Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κατάργηση της 100% Προκαταβολής Φόρου ζητά το ΜΕΡΑΣ
>>> ΤΕΛ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗL
ΗΝΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Οικονομικόν κα Επιχειρηματικν Ειδήσεων -Προμηθειν και Δημοπρωσιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Emalkoikonomiki1 999Οgmal.com ΕΤΟΣ 220-Τιή Πεp.0,50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1990 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected]
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστυνος 5 ) : Τηλ :2103304587 FAX :210-33046 05
ΑΦ. 5529 Πέμπτη 01.08.2019
ή Email: pan15%3Οotenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
Διευκολύνσεις
από την Εφορία
σε όσους
επλήγησαν από
φυσικές
καταστροφές
2>> Τλ.
| >>ΣΕΣ
Στα 747 εκατ. ευρ οι ειοπράξεις
από bad banks
Η ατζέντα Αδ. Γεωργιάδη τοαπεζιτν για
ασυλία , POS και χρηματοδότηση
Μεινεται το επιτόχιο
σις ρυθμίσεις τοος τα Ταμεα
Πρόκειται για τους δήμους
Πολυγύρου , Νίας Προτονυbας Σιθωνίας , Κασσάνδρας και Αριστοτέλη της
Πεοιφερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής της Περυφύοειας Κεντρικής Μακεδονίας και τους δήμους
Αλεξάνδρειας , Βέροιας
και Νάσυσας , της Περpeo
ειακής Ενότητας Ημαθίας
της Περιφέρειας Κεντρικής
Μαχεδονίας
Με απόφαση που υπέγρα
ψε ο Υφυτουργός Οικονο
Βεσιρόπουλος , προβλέτε ται η παράταση και η αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλν φυσικν
και νομικν προσπων
προς τις ΔΟΥ μέχρι τις 101-2020, στοις δήμους που
επλήγησαν από τις μεγάλες|
φυσικές χαταστοοφές .
Ατόστολος
Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για κατάργηση
ΕΝΦΙΑ σε νησιά με έως 1.000
κατοίνους
τηο- ΚΡ
Πρόκειται για τους δήμους
Πολυγίρου, Νέας Πρτον- Ηπρωτοβουλία στό τη θέση τς
ίδας , Σιθωνίας , Κασσάν
δρας και Αριστοτέλη της
Περιφερειακής Ενότητας Νησωτικότητας και της καλ
Χαλκιδικής της Περιφέρ
ειας Κεντρικής Μακεδονίας και τους δήμος
Αλεξάνδρειας , Βέροιας
ανακοινσει τον Μάιο του 2019
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξ
ης Τσίτρας . Πολιτοκή απόφαση
που επανέλαβε και από το νησί
της Χάλκης. Η πρωτοβουλία να
είναι αυτή η πρτη τροπολογία
του ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της
Αξιωματοκής Αντιτολίευ σης,
ωτοδεκνύει ότι τα ζητήματα της
υτέρευσης των συνθηκν ζωής
των νησιωτν, εξακολουθούν να
είνει θεμελικά στην ααζέντα
και Νάουσας της Περιφερ- Σαντομμαπος , δηλνει ο Ν. Αξωματιχής Αντιτολίτευσης,
ειακής Ενότητας Ημαθίας
της Περαφέρειας Κεντοιής
Μαχεδονίας
αποδεικνύει ότι τα ζητήματα της
Τροτολογία κατέθεσε η Κοινο - Νησιωτικότητας και της χαλ
βουλευτκή Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
στο οχέδιο Νόμου της Κυβέρν.
Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση του φορολογικού
υπέρευσης των συνθην
στα ασφαλιστικά ταμεία . Διορθσεις στη ρύθμιση του
EΝΦΙΑ , ζητά η αντιπολίτευση.
ησης της ΝΔ Μείωση ΕΝΦΙΑ είναι θεμελιαολουθούν ν νομοσχεδίου . Bοχετει gύθμιση για τη μείωση του επιτοκίου
στην ατζέντα
και βελτισεις στην ρύθμιση του κόμματος , όπως άλλωστε
μευων προς τη Φορολογική
Οπως τονίζεται στην σχει κή αναχοίνωση που εέδοσε ο υφιυτουργός , "είναι
οφειλόμενη
αυτονόητη ούθμιση για tς
συγκεχριμένες περιοχές
που επλήγησαν από τα
ακραία καιρικά φανόμενα
και τις φυσικές καταστροφ
ές , με ατοτέλεσμα να
υπάρχουν αρνητικές επιπτσεις στην οικονομική
και κοινωνική ζωή των
συγκενουμένων περισχν."
έχει ατοδείξει με το έργο που
άφησε τα τέσσερα προηγούμενα
Διοίκηση του ν.461 1/2019% η
οποία αφορά στην αταλλαγή χρόνια ως Κυβέρνηση.
ατό την πληρωμή ΕΝΦΙΑ όλων >Πeριμένουμε η ΝΔ και το
των μονίμων κατοίχων των
νησυν με πληθυσμό κάτω από
1000 καπούου .
Μετά την κατάθεση ο τομε6ρχης Νoυτυ.ίoς και Νησιωτ
κής Πολίτικής του ΣΥΡΙΖΑ , προεκλογικός κορνες, την μές
Nεκτάριος Σαντορινιός , δήλω - Ψνα της στους ανθρπους
σεΗ συγκ εκρμένη ρύθμση cυτούς που επιμένουν και ζουν
ατοτέλεσε αντωείμενο των
μέτρων ανακούφισης που είχε νησιά της χρας μας
Με νέα ρύθμιση -στο ετόμενο ολογικό νομοσχέδιο , εστιάζοννομοσχέδιο που ανμένεται να
κατατεθεί την Τετάρτη , το
τας στις διατάξεις για τον
ΕΝΦΙΑ και τις 120 δόσεις .
Καπά την τοποθέτησή του στην
επιτροπή οικονομικν της Βουαρμόδιο Υπουργείο να κάνει .
δεκτή, χορίς δεύτερη σκέψη, την
εν λόγω ρθμιση, αποδεικνύοντας και αυτή με την σειρά της,
στην πράξη, τρα και όχι με
επιτόκιο θα πέσει από το 5%
στο 3% κα στη ρύθμιση των
οφειλν προς τα ασφολιστικά λής , σημείωσε πως θα έρθει
Ταμεία , Ο υπουργός Οκονο - μείωση του επιτοκίον και στα
μοτν Χρήστος Σταίκούρας Τμεία, εν ετεσήμανε πως η
αναφέρθηκε στο πακέτο διατά ξεων που περυλαμβάνει το φορ
νέα αύθμση ατοτελεί την τελευταία ευχαρία .
στα μικρά και απομονωμένα
Created by Universal Document Converter