Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Διαμαρτυρίες για τις χρεσεις σε πάρκινγκτου αεροδρομίου Μακεδονία
>>> ΤΕΛ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Οικονομικν και Επιχειρηματικόν Ειδήσεων -Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gnial.cn ΕΤΟΣ 30-Τιμή Περ.:0.50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : [email protected]
ΑΦ.527 Τρίτη 30.07.201
ή Email : pan1 [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax : 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Ψηφιακά
θα εκδίδεται
Εντείνονται οι έλεγχοι
Μηταράκης:
Σ>ΣΤελ.
>Σ Τa.
Προς απλοποίηση η διαδικασία
έκδοσης συντάξεων
Στοπ στις εισαγωγές χοιρινού από
τη Βουλγαρία
το 34,27%
των νέων
συντάξεων
Δίο μέτρι και δίο σταθμά
στα ετιχειρηματικά δάνεια
Από την 1η Ιουνίου 2020 το
343790 των νέων συντάξεων
εκgεμν συντάξεων ( πάνο
στό 450.000 υποθέσεις ) θα
uογός Εργοσίας Γιάννης
Βρούτσης εν ο νπουργός
peoνησης
Slamdl
6τι ωστην πορεία , στόχος μας
θα είναι ολοένα naι περιοσότε
gες αυντάξεις να ελ δονται
ανθημερόν
Είδικότερα, σε συνάντηση που
είχαν σήμερα στο υπουργείο
Εογασίας Πιάννης Βοούτσης
Εσυτερων Τάκης Θεοδυρ κάνος και Ψpικής Διακ
ι επιλογές
κάκης σιησήθηρε το ζήτημα
της επιτάχωνσης της απονομής
των συντάξεων .
Νέοι Γενκοί Διευθυντές
Με τη σημερινή ου νάντηση
των τριν υπουργν και τον
συντονισμό των τρυν υποιρ
προίστάμενοι στην ΑΑΛΕ
- λal oδυοι aίhoow 'ope
Στην επιλογή και τοποθέτηση
μση που έχουμε μπηοστά μας,
που είαιτο γpuo άλμα κι ο
ψηριακός μετασχηματισμός
Φορολογίας επελέγη ο κ. Γερ
γιος Φοςs, προερχόμεενος από
τη Διεύθυνση Επθυσης Διαφοον της .
νέων Γενκν Διευθυντν και
Προϊσταμένων Διευθύνσεων
Α.Δ.Ε.
ΤΟΟγρησε ο Δοκητής της
Α.Α.Δ.Ε., μετά από σχετική
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χαι αφού τηρήθηκε η
emm τα ετααπύνουμε το συντομότερο δυνατό την
στονομή της σύνταξης και να
Στη θέση της Προίσταμένης της
Διεύθυνσης Εφορμογής Εμμεσης Φορολογίας επελέγη η κ .
Οι μικρομεσαίες αποκτούν πρόσβαση στις χορηγήσεις μόνο
όταν αυτές συγχρηματοδοτούντα από ΕΙΕAN , ΕBRD κα
ΕΙΕπ. Επιμή κυνση και μείωση των spreads στα δάνεια
μεγάλων ομλων . Υπερχαλάρωση- πιστοωτικν κριτηρίων
βλέπει η ΤΕ.
1 Τoni. 2000 το Α 270
νέων συντάξεων κα εκδtδονται
Ψηpιακά . Είναι μια μεγαλη
Δε μενη διαγωνιστική
ooν πό τη Διεύθυνση
Εφορμογήs Έμμεσης Φορολογίας της ΑΑ.ΔΕ.
Στη θέση της Προίσταμένης της
Οι επιλογές έχουν ως εξής:
Στη θέση του Γενικού Διευθυντή
μενάλη μεταρούθμση, η οτοία.
γoεται σήμερα με τη συνόρομή
και τον συντονιαμό των υποδονάwκη επελένη κ. Νοόλαος Βλάχος , προεοχόμενος
ατό τη Διεύθυνση Εσωτερυού
Ελέγχου της Α.Α.Δ.Ε.
λογίας Κοωλαίου και ΠεοωΤράπεξος της Ελλάδος-υπήρξε
caτό την πλευρά των τραπεζν
υπεοχαλάρωσην των πιστωοδκτί 511 το 53γρλsn 511 500α
τχν κριτηρων στις χορηγή.
Δύο μέτραα και δύο σταθμά εφαρμόζουν από την αggή του έτους
οι τράτεξες στις χορηγήσεις
ΠΡο τον σε ο ν
σιολογίου επελέγη η κ . Μαρία
Μενούνου , προερχόμενη από τη
Διεύθυνση Εφαρμογής ΦοροΠερουΒρούτσης και υπογράμμιαε ότι
40 συντονιομός της κυβέρν μεσαίες επιχειρήσεις, γεγονός
σεις, εξαιτίας της έντασης του
ΜoΥ ΑΛΕ
Στη θέση της Γενικής Δυ υθύντριας Ηλετρονοής Διακυβέρνησης επελέγη η κ . Σοφία
Σεχτερίδου, προερόμενη από
ανταγωνισιού, ο οποίος, nάλι
στα, είναι ελαφράς εντονότερος
στις χορηγήσεις προς τις μικοομεσαίες επιχειρήσεις.
βουλία θα φέρει πολύ γpήγoρa
θεαματικούς αρπούς, που
μεγαλύτερο πιστοτικό κίνδυνο
που χαροτηρίζει τις τελευταίες
Στη θέση του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης
Προμηθειν
oue ν o moVείe
Εργασίας και ουνολυκά στην
ωβέρνηση , πάντα πος διευκόλυνση τον πολτν. .
Τους πρτους μήνες του έτουςόπως δείχνουν τα στουχεία της
οκον Υπδμάν ΕTλένη ο .
Θεόδωρος Κελοδίτης , προερχ μενος από το Υπουργείο Οικου βέρνησης της
Στη θέση του Προίσταμένου της
Διεύθυνσης Εφαορμογής Αμεσης
'Αoxnion
Created by Universal Document Converter