Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Καταργούν με νόμο τις κλαδικές συμβάσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΑΡΙΕΟΥΗΕ ΤΑ ΓΑΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ
ανοίξουν λεξικά και έστελε mν κομματική αντnaράθεση στα
ύψη . Η np . υπουργός Παλτισμού Μυροίη Zopμπά υnοστήριξε
τmν άπouηn όπο πρυθυπουργόs <φάνηκε να ανoίγeι ουσιαστικά
το θέμα αλλαγήs ms eerκής στραmγικής για mν enιστροφή
των Γλυπτν του Παρθεννα-.
Αλλαγή ms εeνικήs στρατηγικns για την επιστροφή των Γλυπτν
του Παρθενγα έθοσε εξ αrτικειμένου ο πρωθυπουργόs Κ.
Mτσοτάκηs με mw συνeουξή του στην Βρετανική eφημερίδα
OEserver . Η έννοια τηs λέξns κδανείζω, και αν αυτή σημαίνε
αnοδακή ιδιοκτπσίαs του εδανειστήν, έκανε τουs noλίtes να
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 3
ΚΟΝTRA!
KGNTRΑ
Ζωντανό . Ανατρεmτικό . Ασυμβιβοστο
KΟΝR 4
kontranews.gr
Τρίτη 3 Σεπεμβρίου 2019 * Ετos 60. Φύλλο 1726 * 1 ε
, ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 12 ΤΟΒΡΑΔΥ
Με Πρόσχημα
τη διάσωση των
Προβληματικν επιχειρήσεων
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΜΕ ΝΟΜΟ
ΤΙΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Με συνταγή ΣΕΒ οι αλλαγές στα εργασιακά
ΤΑ ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ με ανατροπές και παρεμβάσεις σε κλαδικές συμβάσεις,
συνδικαλιστικό νόμο, αλλαγή στις υπερωρίες μερικής απασχόλησης, αλλά και
τηρύθμιση των 120 δόσεων για χρη στον ΕΦΚΑ θαφέρει το νέο αναπτυξια κό νομοσχέδιο. Αν και το οικονομικό ειτελείο, κρατά τις αναπτυξιακές αλλαγές
για να τις ανακοινσειο πρωθυπουργός από την 84η ΔΕΘ, οι άλλες διατάξεις
που ανακατεύουν ξανά την τράπουλα των εργασιακν, ανομένεται να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις. Ο λόγος, για το δεύτερο Πακέτο αλλαγν σε εργασ ακά και αοφαλιστικά θέματα της νέης κυβέρνησης σε δύο τομείς που αφορούν
εκατομμύρια εργαζφμενους και ασφαλισμένους
Ματσοτάκιης:
Δρομολογούντπι
μεγάλες ιδιωτικές
επενδύσεις
για την Ελλάδα
ΕΥΡΙΖΑ: Για λίγους
κΠι εκλεκτούς
το nναπτυξιακό
σκέδιο της
κυβέρνησης
ΣΕ. 3
ΣΥΗΒΕΑ ΣΤΗΣΕ. 3
Οnες or
Fuλiuyές
ΑΤμδρομικ :,
1101μίτονταν
γη αγωγές οι
συνταξιούχοr
yια την
1' κατοικία
EεΚινά Πόλι το Πρόγραμμα.
3διηνομής φρούτωτ, Πικινικν και
γίλακτος σπα υχολεία ά5
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Γαλάζιες πατρίδεs . .
ΕΚΤΟΣ από τον συμβολισμό nου σηματαδοτεί
η φωτογράφιση του Ερτογάν με φόντο τον
χάρτη τns λεγόμενns Yαλάζαs Παrρίδas
που εμφανίζe το μισό Αιγαίο ωs τουρκική
Βάλασσα , ο σουλτάνοs επιδικει να στείλει
και όνα μήνυμα στην Ελλάδα.
ΣΤΗΝ ΟΥΣΑ θέτει ένα εκβιαστικό
εκμεταλλευέμενοs την στρατωτική υπεροχή
Tns Tουρκίαs.
ΓΑ ΤΟΝ ΟΥΛΤΑΝΟ η Ελλάδα θα Πρέnει
να κάθεται φρόνιμα , γιατί σε διαφορετική
Πeρiπτωση μπορεί να έχει συνέπειεs όπωs n
Κύπρos με τον Απίλα.
Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ μιλάει με το θράσ0s ενόs ηγέmη
neριφερειακήs υneρδύναμns no ατάφερε
να εκβιάσει Αμερικανούs και Ευρωπαίοus
χωρίs να έχει υποστεί μέχρι τρα καμία
συνέπεια
1UBKIΥE
ΥΑΤΑΝ
00 km2
Φουτνει ο εμπορικός πόλεμο : Η Κνα
Προσέφυγε στΟν ΠΟ: εννίον των ΗΠΑ
ΕκληρήπίντησητηςΑθήνης στον
συυλτήνο για τηV αγμλάζιΗ αΤρίδαρ
ΣΕ 3ν
ΣΥΝΕΙΕΑ ΣΠ ΕΛ 7
ΣΕΛ. 7