Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, Τρτο στις ειδήσει
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα nou aγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού Λαού
OUMERe
"ΤΑΜΟΣ.
δρυτές. Διευθυντές : Μχoήn A. Δούκος ( 1916-1932) ,
" ν Anτon καnnaiΛΕΙΟ Μ ΚΕεm
. Στεφανοκης
Σάμος, Σαβρατο 20Τουniου 2019
€ 1,00
Ανοιχτή Πληγή η έλλειψη
Παιδίατρου στο Γενικό
Νοσοκομείο Σάμου
Μεταναστευτικό
Συλλήψεις για πλαστές ιατρικές γνωματεύσεις
Αυτο nopoμένε το npdλημ nou έ npoupei στο rvo Nooοκομείο Σeμου
νόγες tnςnoιδιστρκς κνe
κτης aνoνκης nou noέευμε να την
nou δoούα Η 66α oνpopς εa
Α ς κι uο Σeς 12 Μciou n noάτη erpoίcυon tοu Sαμακού Bhμuro oνoΕης ron
μερδος, to
για npon φορά στοαεο γέρω ono τmν unoen μαοομη την
εupo,
o τηeνο και φορηo τpoo unonoστές oμουος με
ντονομό τκ Enoruoνς noupδο το Mοoοκομο .
με nopouναι o
ο νo Moooομtio ου
enλue μνο oν
Lounou 2019 ς ν Ποροoεε γo o t t μoμ
αττα μα e
ναανη m
mierao
α εατοήtpou Τμμaτός του , ο . roovnς δεν
ooομεo Σομο .
Γενική Γραμματέας
Νησιωτικής Πολιτικής
η Χριστιάνα Καλογήρου
ontbo φμα toοτa tou poκου a Το Μεταναστευτικό στο Μέγαρο Μαςιμου
poς κέρις oορ καφoυοός να κόονnζε τ μετοομσττά Ειδική αναφορά στη Σάμο
των ενδιοpeρόμενν anonov, στε οoρουν το γεωγροφ nepopoμό
οpορn nouanontito ya κο nεpan ve κμoντα ono o0 ς 00 εpa και
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΔΟΕ, ΣΕΠΕ
και λοιπά ..
ω oπ e
y Πoρή
Κeς Πο α ται 1σ
ς εεpεω σους toΚ
τοοuγός οκοομν oο0noκ nonm κα
Ειδικός Γραμματέας Πρτης
Υποδοχής 0 Μάνος Λογοθέτης
Δαp ν τα κα mmo του wαmr
του ενonτρω uroωνου netοο
noon tuv neoronov tou hμενο opστος με
Εn Kρένη τo0t ο
non εφμογn tης ωνης anoς ΕEτοupoς
πρσουνΚεργς τουςς Ομο
3οντ ν νο το κντρο uroo
m τoυo
rponyou Νονάο στm ecn 14 o

Τελευταία νέα από την εφημερίδα