επιστροφή στιs ένδοξες εποχές τns ΚΥΠ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΠ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Για να ελέγχουν υπουργούς και κρατικά στελέχη!
ΟΛΙΚΗ επιστροφή στις ένδοξες εποχές της ΚΥΠ μεθοδεύει το Μαξίμου στην
εναγνια προ σπάθειά του να ελέγχει κάθε δραστηριότητα σε υπουργεία,
οργανισμούς και ΔΕΚΟ . Σύμφωνα με καταγγελίες κορυφαίων στελεχν της
αξιωματικής αντιπολίτευσης η νέα διοίκηση ης ΕΥΠ πρόκειται να αναζητή
σει συνδέσμους σε κάθε υπουργείο και σε όλους τους νευραλγικούς τομείς του
κρατικού μηκανισμού.Στην ουσία δημιουργείται ένα δίκτυο πρακτόρων Πoυ
θα ακολουθεί τις κινήσεις των υπουργν και των αντερων κρατικν λει
τουργν γιατί προφανς το Μαξίμου δεν τους έχει μεγάλη εμπιστοσύνη.
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΑ
Μητσοτακης:
Μεινουμε τα
φορολογικίά βάρη
χωρίς καμία
καθυστέρηση
δεν δικαιούται
"να μαfzει Πολιτικά
ΠΠIχνίδου σοβάρος
Nυττρεγμένων
uθρηων!
ΣΥΡΙΖΑ
ΕΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΞΟΕAΣ ΡETE
)Ε1.3/
ΣΕ. 3
ΣΥΝΕΙΕΑ ΣΤ Σ.Τ
China
-ΠΑ04Γ
- ΜΜΑ
Οργιο
φοροδιαφυγής,
σε Σαντορίνη.
ΚαΙ ΚέρχυΩτ
ΕΝΦΙΛΑΤΙΑνα
Προσεξετεσταs
εκκαθαριστΙΚEENS
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Οπονηρός κόριοs Μακρόν
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Τms διακυβέρνησηs Ts χρα
από τον Αλέξη Τσίnρa , ο Εμμανουέλ Μακρόν
eμφανίστκε ένθερμοs υnοστηρικτής των
ελληνικν θέσεων στα θεσμικά όργανα ns
κονότηταs
ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ο Αλέξηs Τσίπρas
ανακάλυψε ό n Βοήθεια nou ηρόσφερε ο
Μακρόν είχε τεράστο κόστοs για η χρα .
ΓΑΤΙ ο rλλοs Πρόεδρos niεζε ασφυκτικά
τον ηρωθυπαυργό να αγοράσει δύο γαλλικό
φρεγάτεs.
ΜΟΝΟ ΠΟυ ο Αλέξηs Τσίπpas δεν τσίμπησε
το δ8ωμα . Αρνήθηκε ακόμαι
Πρόταση ενοικίασns των ο φρεγατν γιαn
στην ουσία και Πάλι συνιστούσε αγορά με
υπερβολικό κόστο
Επυμωσιμκή Πρεμίέρα
της Εθνικής σin κίνα:Διέλυσε
80-60 0 αυροβούνιο
Τρύμος για τον κυλόνα Ατόριαν στις Μοιχίμες
ΣΥΝΕΕΑ ΣΠ ΕΛ 7
-> ΣΕΛ. 7