Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΥΤΕ ΧΟΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΣ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Απουσίαζαν
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
. ΒΑΡΟΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΛΙΜEΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
για 4n φορά!
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΕΦ .ΠAΤΡΙΣ.
Διαβούλευση
Τ. 4λop
e HAε.
ΠΑΤΡΙ
για την ανάπτυξη
Ο ΛΟΓΟΣ
στην Ολυμπία Ο%
ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΙΟΥΣ
ΗF ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΟΣΗ
ΗΛΕΙΑ-ΠΑΤΡΙΕ -μα
Tτάpτη 21 Αυγoστοu 2019 ptriuμο Appός φiλλου 41661 ΕΥΡΩ 0,80 e Τμή Αθήνος 1
ΣΥΝΕΛΗΦΟΗ 61ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ Η ΦΕΤΙΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
και χειρότερα
Περιβόλι με χασίς
στην Ανδραβίδα!
ΟΙΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΚΟΤΑΖΟΥΗ
ΓΑΕΜΕΙΜΜΑ
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ
ΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΑΝΑ
Πρόσκληση σε ορκωμοσία
Δημοτικής Αρχής
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΙΛΟΥΝ
ΔΕΝΜΠΑΙΝΟΥΝ
ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΝΑΨΩΝΙΣΟΥΝ
16.17
Μετά v cmκupωσn
mς εκλογς κοι την oνοκήρυξη του nmuκόνος
κα των εnλanoνuν
συνδυοσμν , σύμφωνα
με τις υn' oρθμ 17/2019
& 17Α/019 anoφooεs
wυ Πaλυμελούς Πρωτο
δυκείου Αμαλιόδος , ος καλούμε στmv
nρoβλεnoμενη ano 1ο όρ0pο 52 Του Ν.
365272010 οpruμooίa, στο Δηματικό 0
στpο Αμαλιος (npnv Φυλοnέ , oε δημόσια ουντδρίοσn, στις 200014 nμέpα
Ποροσκευή και ρο 21.00.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΝΕΓΕΝΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΟΡΚ0ΜΟΤΑ
ΔΗΜΟΤΙHE ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-200
Eo tmν tuή νο σος ηροσκο
λέοω στην Μεή 0οκνοσίος το.
νέου Δημοτuκού Eυμβουλίου του
Δήμου Αρχοoίος Ολυμnίος oou θa
npoγpoτonoυeεί τmv Κυpιοκή στις
15 Αυγούστου 2019 και ρο 11.00
η. στο Δημοτικό κατόστημα (o
θουσα εδηλσεων του Δάμου
Σος nρoσκαλούμε να ιμήσετε με mw οpουoία σος w eλετή ορκωμοσίος της Νέος Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ανδρ ισoνος-Κρεστένων , η onoio θa διεξαθεί τmν Δευτέρα 8
Αυγοόστου 2019 και ρo 20.00 στο κτίφιο του Κέντpου Περ
βαλλοντικής Εκnoίδευοης Κρεστένων inpumv Moθnτική Eστία.
Ο Δήμορος
Ανδρσνoς- Κpεστένων
Aoνόσιο Μnoύκος
Ο ΕΚΛΕΓΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΙΑΙ ΟΛ
ΓΟΡΠΟ ΕΡΠΟΠΟΥΟΣ
0εδεpς ΔΜμορκος
noης Λυμηέρης
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΑ ΤΟ ΚΠΙΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
istante
μικρές
Καθημεριν
13:30.20:10
αγγες
ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΠΗ ΙΚΕ
ΣΤΕΑ.
μγάλεςΤ41Α)
ευκαιριες)
34 Φio Η
nopoueidze
ο Κυν/νν roMν
eς άμα 1p
iνo mm /4 iη έανήρίν .Μμκ 135
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣΕΝΙEΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