Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
@ ΜΙΝΟAN LINES
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8oνl οο opm
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΟ-ΜΗΛΟΣ-ΠΕΡΑΑΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΝΕΡΑΤΙΑ ΔΡΟ οΟΑ 206aς 15.
κe έμπm &Κυpκή στς 0
κτπτu μ λs
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ετος ιδρύστως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αριθμός φύλλου
ευπλιυμε κα ειεμar raατ PLe
οaίδρυτής . ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Δευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΣΥΡΗ
www.minoan.gr
18.624
ΙΣελίδα6.
Σελίδα 23.
Πρτη Πρόβα Γ' εθνικής το Σάββατο
για τον ΑΟAΝ απέναντστον Γιoυχτα
ΕΑνάγκη ολοκλήρασης των νέων φυλακν
Νέα συζήτηση για τον ΒOΑΚ
. Σε διαρκή επιφυλακή η
Πυροσβεστική
Θα ξεκαθαριστεί πς θα πραγματοποιηθεί το έργο
Σελίδα 5
εντός του μήνα , για να κούς φορείς, napoυoιάζο - nou θα μπορεί ενδεχομέ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΤ δούιε Ποιο είναι το σχέδιο ντας Παράλληλα τις προ - νως να δημιουργήσει κα,
Ρeπορτά :
της νέας κυβέρνησης , δή .
λωσε ο Περιφερειάρχης
τάσεις μας για να μπορούν
να προχωρούν οι μελέτες Ομως εμείς αυτή την
των έργων ., συμπλήρωσε ρα θα περμένουμε τη
,Οκ Αρναουτάκης επα - συνάντηση που θα γίνει
θυστερήσεις
Εντός του φετινού Αυ.
Υούστου θα συζητηθεί ο
σχεδιασμός που θα γίνει από την κυβερνητική
πλευρά για τον Βόρειο ο. θέση της Περιφέρειας μοδιότητα , από το 2011 θα νέα πολιτική ηγεσία της
δικό Αξονα στην Κρήτη.
Αυτό επιβεβαίωσε με nου την ενδιαφέρει ως το
δηλσεις του χθες ο Περ . πική αρχή, αλλά και την θέμα μελετν αλλά θα ήφερειάρχης κρήτης Σταύ κοινωνία γενικότερα , είναι ταν έτομες και δεν θα ακό Συμβούλιο της Κρήρος Αρναουτάκης αnαντ να γίνει ο Βόρειος Οδικός χρειαζόταν να συζητείται της , επεσήμανε ο Περιφε
ντας σε σχετικές ερωτή . Αξονας ως κύριο και ση.
Η θέση
της Περιφέρειας
Αναφερόμενος στην
ρεια Κρήτης είχε την αρ - ρωθούμε επίσημα από τη
Κρήτης εξήγησε ότι εκείνο είχε εκπονήσει τις μελέτες χρας και μετά θα δούμε
και σήμερα δεν θα υπήρχε ποια θα είναι η τοποθ
τηση μας στο Περιφερε
πάλι ενδεχάμενο
Δυσλειτουργεί το
Δημοτικό Συμβούλιο
σεις δημοσογρόφων για μαντικό έργο για τονησί , και χρονοτρ0 λαγής ρειάρχης
νέες χατην εξέλιξη που μπορεί να χωρίς να είναι στο επίκε ράξεις και οτιδήποτε άλλο
έχει ο ΒΟAΚ με αφορμή ντρο ο τρόπος της δημ τόσο τα
τροχαία συμβάντα , όσο μάλιστα χαρακτηριστικά
και την γενικότερη αγωνία των κατοίκων και των αγωνισμούς ή αν γίνει σε
επισκεπτν για το αν η ένα, δεν είναι το κυρίαρχο
Κρήτη αποκτήσει ένα σύγ - θέμα nou μας anaσχολεί
χρονο αυτοκινητόδρομο , Μας ενδιαφέρει να γίνε
όπως θα πρέπει να έχει,
Ο. Αρναουτάκης είπε
ότι το Σάββατο στο Ρέθυ - πρέπει να τρέξουν Υρημνο συναντήθηκε με τον
Υφυπουργό Υnoδομν κ ασφαλς και αυτό εί.
Γάννη Κεφαλογιάννη , οπότε έγινε μα πρτη συζήτηση γύρω από το θέμα θυμίζοντας ότι η Περιφ αυτό.
