Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΠΑ ΕΝΤΑ
-) ΕΝTΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ (
ΙΡΡ FAΕΡ
ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12317
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Φόροι 500 εκατ. ευρ έμειναν απλήρωτοι τον lούνιο
αΦρέσκαv φέσια 3,6 δισ. το α 6μηνο
επέρασαν τα 3,6 δισ. ευρ τα αφρέσκαν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία
το πρτο εξάμηνο του έτους . Τον Ιούνιο, πριν ακόμα ξεκινήσει η πληρωμή των
φετινν εκκαθαριστικν του φόρου εισοδήματος, οι φορολογούμενοι άφησαν
απλήρωτους φόρους σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρ. Πολλοί εγκατέλειψαν πα λιές ρυθμίσεις για ναυπαχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, που έχει περισσότερες δόσεις.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φούσκωσαν τον περασμένο μήνα κατά 473 εκατ. , ποσό
που είναι αυξημένο κατά 10,6% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2018 , όταν τα νέα ληξιπρό θεσμα χρέη είχαν ανέλθει σε 428 εκατ. ευρ.
Από τα 473 εκατ. ευρτων ληξιπρόθεσμων, τα 293,67 εκατ . ευρ, δηλαδή πάνω από
τα μισά , είναι οφειλές από ΦΠΑ που δεν πληρθηκαν .
Σταδιακή κατάργηση
των τεκμηρίων διαβίωσης
Οικονομικό κλίμα:
Πράσινο φως για την άρση
ασυλίας Πολάκη
Από Το κακό
Γταδιακή κατάργηση των τεχμηρίων διαβίωσης
προανήγγελε ο κυβερνητικός εκπρόσοπος , Στέ
λιος Πέτσας για τον κδικα φοολογίας εισοδήματος
που θα έρθει σε λίγες ημέρες στην Βουλή .
Με αφορμή την αποφυλάκιση του Επαμειννδα Κορ
κονέα , ο οποίος καταδικάστηκε για την δολοφονία του
Ηην dρση της βουλευστο καλύτερο
. τιχής ασυλίας του
Παύλου Πολάκη απο φάσισε η Βουλή . Ψήφ.
σαν συνολικά 176 βου .
λευτές μετά την αποχ .
φηση σύσσωμης της .ο
του ΣΥΡΙΖΑ. Για την δι .
κογραφία με τις κατηγο ρίες για ηχογράφηση του
Γιάννη Στουονάρα 163
βουλευτές από την ΝΔ ,
το ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας . Οι 13 βουλευτές
του ΚΚΕ και του Μέρα25 τάχθηκαν κατά . Για την δεύτερη δι
κογραφία που αφορά πρην στέλεχος του ΚΕΕΛΙΝΟ υπέρ της
άρσης ασυλίας ψήφισαν 162 κατά 13 βουλευτές και1 ακόμη βου
λευτής παρν . Ο Παύλος Πολάκης έχανε λόγο για ξεκάθαρη πολιτιχή δίωξη σε βάρος του .
Τ μηνύματα που έρχονται από τις αγορέ , και
τους πρόδαομους οικονομικούς δείχτες , όπως
ο δείχτης οικονομικού κλίματος μετά την πολιτι
κή αλλαγή , αποτυπνουν τις τάσεις και δείχνουν
ότι η Ελλάδα μπορεί να αναχτήσει την απαραίτητη εμπιστοσύνη και να αλλάξει σελίδα . Επί ΣγΡΙΖΑ ο σχετικός δείχτης πήγαινε από το κακό
στο .χειρότερο . Ξεπερνντας , τον Ιούλιο 2019,
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ο Στέλιος Πέτσας είτε
στον ΣΚΑΙ 100,3 ότι στόχος είναι να αλλάξει τις δι ατάξεις του Ποινικού Κδικα και τις αστοχίες με τις
οποίες καταδικασθέντες για εγκλήματα βγαίνουν έξω .
πρτη φορά από το 2014 τον μέσο ευρωπαικό όρ0 και φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από
τον Μάρτιο του 2018 ο Δείχτης Οιχονομικού Κλί
ματος για τον Ιούλιο , έρχεται να προστεθεί στις
προσδοκίες που υπάρχουν για την ελληνική οιχο Για την οικονομία υπογράμμισε ότι οι αγορές είναι ο
αυστηρότερος κοιτής και τρα δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές δυνατότητες της χρας , γe
γονός που φαίνεται από τα χαμηλά επιτόκια .
νομία
Λιανικό εμπόριο:
Πτση 2% στον τζίρο τον Μάιο
6μηνα έντοκα:
Βουτιάν επιτοκίου στο 0,15%
Ανεργία:
Μειωμένη στο 17,6% τον Απρίλιο
Μο 17,6% διαμορφθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον
Απρίλιο του 2019 , σε σχέση με 18,2% τον προηγούμενο μήνα , σύμφωνα με στοιχεία της Ευrostat . Η Ελ .
λάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού
ανεργίας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι
( από 19,8% σε 17,6%6 ) , Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε
σε 834.000.
ποσό των 813 εκατ. ευρ άντλησε το Ελληνικό Δη μόσιο από τη δημοπρασία εντόχων γραμματίων εξά
μηνης διάρκειας . Το επιτόχιο διαμορφθηκε στο 0,15%
από 0,23% που ήταν στην προηγούμενη αντίστοιχη δη μοπρασία , εν η έκδοση υπερχαλύφθηκε κατά 2 ,51 qo ρές από 1,61 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.567 εκατ . Ευρ.
τωτικά κινήθηκε τύσο σε ετήσια όσο και σε μην
Laία βάση ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο τον Μάιο . Ο
Γενικός Δείχτης Κύκλου Εργασιν στο λιανικό εμπόριο
κατά τον Μάιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δεί .
κτη του Μαtου 2018 , παρουσίασε μείωση 2,0% χαι σε σύγνριση με τον αντίστοιχο δείχτη του Αποιλίου 2019 , μεί .
ωση 4,8%.