Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΑNE
ΑΤΟ Χη
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΜaναAAΕΑΡ ΠΕΡ0ΕΡΞΑ ΕΦΕΡΑ-ΕΤΟE wνnε s6
ΟΚγια τα γήπεδα,
όρος για 3 βελτισεις
Ενος Πατρινός.
βοθμολογτί
oμuoΜ.Ο
μκύο κ Λ
Eεo &p, οo pελ pn εnλn t yο
pe. Η φήupu po
oο pporoo m on βυκ a yο
υ ο 11 φ
ο woge
φκp s
Φόβος και τρόμος
η άγρια εφηβεία
ΛΕΒΕΝΤΗΣ,
ΕΝΤΙΜΟΣ
ΑΝΘΡΟΠΙΝΟΣ
ΜΕΠAΑ
κρούσματα
οσύδοκων
διαρράξεων
και ελοιν
μνορούς
πρωsαγωνιστές
ιστορίες οε
λίγα 24ωρα
οτργonoίnoov
τnv EΛΑΣ
ο Αxαία
και Ηλεία
Mnopoν, εpd
σuνa. Euppία
eopuv ueυupouν
nεpε o o tw
ppi Λaga iea w
ίvo B ΕΛA tn
ο eντιμευκούρ εpοτκ εκυ r antέe
μpooλος eie
ο opnό
ΑΝΑΨΕ
Η ΗΛΕΙΑ
ΓΑ ΤΟ ΕΡrΟ
ΑΡΟΡΟ ΤH n.
ΤΑΜΟΗ
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
ΠΟΙΝΙΚΟ
μονλ ντις
pkwpe
poodσ
ούuυw
δφo αν κpd
wpps κ ip ω
μu pον ye .
ηapβοv
ο 100 λέξεις
ΚAΙΡΟΣ ΠΑ
ΣΟΒΑΡΗ
ΠΕΡΙΟΡΟΥΡΗΣΗ
Γενική ανάφλεξη σε τρία μέτωπα
Hay4 Μimopιo
ακφ ακ
Aye Avdp
xeupexηpum
φοo ντ lad, ο αxνuαa,νάνμενήνο ω wpίu gu
φΝ σοφύ , o iaoφνοά w yolw
αυνan n ou Μn Μ u bp αφi i .
Tho oxt
pew tφε e ε
α60 δμn
Ο φράκτης
Πέρασε
το μήνυμα
Madθeε pe
Τον έκαψε
ηφωιά
Που άναψε
Euφea p
pμυφ neo
. ρ κο
ovetwοικ
pίοpo ο δ
Ma ας e
νκάς pP