Είχαμε μία δίωρη συ- κάθε σχεδιασμό του Υνάντηση για όλα τα θέ - πουργείου Υποδομν δι .
ματα nou αφορούν το Υ - αχρονικά Καμιά nολιτική
Πουργείο Υπoδομν και ηγεσία ή κυβέρνηση μέχρι
βασικά για το θέμα του σήμερα δεν μας συμπεβόρειου οδικού όξονα στην ριέλαβε στον σχεδιασμό
Κρήτη, noυ αποτελεί το Πάντα ότι μαθαίναμε ή πρτο θέμα για το νησί.
Μόλις ο κυπουργός έχει σκεψή μας στο υπουργείο
αναλυτική ενημέρωση από και αίτημά μας για ενημέ
την πλευρά των υπηρεοιν ρωση Και όχι το αντίθετο
του υπουργείου υποδομν , όηως θα έπρεπε να ενημεθα κάνουμε άμεσα μία συ - pωνόμαστε και να ενημε
νάντηση στην Αθήνα , η ο - ρνουμε το Περιφερειακό
nοίa μπορεί να γίνει και Συμβούλιο και τους τοπ Η ΣΜΕΧΕΙΑ Στη σείδο 24
ουργίας του έργου . Τόνισε
αλλεπάλληλα
ΓΙΟΡΤΗ
MΥΖΗΘΡΟΠΙΤΑΣ
ΑΒΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΙΣΑΣ
Σελίδο 24
πως -αν γνει σε τρεις δι .
(ιστος
το έργο.
Αν μας ρωτήσουν αν
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
γορότερα οι διαδικασίες
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ναι σημαντικό, , εξήγησε
ο Περιφερειάρχης . υπενΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!"
00ΟΑ το με κιαμ 11SΠΚ
ΠΑΟΥΡΙ ΦΑΓΕΤΟΤΑL uE ΠETIΚ1493ΠΧ
ΤΕΣ ΓΡΟΥ ΚΟΛΙΟΣ (0TX) 1%/
ΙΚΑΛΑΜΑΡΣ FΟΚO% ΚΟΥ
09.08
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ρεια Κρήτης είναι έξω aπd
ΠΒΠΕ ΗΠ: Π1
ΙΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΙΤΕΑ.
346/ΠΚ
. ΜΑΝΟΛΗΣ
ΑΛΕΤΑΚΗΣ
ΝΑΣΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟ
ταν μόνο μετά από επί.
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
rΠΑΝΑ ΔΕrτε nΕPοτεΡE ΠΟΣΦΟΡEΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ KE ΣTM ΣLAΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ CDOOK to
www.fecοbook.com/Onuponλείο Mυλωνάης
Φρέσκαα φροωτα και Aαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51- Aιo ΝikoΛΑΟΙ. ΤΗΑ 8410 21711
or ΤΕΝΤΟΤΕΙΝΙΚτο
ΑΠΟΤΟΛΑΚΗΙ AΗΑΡCAΣ
ΠΑΝΕΚΙΙΝ5
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΧΑΝΑ-5PAΔΙΝΑ και ΉΜΕΡΗΣΙΑ δρομολόγια από/προς ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΚΕΤΑ προσφορν από :
f+76α 30%
ΕΚΠΤΩΣΗ στα ημερήσια
δρομολόγια σε ΚΑΜΠΙΝEΣ
/9% και ί.x. οΧΗΜΑΤΑ
,. οe ση γpαμμή Κραδεου
ερ1 Στα μιλη ΑΝΕK Smar
σε ΕΠΙΒΑΤΕΣ και Χ. οΧΗΜΑΤΑ
0 ουστη pαμή Κολοί
ΔΩΡΕΑΝ
| ειστήριο σε
4κληνη ΚΑΜΠΙΝΑ
ΕΚΠΤΟΣΗ.
, στους νούλους
20 επιστροφής
1 εmβάτης σε Οικονομική θέση DECK &1 L .
ΕΝΕΜΕΡΟ0ΕΤΕ ΑΑΥΤΚΑ ΠΑΤΕ ΕΚΤΑΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΠΑΤΩΝ ΠΟΙΝ ΣΤΟΝΤΕΞΙΔπο ΣΙΣ ΠΝΤΟΡΑΤΟ ΕΝΤΡΚΟΤΜΗΜ ΕΡΑΤΡΣΕΝ ΠΕΡΝΑE 2104197400.HPKABO: 2810308000 κΝ ΣΤΟ Www.anek.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα