Πρωτοσέλιδο Επτά:Recognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
: Ιουλίου 2019
Κατερίνη , Ετος δέκατο τέταρτο , τεύχος V734Αρ υτέρα .
Τιμή φύλλου 2 οΚΑΛΟΚΑΗΡΗ
ΠΙΕΡΙΑ